به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
فهرست اوراق پذیره نویسی شده
نماد نام ناشر نوع اوراق بهادار
از تاریخ تا تاریخ
خروجی اکسل
ردیفنمادنام ناشر اوراق بهادارنوع اوراق بهادارنوع ابزار مالیتاریخ آغاز پذیره‌نویسیتاریخ اتمام پذیره‌نویسیتعداد اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده (ورقه)مبلغ کل اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده(ریال)نوع ناشرنام گروه صنعتنام زیر گروه صنعتمدارک و مستندات
1اروند111 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند سپهر 14001222 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-12-22 1397-12-25 5 4,750 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
2اروند101 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند لوتوس 14001222 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-12-22 1397-12-25 5 4,750 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
3اروند091 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند نوین 14001222 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-12-22 1397-12-25 3 2,850 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
4اروند081 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند ملت 14001222 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-12-22 1397-12-25 7 6,650 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
5شستا0051 اجاره تامين اجتماعي-امين001220 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-12-20 1397-12-22 6 6,000 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
6فنابا1 ص.ج. فناوري بازنشستگي 20%تاديه صندوق ETF VC جسورانه 1397-12-18 1397-12-22 49,000 9.8 خصوصی صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
7نوریل021 اجاره ريل پرداز نوآفرين021213 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-12-13 1397-12-15 600,000 600 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
8حریل021 اجاره ريل پردازسير021212 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-12-12 1397-12-14 1 1,000 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
9کرمان001 رهني كرمان موتور14001130 اوراق تامین مالی اوراق رهنی 1397-11-30 1397-12-04 2 2,000 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق رهني
10ماهان011 منفعت هواپيمايي ماهان 14011123 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-11-23 1397-11-27 1 1,000 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
12345678910...
تعداد رکورد:
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما