به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
گزارشهای آماری شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
از تاریخ تا تاریخ
نوع گزارش دوره گزارش
شرح

به تفکیک


ردیفنوع گزارشدوره گزارشمنتهی بهبه تفکیکتاریخ بارگذاریشرحدریافت فایل
1گزارش آماری توصیفی هفتگی 1398/04/07 صنعت، بازار 1398/04/05 گزارش معاملات هفته منتهی به 98/04/07 به تفکیک بازار و صنعت
2آمار معاملات روزانه 1398/04/04 نماد، بازار 1398/04/05 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز سه شنبه 98/04/04 به تفکیک بازار
3آمار معاملات روزانه 1398/04/04 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/04/05 آمار معاملات روز سه شنبه 98/04/04 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
4آمار معاملات روزانه 1398/04/03 نماد، بازار 1398/04/04 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز دوشنبه 98/04/03 به تفکیک بازار
5آمار معاملات روزانه 1398/04/03 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/04/04 آمار معاملات روز دوشنبه 98/04/03 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
6آمار معاملات روزانه 1398/04/02 نماد، بازار 1398/04/03 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز یکشنبه 98/04/02 به تفکیک بازار
7آمار معاملات روزانه 1398/04/02 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/04/03 آمار معاملات روز یکشنبه 98/04/02 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
8آمار معاملات روزانه 1398/04/01 نماد، بازار 1398/04/02 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز شنبه 98/04/01 به تفکیک بازار
9آمار معاملات روزانه 1398/04/01 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/04/02 آمار معاملات روز شنبه 98/04/01 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
10آمار معاملات ماهانه 1398/03/31 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، صنعت 1398/04/01 آمار معاملات خرداد ماه 98 به تفکیک صنعت، حقیقی و حقوقی
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما