ایران

درجه‌بندی مشاوران پذیرش

درجه بندی کمی عملکرد 8 ساله از 1388 تا 1395
درجه بندی عملکرد مشاوران پذیرش از سال 1388 تا سال 1395
ردیفمشاوران پذیرشتعداد شرکتهای مطرح شده در هیات پذیرش  (هر شرکت 1 امتیاز)تعداد شرکتهای پذیرفته شده
(هر شرکت 2 امتیاز)
تعداد شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد
(هر شرکت 3 امتیاز)
شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد یافتهمجموع امتیاز
بازار اول و دومبازار SMEمجموعامتیازبازار اول و دومبازار SMEمجموعامتیازبازار اول و دومبازار SMEمجموعامتیاز
1کارگزاری آگاه11112129110201001030ثشرق، سمگا، سیستم، زنگان، فزرین، قاسم، ودی، سبزوا، ثعمرا و  کوثر62
2تأمین سرمایه امین/ امین آوید1601616100102060618همراه، وزمین، پخش، جم، کاسپین و شلیا54
3کارگزاری حافظ1201212100102070721شاوان، پترول، ارفع، اپرداز، کنور، آرین و  بکهنوج53
4کارگزاری سهم آشنا1531818101112231412حخزر، حکمت، غشهداب، غگز52
5کارگزاری بانک صادرات ایران11011119091870721زاگرس، بالاس، ثباغ، شپدیس، خارزم، آ س پ، سمایه50
6کارگزاری بورس بهگزین13013139091850515قشیر، قچار، حسینا، تلیسه و غدیس46
7کارگزاری بانک پاسارگاد90998081670721حپارسا، اتکای، وگردش، میدکو، شراز،  شتران و بپاس46
8تأمین سرمایه نوین/ کارگزاری تامین سرمایه نوین1321515819183039کرمان، سدبیر، بهپاک42
9کارگزاری صبا تامین80888081650515شرانل، شپاس، خراسان، اتکام و زگلدشت39
10کارگزاری بانک مسکن70777071450515ثغرب، ثپردیس، ثرود، ثالود و ثتران36
11کارگزاری تدبیرگران فردا7077707143039کی بی سی، اعتلا و سبحان30
12 کارگزاری بانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)50555051040412کمرجان، پکویر، گوهران و وهور27
13کارگزاری پارسیان426631482139غمینو، رپارس و شگامرون23
14کارگزاری خبرگان سهام718840482026وایران ، وگستر22
15کارگزاری بانک خاورمیانه (سهام پویا)314431483039وخاور،دبالک و دسانکو21
16کارگزاری مفید707730362026چکاپا و مارون19
17کارگزاری مهرآفرین505540482026کتوکا و شتوکا19
18کارگزاری بانک ملت7077606120000-19
19کارگزاری بهمن404430362026خبهمن و ولبهمن16
20کارگزاری ملل پویا (عمران فارس)303330362026غفارس و وملل15
21کارگزاری پگاه یاوران نوین303330362026غگلپا و غگلستا15
22کارگزاری آپادانا303330362026کشرق و سکاب15
23کارگزاری بانک سامان303330362026دی و بساما15
24کارگزاری بانک ملی ایران505540480000-13
25کارگزاری آرمون بورس202220242026خفناور و وکوثر12
26کارگزاری نهایت نگر404430360000-10
27کارگزاری بانک دی202220241013دماوند9
28کارگزاری آبان202220241013وسبحان9
29کارگزاری رضوی202220241013میهن9
30کارگزاری اردیبهشت ایرانیان505520240000-9
31کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان303310121013کپرور8
32کارگزاری مبین سرمایه303310121013هرمز8
33کارگزاری آینده نگر خوارزمی033302240000-7
34کارگزاری ارگ هومن112210121013حسیر7
35کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران202210121013کیمیا7
36کارگزاری ساوآفرین202210121013بمپنا7
37کارگزاری بانک رفاه کارگران202220240000-6
38کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه101110121013حریل6
39کارگزاری تدبیرگر سرمایه101110121013مفاخر6
40کارگزاری ایساتیس پویا101110121013فولای6
41کارگزاری بانک کارآفرین101110121013توکاریل6
42کارگزاری سهام پویا101110121013دتولید6
43 سرمایه گذاری ملی ایران101110121013افرا6
44کارگزاری بانک تجارت213301120000-5
45کارگزاری توازن بازار123301120000-5
46مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین202210120000-4
47کارگزاری بانک اقتصاد نوین404400000000-4
48کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان202210120000-4
49تامین سرمایه آرمان202210120000-4
50کارگزاری آراد ایرانیان101110120000-3
51 کارگزاری آتیه101110120000-3
52کارگزاری برهان سهند011101120000-3
53مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی202200000000-2
54کارگزاری کالای خاورمیانه202200000000-2
55مشاور سرمایه گذاری نیکی‌گستر101100000000-1
56کارگزاری توسعه فردا101100000000-1
57کارگزاری بورس آثل101100000000-1
58تأمین سرمایه سپهر101100000000-1
59کارگزاری بانک صنعت و معدن101100000000-1
60کارگزاری بانک کشاورزی101100000000-1
61کارگزاری پارس گستر خبره101100000000-1
62کارگزاری سهام گستران شرق101100000000-1
درجه بندی کمی عملکرد سال 1396
ردیفمشاوران پذیرشتعداد شرکتهای مطرح شده در هیات پذیرش  (هر شرکت 1 امتیاز)تعداد شرکتهای پذیرفته شده
(هر شرکت 2 امتیاز)
شرکتهای پذیرفته شدهتعداد شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد(هر شرکت 3 امتیاز)شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد یافتهمجموع امتیاز
  بازار اول و دوم SMEمجموعامتیازبازار اول و دومSMEمجموعامتیازبازار اول و دومSMEمجموعامتیاز 
1کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان21332136حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان،اسیدسازان زنجان، سیماب رزین0000-9
2کارگزاری بورس بهگزین10111012 کشت و صنعت و دامپروری  و مرغداری دشت خرمدره2026هتل بین المللی پاسیان کوثر اصفهان،شیر و گوشت زاگرس شهرکرد9
3کارگزاری سهم آشنا12330112ماداکتو استیل کرد0113 ماداکتو استیل کرد8
4کارگزاری بانک سپه30332024لیزینگ امید، بیمه نوین0000-7
5تأمین سرمایه امین/ امین آوید11221124بیمه معلم،شیمبار0000-6
6تأمین سرمایه نوین/ کارگزاری تامین سرمایه نوین40441012 مکانیزه اصفهان کشت0000-6
7کارگزاری پگاه یاوران نوین10111012 شیر پاستوریزه پگاه گیلان1013شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی6
8کارگزاری تدبیرگران فردا00000000-2026لیزینگ ایران و شرق، ریشمک6
9کارگزاری بانک ملی ایران/ سرمایه گذاری ملی ایران10111012کارخانجات صنعتی تبرک1013کارخانجات صنعتی تبرک6
10کارگزاری آگاه02220112راهیابان فردا 000-4
11تامین سرمایه لوتوس پارسیان20221012پترو فرهنگ0000-4
12مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین10110 00-1013مبین وان کیش4
13کارگزاری آریا نوین01110112ایران نارا0000-3
14کارگزاری اقتصاد بیدار10111012امن افزارگستر شریف0000-3
15کارگزاری صبا تامین10111012پتروشیمی غدیر0000-3
16کارگزاری پارسیان10111012تجارت الکترونیک پارسیان کیش0000-3
17کارگزاری خبرگان سهام10111012راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت0000-3
18کارگزاری مفید10111012عطرین نخ قم0000-3
19کارگزاری بانک ملت10111012 پتروشیمی بوعلی سینا0000-3
20کارگزاری بانک رفاه کارگران10111012گروه صنعت سلولزی و
 تامین گستر نوین
0000-3
21کارگزاری بانک صنعت و معدن10111012دارو سازی آوه سینا0000-3
22کارگزاری بورسیران10111012 صنایع ماشینهای اداری ایران 0000-3
23کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه10111012پدیده شیمی جم0000-3
24کارگزاری صبا جهاد10111012سرمایه گذاری و خدمات مدیریت
 صندوق بازنشستگی کشوری
0000-3
25کارگزاری سهم پژوهان01110112مجتمع فولاد آذر حدید بناب0000-3
26کارگزاری آینده نگر خوارزمی01110112فولادریزی قائم سپهر سپاهان0000-3
27کارگزاری آپادانا00000000-1013سرمایه گذاری مس سرچشمه3
28کارگزاری مهرآفرین00000000-1013آسیا سیر ارس3
29کارگزاری آبان10110000-0000-1
30کارگزاری بانک تجارت10110000-0000-1
31تامین سرمایه آرمان (تمدن)01110000-0000-1
32تامین سرمایه کاردان01110000-0000-1
33کارگزاری حافظ10110000-0000-1
34کارگزاری اردیبهشت ایرانیان10110000-0000-1
درجه بندی کیفی عملکرد سال 1397
ارزیابی کیفی عمکرد مشاوران پذیرش
ردیفمشاوران پذیرشنظر هیات پذیرش
میانگین امتیاز(10-تا 30)
نظر کارشناس پذیرش
میانگین امتیاز(10-تا 30)
جمع
1تامین سرمایه نوین182846
2تأمین سرمایه امین/ امین آوید21.62445.6
3کارگزاری بانک سپه17.52845.5
4تامین سرمایه تمدن19.22645.2
5کارگزاری بانک ملی ایران252045
6کارگزاری آگاه18.82644.8
7مشاور سرمایه گذاری نوآوران امین182644
8کارگزاری سهم آشنا202444
9کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان182442
10کارگزاری بانک دی1621.337.3
11کارگزاری مهر آفرین19.51635.5
12کارگزاری خبرگان سهام15.22035.2
13 کارگزاری تامین سرمایه نوین92433
14کارگزاری تدبیرگران فردا11.61930.6
15کارگزاری بانک خاورمیانه11.21829.2
16کارگزاری صبا تامین13.31427.3
17کارگزاری بورس بهگزین10.713.624.3
18کارگزاری ایده مفید18624
19کارگزاری آبان81321
معیارهای ارزیابی کیفی هیات پذیرش سال 1397
ردیفمعیارهای ارزیابی کیفی هیات پذیرش
1جامع بودن مطالب و محتوای امیدنامه
2نبود اشتباه در امیدنامه
3نبود مغایرت مطالب امیدنامه با سایر اطلاعات
4تسلط مشاور پذیرش بر وضعیت شرکت
5بیان و ارائه مشاور پذیرش
ردیفمعیارهای ارزیابی کیفی کارشناس پذیرش
1ارسال کامل مدارک و اطلاعات
2سرعت عمل و دقت
3پیگیری و در دسترس بودن
4امیدنامه باکیفیت و بدون اشتباه
5رفتار مناسب و حفظ احترام کارشناسان پذیرش
ردیفسطوح ارزیابی
1عالی=6 امتیاز
2خوب=4 امتیاز
3متوسط=2 امتیاز
4ضعیف=0 امتیاز
5خیلی ضعیف=2-امتیاز
درجه بندی کیفی عملکرد سال 1398
ارزیابی کیفی عمکرد مشاوران پذیرش
ردیفمشاوران پذیرشنظر هیات پذیرش
میانگین امتیاز(10-تا 30)
نظر کارشناس پذیرش
میانگین امتیاز(10-تا 30)
جمع
1کارگزاری آگاه213051
2تامین سرمایه نوین193049
3کارگزاری بانک صنعت و معدن19.32847.3
4تامین سرمایه ملت17.62845.6
5کارگزاری مبین سرمایه172441
6کارگزاری بانک سپه11.332637.33
7کارگزاری بانک ملی ایران18.751836.75
8تامین سرمایه تمدن15.52136.5
9کارگزاری بانک رفاه کارگران1519.534.5
10تأمین سرمایه امین11.61829.6
11کارگزاری بانک خاورمیانه9.618.327.9
12مشاور سرمایه گذاری ایده مفید15.61227.6
13کارگزاری آینده نگر خوارزمی131225
14کارگزاری بورس بهگزین12.51123.5
15کارگزاری بورسیران13.21023.2
11کارگزاری صبا تامین8.912.221.1
16کارگزاری تدبیرگران فردا2.51012.5
درجه بندی کمی عملکرد سال 1398
درجه بندی کمی عملکرد مشاوران پذیرش در سال 1398
ردیفمشاوران پذیرشتعداد شرکتهای مطرح شده در هیات پذیرش  (هر شرکت 1 امتیاز)تعداد شرکتهای پذیرفته شده
(هر شرکت 2 امتیاز)
شرکتهای پذیرفته شدهتعداد شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد
(هر شرکت 3 امتیاز)
شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد یافتهمجموع امتیاز
بازار اول و دومبازار SMEمجموعامتیازبازار اول و دومبازار SMEمجموعامتیازبازار اول و دومبازار SMEمجموعامتیاز  
1کارگزاری صبا تامین50554048کلر پارس-سرمایه گذاری صبا تامین -سیمان ساوه-کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 40312کلر پارس-سیمان ساوه-تولید ژلاتین کپسول ایران-دارویی رهاورد تامین25
2کارگزاری بورس بهگزین20222024برق و انرژی پیوند گستر پارس-مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن2026گروه صنعتی دوده فام-جنرال مکانیک12
3تامین سرمایه تمدن20222024پترو شیمی ارومیه -پترو شیمی شهید تند گویان 2026پترو شیمی شهید تند گویان-توزیع دارو پخش12
4کارگزاری بانک رفاه کارگران20221012سرمایه گذاری آوا نوین1013سرمایه گذاری آوا نوین7
5کارگزاری آینده نگر خوارزمی10111012گروه صنعتی ویتانا1013گروه صنعتی ویتانا6
6کارگزاری بانک سپه10111012توسعه مسیر برق گیلان1013توسعه مولد نیروگاهی جهرم6
7تأمین سرمایه امین10111012پترو شیمی تخت جمشید 1013پخش هجرت6
8کارگزاری بانک ملی ایران/ سرمایه گذاری ملی ایران20222014 سامانه های نرم افزاری نگین-پدیده شیمی جم0000-6
9کارگزاری بانک خاورمیانه20222024دنا آفرین فدک-بیمه زندگی خاور میانه0000-6
10مبین سرمایه10111012پترو شیمی مروارید0000-3
11کارگزاری تدبیرگران فردا10111012سرمایه گذاری پویا0000-3
12مشاور سرمایه گذاری ایده مفید10111012سپیدار سیستم آسیا0000-3
13 کارگزاری تامین سرمایه نوین00000000-1013ذوب روی اصفهان3
14کارگزاری خبرگان سهام00000000-1013گروه توسعه مالی مهر آیندگان3
15کارگزاری بانک دی00000000-1013کشت و صنعت شریف آباد3
16کارگزاری آبان0111 112کیا الکترود شرق0000-3
17کارگزاری ارگ هومن00000000-0113نیلی صنعت کرمان3
18کارگزاری سهم آشنا01110112صنعتی و معدنی ستبران0000-3
19تامین سرمایه نوین10111012رایان هم افزا0000-3
20کارگزاری آگاه10111012شیر پاستوریزه پگاه گیلان0000-3
21تامین سرمایه ملت10111012پلیمر آریا ساسول0000-3
22کارگزاری بانک پاسارگاد01110000-0000-1
23کارگزاری بانک صنعت و معدن10110000-0000-1
24کارگزاری بورسیران10110000-0000-1
معیارهای ارزیابی کیفی هیات پذیرش سال 1398
ردیفمعیارهای ارزیابی کیفی هیات پذیرش
1جامع بودن مطالب و محتوای امیدنامه
2نبود اشتباه در امیدنامه
3نبود مغایرت مطالب امیدنامه با سایر اطلاعات
4تسلط مشاور پذیرش بر وضعیت شرکت
5بیان و ارائه مشاور پذیرش
ردیفمعیارهای ارزیابی کیفی کارشناس پذیرش
1ارسال کامل مدارک و اطلاعات
2سرعت عمل و دقت
3پیگیری و در دسترس بودن
4امیدنامه باکیفیت و بدون اشتباه
5رفتار مناسب و حفظ احترام کارشناسان پذیرش
ردیفسطوح ارزیابی
1عالی=6 امتیاز
2خوب=4 امتیاز
3متوسط=2 امتیاز
4ضعیف=0 امتیاز
5خیلی ضعیف=2-امتیاز
درجه بندی کمی عملکرد سال1399
درجه بندی کمی عملکرد مشاوران پذیرش در سال 1399
ردیفمشاوران پذیرشتعداد شرکتهای مطرح شده در هیات پذیرش (هر شرکت 1 امتیاز)
تعداد شرکتهای پذیرفته شده
(هر شرکت 2 امتیاز)

شرکتهای پذیرفته شدهتعداد شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد
(هر شرکت 3 امتیاز)

شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد یافتهمجموع امتیاز
امتیازبازار اول و دومامتیازبازار اول و دومامتیازبازار اول و دوم
1کارگزاری بورس بهگزین77510ملی ساختمان -برق و انرژی پیوند گستر پارس -پالایش قطران زغالسنگ-کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان -نوش پونه مشهد26مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن-پیوند گستر پارس23
2تامین سرمایه نوین77612داروسازی دانا-پخش رازی -تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان -داروسازی راموفارمین-صنایع گلدیران-بیمه تعاون13رایان هم افزا22
3پردازش اطلاعات مالی نو آوران امین66612صنایع چوب و خزر کاسپین -محصولات کاغذی لطیف -مواد معدنی گهر ترابر سیرجان-جهان فولاد سیرجان-آهن و فولاد غدیر ایرانیان -فولاد شاهرود13صنایع چوب و خزر کاسپین21
4کارگزاری صبا تامین3336زغالسنگ پرورده طبس-آنتی بیوتیک سازی ایران -سرمایه گذاری هامون شمال39زغالسنگ پرورده طبس-سرمایه گذاری صبا تامین-کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 18
5مشاور سرمایه گذاری ایده مفید55510سپیدار سیستم آسیا -فرمان خودرو سپاهان-خالص سازان روی زنجان-سیم و کابل ابهر-شیمیایی بهداش13سپیدار سیستم آسیا18
6تامین سرمایه تمدن2212گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان26پترو شیمی ارومیه-بیمه تجارت نو10
7تأمین سرمایه امین4436تجلی توسعه معادن و فلزات -ریل پرداز نو آفرین -سیمان سفید شرق00-10
8کارگزاری آگاه3324کنترل گاز اکباتان-فرانسوز یزد13شیر پاستوریزه پگاه گیلان10
9کارگزاری بانک رفاه کارگران3336مرغ مادر دیز باد -کشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت-کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان00-9
10کارگزاری بانک سپه2224گسترش صنایع روی ایرانیان -پیشگامان فن اوری و دانش آرامیس13توسعه مسیر برق گیلان9
11تامین سرمایه ملت2224سنگ آهن مرکزی ایران-بانیار گلیمر گنبد13پلیمر اریا ساسول9
12تامین سرمایه سپهر2224سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات -سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی13سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات9
13کارگزاری بانک ملی ایران4424توسعه سامانه های نرم افزاری نگین -بین المللی ساروج بوشهر00-8
14کارگزاری خبرگان سهام3324طراحی و مهندسی انرژی - پالایش نفت جی00-7
15کارگزاری تامین سرمایه نوین2224پویا زرکان آق دره-سوژمیران00-6
16مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا2224توسعه سرمایه و صنعت غدیر -فروسیلسیم خمین00-6
17کارگزاری نهایت نگر2224صنایع فروآلیاژ ایران-شیمیایی رازی00-6
18کارگزاری امین آوید2224کشتیرانی والفجر- صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز00-6
19کارگزاری سی ولکس1112صنعتی مینو13صنعتی مینو6
20کارگزاری بانک خاورمیانه0000-23بیمه زندگی خاورمیانه-دنا آفرین فدک6
21تامین سرمایه کاردان2212سرمایه گذاری سامان ایرانیان00-4
22کارگزاری آبان1112توسعه صنایع و معادن کوثر00-3
23کارگزاری بانک پاسارگاد2211صنعتی و معدنی ستبران00-3
24کارگزاری بانک مسکن1112سرمایه گذاری مسکن جنوب00-3
25کارگزاری صبا جهاد1112سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری00-3
26تامین سرمایه لوتوس پارسیان1112پترو فرهنگ00-3
27کارگزاری کارآمد1112برفاب00-3
28کارگزاری تدبیر گران فردا0000-13سرمایه گذاری پویا3
29کارگزاری ملل پویا1100
00-1
درجه بندی کیفی عملکرد سال 1399


بازه امتیاز ها (10 -الی30)بازه امتیاز ها (10 -الی30)
ارزیابی کیفی عمکرد مشاوران پذیرش1399
ردیفمشاوران پذیرشنظرهیئت پذیرش پذیرش
میانگین امتیاز
نظرکارشناس پذیرش
میانگین امتیاز
جمع
1پردازش اطلاعات نو اوران امین24.122.8946.99
2تامین سرمایه نوین22.4522.8845.33
3تامین سرمایه ملت22.2522.244.45
4تامین سرمایه تمدن25.7515.641.35
5کارگزاری بانک ملی ایران23.516.9540.45
6کارگزاری آگاه2316.6039.60
7تامین سرمایه لوتوس پارسیان16.522.839.3
8مشاور سرمایه گذاری ایده مفید21.7515.637.35
9تامین سرمایه کاردان2016.836.8
10کارگزاری کارآمد2115.636.6
11کارگزاری امین اوید20.513.233.7
12کارگزاری خبرگان سهام21.511.432.9
13کارگزاری صبا تامین18.6614.2032.86
14تأمین سرمایه امین15.214.429.6
15کارگزاری بانک پاسارگاد1811.129.1
16کارگزاری نهایت نگر15.2512.928.15
17کارگزاری بانک رفاه کارگران15.871227.87
18کارگزاری بانک مسکن16.510.827.3
19کارگزاری تامین سرمایه نوین18.337.826.13
20کارگزاری صبا جهاد11.671223.67
21کارگزاری بورس بهگزین14.167.9522.11
22کارگزاری آبان16622
23تامین سرمایه سپهر129.921.9
24کارگزاری ملل پویا14.5620.5
25مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا10.255.715.95
26کارگزاری بانک سپه11.334.215.53
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما