به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
فهرست عرضه های اولیه شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
نماد نوع عرضه
بازار
از تاریخ تا تاریخ
ردیفنمادصنعتنوع عرضهبازارتاریخ عرضهقیمت پایانی روز عرضه(ریال)حجم معامله در روز عرضهارزش معامله در روز عرضه(ریال)تعداد کل سهام شرکت در روز عرضه
1 دکپسول1 مواد و محصولات دارويي ثبت سفارش دوم 1398/03/05 5,700 39,999,788 228 200,000,000
2 زشریف1 زراعت و خدمات وابسته ثبت سفارش دوم 1398/02/31 4,200 52,000,000 218.4 520,000,000
3 زماهان1 زراعت و خدمات وابسته ثبت سفارش دوم 1397/12/27 4,000 39,999,640 160 400,000,000
4 بزاگرس1 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم ثبت سفارش دوم 1397/12/26 1,500 150,000,000 225 3,000,000,000
5 ومعلم1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي ثبت سفارش دوم 1397/12/25 2,700 75,000,000 202.5 1,500,000,000
6 زفکا1 زراعت و خدمات وابسته ثبت سفارش دوم 1397/11/24 8,300 60,000,000 498 300,000,000
7 زدشت1 زراعت و خدمات وابسته ثبت سفارش دوم 1397/10/23 1,950 103,500,000 201.82 690,000,000
8 زکشت1 زراعت و خدمات وابسته ثبت سفارش دوم 1397/09/21 3,150 20,000,000 63 200,000,000
9 مادیرا1 توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري ثبت سفارش دوم 1397/09/05 3,650 120,000,000 438 1,200,000,000
10 کگهر1 استخراج کانه هاي فلزي ثبت سفارش دوم 1397/08/26 6,800 615,000,000 4,182 12,300,000,000
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما