به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
آبان
1397
آبادا1 - توليد نيروي برق آبادان
آبین1 - كشت و صنعت آبشيرين
اتکای1 - بيمه اتكايي ايرانيان
آرمان1 - بيمه آرمان
آریان1 - سرمايه گذاري پارس آريان
اشراق1 - مجتمع كشت و صنعت اشراق
انرژیح21 - فعالان بورس انرژي
آینده1 - بازرگاني آينده سازان بهشت پارس
بایکا1 - كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌
بتک1 - كارخانجات كابل سازي‌ تك‌
بخاور1 - بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه)
بدکو1 - فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس
بفارس1 - توليد نيروي برق خليج فارس
بکرما1 - توليد نيروي برق كرمان
بنو1 - بيمه تجارت نو (50% پرداخت شده)
بهپاک1 - صنعتي بهپاك
بورس11 - كارگزاران بورس اوراق بهادار
بیستون1 - پتروشيمي بيستون
پارتا1 - مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
پارسا1 - طرح ساختمان پارسا
پاسار11 - بانک پاسارگاد
پترول11 - گروه پتروشیمی س.ایرانیان
پشاهن1 - توليدي پلاستيك‌ شاهين
پلاست1 - كارخانجات توليدي پلاستيران
پلوله1 - گازلوله‌
تابا1 - تابان نيرو سپاهان
تات1 - بانك تات
تپکو1 - توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو
تپمپس1 - توليدي پمپ پارس (سهامي عام)
تپولا1 - مهندسي مرآت پولاد
تجار1 - گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان
تراک1 - ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌
تسنیم11 - فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش
تشتاد1 - صنايع توليدي اشتاد ايران‌
تفیرو1 - مهندسي فيروزا
تکنار1 - مجتمع معادن مس تكنار
توسعه1 - اعتباري توسعه
ثاصفا1 - شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
ثتوسا1 - س.توسعه و عمران استان اردبيل
ثجوان1 - تامين مسكن جوانان
ثعتما1 - س. ساختماني اعتماد گستر
ثقزوی1 - شركت عمران و سازندگي قزوين
ثنام1 - س ساختماني ب نام آوران مهندسي
ثنظام1 - س. ساختماني نظام مهندسي ايران
ثنور1 - سرمايه گذاري كوه نور
جهرم1 - پتروشيمي جهرم
چبسپا1 - بسته‌ بندي‌ پارس
چخزر1 - صنايع چوب خزر كاسپين
چکارم1 - كارتن‌ مشهد
چنوپا1 - نيوپان‌ 22 بهمن‌
حاریا1 - كشتيراني آريا
حبندر1 - دريايي و کشتيراني خط دريابندر
حخزر1 - كشتيراني درياي خزر
حذف -آرین1 - بانك الكترونيكي آرين
حرهشا1 - رهشاد سپاهان (سهامي عام
حفجر1 - كشتيراني والفجر
حقشم1 - دريايي و مهندسي كشتيراني قشم
حکمت1 - بانك حكمت ايرانيان
خدیزل1 - بهمن ديزل
خصدرا1 - صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌
خعمرا1 - توسعه و عمران شهرستان نائين
خفولا1 - خدمات فني فولاد يزد
خکاشا1 - توليد خودرو سايپا كاشان
خکرمان1 - گروه اقتصادي كرمان خودرو
خلیبل1 - ماليبل سايپا
خودکفا1 - اقتصادي و خودكفايي آزادگان
داتک1 - گسترش ارتباطات داتك
داراب1 - پتروشيمي داراب
دتهران‌1 - داروسازي‌ تهران‌ دارو
دحاوی1 - الحاوي
دشیری1 - شيرين دارو
دقاضی1 - داروسازي شهيد قاضي
دماوند1 - توليد نيروي برق دماوند
دهدشت11 - پتروشیمی دهدشت
ذربال1 - مرغ اجداد زربال
رفاه1 - فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
رکیش11 - کارت اعتباری ایران کیش
زنجان1 - صنايع پتروشيمي زنجان
زنگان1 - صنعت روي زنگان
ساذری1 - آذريت‌
ساروج1 - بين المللي ساروج بوشهر
سامان1 - بانك سامان
سایرا1 - ايرانيت‌
سباقر1 - سيمان باقران
سپرده1 - سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه
سپرمی1 - پرميت‌
سجام1 - مجتمع سيمان غرب آسيا
سخرم1 - شركت سيمان خرم آباد
سخواف1 - سيمان مجد خواف
سدبیر1 - س. تدبيرگران فارس وخوزستان
سرچشمه1 - سرمايه گذاري مس سرچشمه
سفارود1 - كارخانه فارسيت درود
سفاسی1 - شركت فارسيت اهواز
سلار1 - شركت سيمان لارستان
سمتاز1 - سيمان ممتازان كرمان
سنندج1 - توليد نيروي برق سنندج
سنوین1 - سرمايه گذاري اقتصاد نوين
سهند1 - توليد نيروي برق سهند
سیستم1 - همكاران سيستم
سیمرغ1 - سيمرغ
شپاها1 - نفت سپاهان
شتهران1 - داروسازي تهران شيمي
شتولی1 - تولي‌پرس‌
شجم1 - صنايع پتروشيمي تخت جمشيد
شرنگی1 - شيميايي رنگين
شزنگ1 - تجهيزنيروي‌زنگان‌
شساخت1 - مهندسي و ساختمان صنايع نفت
شستان1 - پتروشيمي گلستان
شسم1 - توليد سموم‌ علف‌ كش‌
شصفها1 - پتروشيمي‌ اصفهان‌
شکبیر1 - پتروشيمي اميركبير
شکف1 - كف‌
شلرد1 - كود شيميايي اوره لردگان
شنیک1 - نيك صنعت پارسيان
شوش1 - هنكل‌ پاك‌ وش‌
غپونه1 - نوش پونه مشهد
غشهداب1 - كشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشوکو1 - شوكو پارس
غصینو1 - صنعتي مينو
غناب1 - روغن‌ نباتي‌ ناب
غیوان1 - كيوان
فافزا1 - فولاد افزا سپاهان
فالوم1 - آلومتك‌
فاهواز1 - نورد و لوله اهواز
فبستم1 - صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد
فبیرا1 - بسته‌ بندي‌ ايران‌
فتربت1 - مجتمع فولاد تربت حيدريه
فجوش1 - جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌
فذوب1 - ايران ذوب
فرابورس1 - فرابورس ايران
فزرین1 - زرين معدن آسيا
فسا1 - پتروشيمي فسا
فسدید1 - لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته
فسلیر1 - سوليران‌
فلات1 - گروه صنايع معادن فلات ايرانيان
فن آوا کارت1 - فن آوا كارت
فنرژی1 - گسترش صنايع انرژي آذرآب
قاروم1 - قند اروميه
قجام1 - فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌
قیستو1 - شركت قند بيستون
کابگن1 - توليدي و صنعتي آبگينه‌
کازرو1 - پتروشيمي كازرون
کالا11 - كارگزاران بورس كالاي ايران
کایتا1 - ايتالران‌
کایگچ1 - ايران ‌گچ
کباده1 - توليد خاك نسوزاستقلال آباده
کپانا1 - آپادانا سرام
کرد1 - چيني كرد
کصدف1 - كاشي صدف سرام استقلال آباده
کفرآور1 - فرآورده هاي سيمان شرق
کقزوی1 - شيشه‌ قزوين‌
کمینا1 - شيشه سازي مينا
کنگار1 - كاشي و سراميك نگار گستر جلگه
کوثرح1 - بيمه كوثر
کورز1 - ورزيران‌
کیسون1 - شركت كيسون
گپارس1 - امور رفاهي كارگزاران پارس
گکیش1 - توريستي ورفاهي آبادگران كيش
لازما1 - كارخانه هاي صنعتي آزمايش
لپیام1 - گسترش صنايع پيام
لخانه1 - لوازم‌ خانگي‌ پارس‌
لکما1 - كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌
معیار 1 - سرمايه گذاري معيار صنعت پارس
ممسنی1 - پتروشيمي ممسني
میلاد11 - آهن و فولاد میلاد
نتوس1 - پشم‌ بافي‌ توس
نشار1 - كارخانجات پشمبافي افشار يزد
نوین1 - بيمه نوين
نیرو1 - نيرو سرمايه
هجرت1 - پخش هجرت
وآتوس1 - س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال
واحصا1 - احياء صنايع خراسان
واحیا1 - م .صنايع و معادن احياء سپاهان
وآداک1 - صنعت و تجارت آداك
وارس1 - سرمايه گذاري ارس صبا
وآفر1 - سرمايه گذاري ارزش آفرينان
وآفری1 - بيمه كارآفرين
وایرا1 - سرمايه گذاري صنايع ايران
وآیند1 - بانك آينده
وبرق1 - س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي
وتعاون1 - بيمه تعاون
وثخوز1 - سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
وثنو1 - سرمايه گذاري ساختماني نوين
وثوق1 - سرمايه گذاري وثوق امين
وجامی1 - سرمايه گذاري جامي
وحافظ1 - بيمه حافظ
وخاور11 - بانك خاورميانه
ودانا1 - سرمايه گذاري دانايان پارس
ورازی1 - بيمه رازي
وسالت1 - بانك قرض الحسنه رسالت
وسدید1 - گروه‌صنعتي‌سديد
وسرمد1 - بيمه سرمد
وسنا1 - سرمايه گذاري نيروگاهي ايران
وسین1 - بيمه سينا
وشمال1 - س. چشم انداز توسعه شمال
وشهر1 - بانك شهر
وقوام1 - بانك قوامين
وکادو1 - تكادو
وکاسپی1 - اعتباري كاسپين
وکوثر1 - شركت اعتباري كوثر مركزي
ولانا1 - شركت ليزينگ آريا دانا
ولراز1 - ليزينگ رازي
وما1 - بيمه ما
ومسکن1 - گروه سرمايه گذاري بانك مسكن
ومشان1 - س. فني و مهندسي مشانير
ومهر1 - بانك مهر اقتصاد
ونور1 - اعتباري نور
ویسا1 - سرمايه گذاري ايساتيس پويا
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
نام شرکت نماد تاریخ درج گشایش نماد بیانیه
مهندسي و ساختمان صنايع نفت شساخت1 1397/07/18
نوش پونه مشهد غپونه1 1397/04/25
گروه اقتصادي كرمان خودرو خکرمان1 1397/04/20
شيشه سازي مينا کمینا1 1397/02/16
صنعت و تجارت آداك وآداک1 1396/12/06
توسعه و عمران شهرستان نائين خعمرا1 1396/08/01
بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) بخاور1 1396/05/10 نقل و انتقال توافقی
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي وبرق1 1395/12/22  نقل و انتقال توافقی
خدمات فني فولاد يزد خفولا1 1395/12/01 نقل و انتقال توافقی 
چيني كرد کرد1 1395/09/22 نقل و انتقال توافقی
كاشي و سراميك نگار گستر جلگه کنگار1 1395/09/02 نقل و انتقال توافقی
اعتباري كاسپين وکاسپی1 1395/08/15 نقل و انتقال توافقی
بيمه تجارت نو (50% پرداخت شده) بنو1 1395/06/15 نقل و انتقال توافقی
داروسازي شهيد قاضي دقاضی1 1395/05/16 نقل و انتقال توافقی
كشت و صنعت آبشيرين آبین1 1395/04/19 نقل و انتقال توافقی
داروسازي تهران شيمي شتهران1 1395/03/29 نقل و انتقال توافقی 
بين المللي ساروج بوشهر ساروج1 1395/01/30 نقل و انتقال توافقی
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان غشهداب1 1395/01/08 نقل و انتقال توافقی
امور رفاهي كارگزاران پارس گپارس1 1394/12/19 نقل و انتقال توافقی
سرمايه گذاري جامي وجامی1 1394/12/17 نقل و انتقال توافقی 
اعتباري نور ونور1 1394/12/12 نقل و انتقال توافقی 
توليد نيروي برق دماوند دماوند1 1394/11/14 نقل و انتقال توافقی 
س.توسعه و عمران استان اردبيل ثتوسا1 1394/11/12 نقل و انتقال توافقی 
نورد و لوله اهواز فاهواز1 1394/11/11 نقل و انتقال توافقی 
گسترش صنايع انرژي آذرآب فنرژی1 1394/11/06 نقل و انتقال توافقی 
سرمايه گذاري صنايع ايران وایرا1 1394/07/22 نقل و انتقال توافقی 
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان وثخوز1 1394/06/15 نقل و انتقال توافقی 
مهندسي مرآت پولاد تپولا1 1394/05/11 نقل و انتقال توافقی 
قند اروميه قاروم1 1394/04/10 نقل و انتقال توافقی 
فرآورده هاي سيمان شرق کفرآور1 1394/03/19 نقل و انتقال توافقی
شركت سيمان خرم آباد سخرم1 1394/01/29 نقل و انتقال توافقی
بانك مهر اقتصاد ومهر1 1393/12/26 نقل و انتقال توافقی 
بيمه سينا وسین1 1393/12/25 نقل و انتقال توافقی 
تابان نيرو سپاهان تابا1 1393/12/20 نقل و انتقال توافقی 
پتروشيمي‌ اصفهان‌ شصفها1 1393/12/17 نقل و انتقال توافقی 
كف‌ شکف1 1393/12/06 نقل و انتقال توافقی 
ماليبل سايپا خلیبل1 1393/11/26 نقل و انتقال توافقی 
اقتصادي و خودكفايي آزادگان خودکفا1 1393/11/15 نقل و انتقال توافقی 
فولاد افزا سپاهان فافزا1 1393/11/05 نقل و انتقال توافقی 
كارخانجات پشمبافي افشار يزد نشار1 1393/11/05 نقل و انتقال توافقی 
توليد خودرو سايپا كاشان خکاشا1 1393/08/24 نقل و انتقال توافقی
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه رفاه1 1393/08/21 نقل و انتقال توافقی 
تامين مسكن جوانان ثجوان1 1393/07/16 نقل و انتقال توافقی
ايران ‌گچ کایگچ1 1393/06/15  نقل و انتقال توافقی
پشم‌ بافي‌ توس نتوس1 1393/06/15  نقل و انتقال توافقی
گروه‌صنعتي‌سديد وسدید1 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
شيميايي رنگين شرنگی1 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
تولي‌پرس‌ شتولی1 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
كارخانه فارسيت درود سفارود1 1393/06/12 نقل و انتقال توافقی 
مهندسي فيروزا تفیرو1 1393/06/09 نقل و انتقال توافقی
بيمه حافظ وحافظ1 1393/05/04 نقل و انتقال توافقی
سرمايه گذاري مس سرچشمه سرچشمه1 1393/04/22 نقل و انتقال توافقی
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد فبستم1 1393/02/27 نقل و انتقال توافقی
س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال وآتوس1 1393/02/01 نقل و انتقال توافقی
صنعتي بهپاك بهپاک1 1392/12/18 نقل و انتقال توافقی 
سرمايه گذاري ارس صبا وارس1 1392/11/30 نقل و انتقال توافقی 
فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس بدکو1 1392/11/15 نقل و انتقال توافقی
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران وسنا1 1392/11/15 نقل و انتقال توافقی
بيمه سرمد وسرمد1 1392/11/12 نقل و انتقال توافقی
نفت سپاهان شپاها1 1392/10/15 نقل و انتقال توافقی
بانك آينده وآیند1 1392/08/11 نقل و انتقال توافقی
بيمه تعاون وتعاون1 1392/08/11 نقل و انتقال توافقی
سيمان ممتازان كرمان سمتاز1 1392/07/13 نقل و انتقال توافقی
توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو تپکو1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ فجوش1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی 
ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌ تراک1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
داروسازي‌ تهران‌ دارو دتهران‌1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
ورزيران‌ کورز1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
شركت ليزينگ آريا دانا ولانا1 1392/06/20  نقل و انتقال توافقی
سيمان باقران سباقر1 1392/06/17
بانك شهر وشهر1 1392/05/21
شركت عمران و سازندگي قزوين ثقزوی1 1392/05/12 نقل و انتقال توافقی
سرمايه گذاري وثوق امين وثوق1 1392/03/28 نقل و انتقال توافقی
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ ثاصفا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی 
توليد سموم‌ علف‌ كش‌ شسم1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
آذريت‌ ساذری1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
گازلوله‌ پلوله1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
ايرانيت‌ سایرا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی 
سوليران‌ فسلیر1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير پارتا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
نيوپان‌ 22 بهمن‌ چنوپا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
س. فني و مهندسي مشانير ومشان1 1392/03/05 نقل و انتقال توافقی
سرمايه گذاري كوه نور ثنور1 1392/03/05 نقل و انتقال توافقی
آلومتك‌ فالوم1 1392/03/04 نقل و انتقال توافقی
پرميت‌ سپرمی1 1392/03/04 نقل و انتقال توافقی
بانك قرض الحسنه رسالت وسالت1 1392/03/04 نقل و انتقال توافقی
شركت سيمان لارستان سلار1 1392/03/04
شركت اعتباري كوثر مركزي وکوثر1 1392/03/04
س ساختماني ب نام آوران مهندسي ثنام1 1392/02/08 نقل و انتقال توافقی
شركت قند بيستون قیستو1 1392/01/27
بيمه كارآفرين وآفری1 1391/11/16 نقل و انتقال توافقی 
ايتالران‌ کایتا1 1391/11/11 نقل و انتقال توافقی 
بانك الكترونيكي آرين حذف -آرین1 1391/11/11
لوازم‌ خانگي‌ پارس‌ لخانه1 1391/10/26 نقل و انتقال توافقی
تجهيزنيروي‌زنگان‌ شزنگ1 1391/10/26 نقل و انتقال توافقی
فعالان بورس انرژي انرژیح21 1391/10/26 نقل و انتقال توافقی
بانك خاورميانه وخاور11 1391/09/15  911006
سرمايه گذاري ساختماني نوين وثنو1 1391/09/01  نقل و انتقال توافقی
پتروشيمي گلستان شستان1 1391/09/01
صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ خصدرا1 1391/08/21 910929 
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ تشتاد1 1391/08/06  نقل و انتقال توافقی
توليد خاك نسوزاستقلال آباده کباده1 1391/08/06
بهمن ديزل خدیزل1 1391/08/06 حذف از بازار پایه 
احياء صنايع خراسان واحصا1 1391/07/29  نقل و انتقال توافقی
كاشي صدف سرام استقلال آباده کصدف1 1391/07/29  نقل و انتقال توافقی
م .صنايع و معادن احياء سپاهان واحیا1 1391/07/23  910824
توليدي و صنعتي آبگينه‌ کابگن1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
كارخانه هاي صنعتي آزمايش لازما1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
بسته‌ بندي‌ پارس چبسپا1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته فسدید1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
كارخانجات توليدي پلاستيران پلاست1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
توليدي پلاستيك‌ شاهين پشاهن1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
شيشه‌ قزوين‌ کقزوی1 1391/07/18
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ قجام1 1391/07/18
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ بایکا1 1391/07/18
كيوان غیوان1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
كارتن‌ مشهد چکارم1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
گسترش صنايع پيام لپیام1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
روغن‌ نباتي‌ ناب غناب1 1391/07/18
كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ لکما1 1391/07/18
هنكل‌ پاك‌ وش‌ شوش1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
بسته‌ بندي‌ ايران‌ فبیرا1 1391/07/10
بيمه رازي ورازی1 1391/07/02 نقل و انتقال توافقی
ليزينگ رازي ولراز1 1391/06/21 نقل و انتقال توافقی
تكادو وکادو1 1391/06/21 910823 
توريستي ورفاهي آبادگران كيش گکیش1 1391/06/21 نقل و انتقال توافقی
دريايي و مهندسي كشتيراني قشم حقشم1 1391/06/21 حذف از بازار پایه
شركت فارسيت اهواز سفاسی1 1391/06/14 نقل و انتقال توافقی
تامين مسكن جوانان ثجوان1 1391/06/06 حذف از بازار پایه
سرمايه گذاري ارزش آفرينان وآفر1 1391/06/06 نقل و انتقال توافقی
سيمرغ سیمرغ1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
الحاوي دحاوی1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
س. ساختماني نظام مهندسي ايران ثنظام1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
س. ساختماني اعتماد گستر ثعتما1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
سرمايه گذاري ايساتيس پويا ویسا1 1391/04/17 حذف از بازار پایه
توليدي پمپ پارس (سهامي عام) تپمپس1 1391/04/14 نقل و انتقال توافقی
بانك قوامين وقوام1 1391/04/10
بانك سامان سامان1 1391/03/24 نقل و انتقال توافقی
كشتيراني والفجر حفجر1 1391/03/17 حذف از بازار پایه
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد شجم1 1391/03/10 نقل و انتقال توافقی
شوكو پارس غشوکو1 1391/03/03
توليد نيروي برق سنندج سنندج1 1391/02/30 حذف از بازار پایه
ايران ذوب فذوب1 1391/02/30 حذف از بازار پایه 
توليد نيروي برق آبادان آبادا1 1391/02/30 حذف از بازار پایه
نيك صنعت پارسيان شنیک1 1391/02/25 حذف از بازار پایه
آپادانا سرام کپانا1 1391/02/25 حذف از بازار پایه
دريايي و کشتيراني خط دريابندر حبندر1 1391/02/25 نقل و انتقال توافقی
بيمه آرمان آرمان1 1391/02/25 910410
گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان تجار1 1391/02/16 910330
كشتيراني آريا حاریا1 1391/02/04 نقل و انتقال توافقی
طرح ساختمان پارسا پارسا1 1391/02/04 حذف از بازار پایه
صنايع چوب خزر كاسپين چخزر1 1391/02/04 حذف از بازار پایه
صنعت روي زنگان زنگان1 1391/01/23 انتقال به بازار دوم فرابورس
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان فلات1 1390/12/28 نقل و انتقال توافقی
مجتمع كشت و صنعت اشراق اشراق1 1390/12/27 حذف از بازار پایه
بيمه اتكايي ايرانيان اتکای1 1390/12/24 نقل و انتقال توافقی
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ بتک1 1390/12/22 1391/08/16 
س. تدبيرگران فارس وخوزستان سدبیر1 1390/12/22 انتقال به بازار دوم فرابورس
شيرين دارو دشیری1 1390/12/17 حذف از بازار پایه
مجتمع فولاد تربت حيدريه فتربت1 1390/12/13 حذف از بازار پایه
پخش هجرت هجرت1 1390/12/13 حذف از بازار پایه
شركت كيسون کیسون1 1390/12/13 نقل و انتقال توافقی
توليد نيروي برق كرمان بکرما1 1390/11/17 حذف از بازار پایه
گروه سرمايه گذاري بانك مسكن ومسکن1 1390/11/17 نقل و انتقال توافقی
سيمان مجد خواف سخواف1 1390/11/15 1390/12/21
بيمه كوثر کوثرح1 1390/11/15 نقل و انتقال توافقی
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه سپرده1 1390/11/10 نقل و انتقال توافقی
توليد نيروي برق سهند سهند1 1390/11/10 حذف از بازار پایه
توليد نيروي برق خليج فارس بفارس1 1390/11/06 حذف از بازار پایه
بانك حكمت ايرانيان حکمت1 1390/11/05 1390/11/10
اعتباري توسعه توسعه1 1390/10/27 نقل و انتقال توافقی
کارت اعتباری ایران کیش رکیش11 1390/10/27 انتقال به بورس
پتروشيمي بيستون بیستون1 1390/10/21 حذف از بازار پایه
توليد نيروي برق دماوند دماوند1 1390/10/21 عرضه سازمان خصوصی سازی
رهشاد سپاهان (سهامي عام حرهشا1 1390/10/17 1390/12/15
پتروشیمی دهدشت دهدشت11 1390/10/17 1390/11/16
آهن و فولاد میلاد میلاد11 1390/10/10 1391/10/20
سرمايه گذاري دانايان پارس ودانا1 1390/10/10 نقل و انتقال توافقی
مرغ اجداد زربال ذربال1 1390/10/10 حذف از بازار پایه
زرين معدن آسيا فزرین1 1390/10/10 نقل و انتقال توافقی
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس آینده1 1390/09/23 1390/10/05
گروه پتروشیمی س.ایرانیان پترول11 1390/09/16 1390/10/19
بيمه ما وما1 1390/09/06 1390/09/19
پتروشيمي داراب داراب1 1390/09/06 نقل و انتقال توافقی
پتروشيمي فسا فسا1 1390/09/06 نقل و انتقال توافقی
پتروشيمي جهرم جهرم1 1390/09/06 نقل و انتقال توافقی
سرمايه گذاري اقتصاد نوين سنوین1 1390/09/02 1390/09/28
نيرو سرمايه نیرو1 1390/08/25 1390/12/22
گسترش ارتباطات داتك داتک1 1390/08/15 حذف از بازار پایه
مجتمع معادن مس تكنار تکنار1 1390/08/15 1390/12/23
سرمايه گذاري پارس آريان آریان1 1390/08/09 نقل و انتقال توافقی
كارگزاران بورس كالاي ايران کالا11 1390/07/16 نقل و انتقال توافقی
كارگزاران بورس اوراق بهادار بورس11 1390/07/13 نقل و انتقال توافقی
كشتيراني درياي خزر حخزر1 1390/07/13 حذف از بازار پایه
فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش تسنیم11 1390/07/09 حذف از بازار پایه
صنايع پتروشيمي زنجان زنجان1 1390/06/20 1391/02/20
بيمه نوين نوین1 1390/05/22 1390/07/16
صنعتي مينو غصینو1 1390/05/22 1390/11/19
مجتمع سيمان غرب آسيا سجام1 1390/05/09 1390/10/04
بانک پاسارگاد پاسار11 1390/05/05 انتقال به بورس
پتروشيمي كازرون کازرو1 1390/04/27 1390/07/24
پتروشيمي ممسني ممسنی1 1390/04/27 1390/07/18
بانك تات تات1 1390/04/15 1390/04/27
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس معیار 1 1390/04/08 1390/06/01
همكاران سيستم سیستم1 1390/04/07 انتقال به بازار اول فرابورس
كود شيميايي اوره لردگان شلرد1 1390/03/11 1390/06/08
س. چشم انداز توسعه شمال وشمال1 1390/03/11 1390/04/01
فرابورس ايران فرابورس1 1390/03/11 نقل و انتقال توافقی
فن آوا كارت فن آوا کارت1 1390/03/11 1390/04/18
پتروشيمي اميركبير شکبیر1 1390/02/24 1390/03/17
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما