به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
اسفند
1397
فهرست اوراق پذیره نویسی شده
نماد نام ناشر نوع اوراق بهادار
از تاریخ تا تاریخ
خروجی اکسل
ردیفنمادنام ناشر اوراق بهادارنوع اوراق بهادارنوع ابزار مالیتاریخ آغاز پذیره‌نویسیتاریخ اتمام پذیره‌نویسیتعداد اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده (ورقه)مبلغ کل اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده(ریال)نوع ناشرنام گروه صنعتنام زیر گروه صنعتمدارک و مستندات
1کرمان001 اوراق رهنی شركت كرمان موتور 14001130 اوراق تامین مالی اوراق رهنی 1397-11-30 1397-12-04 2 2,000 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق رهني
2ماهان011 اوراق منفعت هواپیمایی ماهان 14011123 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-11-23 1397-11-27 1 1,000 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
3اروند071 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند نوین 14001113 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-11-13 1397-11-15 500,000 472.5 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
4اروند061 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند ملت 14001113 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-11-13 1397-11-15 1 945 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
5اروند051 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند لوتوس 14001113 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-11-13 1397-11-15 2 1,890 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
6اروند041 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند کاردان14001113 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-11-13 1397-11-15 1 945.02 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
7اروند031 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند تمدن 14001113 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-11-13 1397-11-15 4 3,780 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
8اروند021 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند امین 14001113 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-11-13 1397-11-15 500,000 472.5 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
9اروند011 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند امید 14001113 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-11-13 1397-11-15 1 945 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
10آسامید1 صندوق سرمايه‌گذاري مشترک آسمان امید سهام ETF درآمد ثابت 1397-11-01 1397-11-07 20.42 204.17 خصوصی صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
12345678910...
تعداد رکورد:
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما