به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
28
آذر
1397
گزارشهای آماری شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
از تاریخ تا تاریخ
نوع گزارش دوره گزارش
شرح

به تفکیک


ردیفنوع گزارشدوره گزارشمنتهی بهبه تفکیکتاریخ بارگذاریشرحدریافت فایل
1آمار معاملات روزانه 1397/09/26 نماد، بازار 1397/09/27 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز دوشنبه 97/09/26 به تفکیک بازار
2آمار معاملات روزانه 1397/09/26 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1397/09/27 آمار معاملات روز دوشنبه 97/09/26 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
3آمار معاملات روزانه 1397/09/25 نماد، بازار 1397/09/27 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز یکشنبه 97/09/25 به تفکیک بازار
4آمار معاملات روزانه 1397/09/25 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1397/09/27 آمار معاملات روز یکشنبه 97/09/25 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
5آمار معاملات روزانه 1397/09/24 نماد، بازار 1397/09/27 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز شنبه 97/09/24 به تفکیک بازار
6آمار معاملات روزانه 1397/09/24 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1397/09/27 آمار معاملات روز شنبه 97/09/24 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
7آمار معاملات هفتگی 1397/09/23 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، صنعت 1397/09/22 آمار معاملات هفته منتهی به 97/09/23 به تفکیک صنعت، حقیقی و حقوقی
8آمار معاملات هفتگی 1397/09/23 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1397/09/22 آمار معاملات هفته منتهی به 97/09/23 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
9گزارش آماری توصیفی هفتگی 1397/09/23 صنعت، بازار 1397/09/21 گزارش معاملات هفته منتهی به 97/09/23 به تفکیک بازار و صنعت
10آمار معاملات روزانه 1397/09/21 نماد، بازار 1397/09/27 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز چهارشنبه 97/09/21 به تفکیک بازار
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما