به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
اردیبهشت
1398
  بازار SME
 • ناشران پذیرفته شده
  ردیف نماد نام شرکت سرمایه
  (میلیون ریال)
  صنعت وضعیت
  1 شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون 60,000 محصولات شيميايي مجاز
  2 غگز گز سکه 49,190 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  3 فماک ماداکتو استیل کرد 150,000 فلزات اساسي مجاز
  4 هفردا راهیابان فردا 100,000 پيمانكاري صنعتي ممنوع-متوقف
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما