به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
درخواست های جمع آوری
ردیف نام شرکت نماد سرمایه(میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم(ریال) تعداد سهام قابل جمع آوری درصد سهام قابل جمع آوری قیمت پایه هر سهم(ریال) تاریخ آغاز دوره عرضه خرد (جمع آوری) تاریخ پایان دوره عرضه خرد (جمع آوری) تاریخ درج
1 شرکت تولید دارو تولید دارو 1 58,800 1,000 باقیمانده 637,484 1/084 4,360 1391/9/21 1391/10/02 1391/09/20
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما