به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
آبان
1397
گزارشهای آماری شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
از تاریخ تا تاریخ
نوع گزارش دوره گزارش
شرح

به تفکیک


ردیفنوع گزارشدوره گزارشمنتهی بهبه تفکیکتاریخ بارگذاریشرحدریافت فایل
1آمار معاملات روزانه 1397/08/01 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، صنعت 1397/08/02 آمار معاملات روز سه شنبه 97/08/01 به تفکیک صنعت، حقیقی و حقوقی
2آمار معاملات روزانه 1397/08/01 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1397/08/02 آمار معاملات روز سه شنبه 97/08/01 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
3آمار معاملات روزانه 1397/08/01 نماد، صنعت 1397/08/02 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز سه شنبه 97/08/01 به تفکیک صنعت
4آمار معاملات روزانه 1397/08/01 نماد، بازار 1397/08/02 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز سه شنبه 97/08/01 به تفکیک بازار
5آمار معاملات ماهانه 1397/07/30 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1397/08/01 آمار معاملات مهر ماه 97 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
6آمار معاملات ماهانه 1397/07/30 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، صنعت 1397/08/01 آمار معاملات مهر ماه 97 به تفکیک صنعت، حقیقی و حقوقی
7آمار معاملات روزانه 1397/07/30 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، صنعت 1397/08/01 آمار معاملات روز دوشنبه 97/07/30 به تفکیک صنعت، حقیقی و حقوقی
8آمار معاملات روزانه 1397/07/30 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1397/08/01 آمار معاملات روز دوشنبه 97/07/30 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
9آمار معاملات روزانه 1397/07/30 نماد، صنعت 1397/08/01 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز دوشنبه 97/07/30 به تفکیک صنعت
10آمار معاملات روزانه 1397/07/30 نماد، بازار 1397/08/01 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز دوشنبه 97/07/30 به تفکیک بازار
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما