به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
آبان
1397
فهرست عرضه های اولیه شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
نماد نوع عرضه
بازار
از تاریخ تا تاریخ
ردیفنمادصنعتنوع عرضهبازارتاریخ عرضهقیمت پایانی روز عرضه(ریال)حجم معامله در روز عرضهارزش معامله در روز عرضه(ریال)تعداد کل سهام شرکت در روز عرضه
1 داوه1 مواد و محصولات دارويي ثبت سفارش دوم 1397/07/23 3,300 34,999,826 115.5 350,000,000
2 تاپکیش1 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ثبت سفارش دوم 1397/06/31 1,700 39,999,765 68 400,000,000
3 نطرین1 منسوجات ثبت سفارش دوم 1397/06/20 4,914 15,006,450 73.74 100,043,000
4 زقیام1 زراعت و خدمات وابسته ثبت سفارش دوم 1397/04/25 2,369 35,000,000 82.92 350,000,000
5 زبینا1 زراعت و خدمات وابسته ثبت سفارش دوم 1397/04/19 1,524 40,000,000 60.96 400,000,000
6 شغدیر1 محصولات شيميايي ثبت سفارش اول 1397/04/13 1,700 1,300,000,000 221 130,000,000
7 فماک1 فلزات اساسي حراج SME 1396/12/28 4,000 12,196,777 48.79 150,000,000
8 تبرک1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر ثبت سفارش دوم 1396/12/28 1,381 223,150,421 308.26 2,231,504,203
9 زشگزا1 زراعت و خدمات وابسته ثبت سفارش دوم 1396/10/26 3,490 16,000,000 55.85 80,000,000
10 غپآذر1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر ثبت سفارش دوم 1396/07/24 3,355 20,000,000 67.1 200,000,000
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما