ایران

ارزش بازار به تفکیک صنعت

خروجی اکسل
نمادنام شرکتارزشبازارصنعتزیر صنعت
محصولات شيميايي 3,837,372/68 (23/34%)
مارون1پتروشیمی مارون1,369,600بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
آریا1پلیمر آریا ساسول1,027,238/54بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زاگرس1پتروشیمی زاگرس381,960بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر302,940تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شگویا1پتروشیمی تندگویان228,795/71بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان90,180تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید70,005بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر50,725بازار اولمحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌30,975تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
کلر1کلر پارس27,526/38بازار اولمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکام1صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز26,325بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شرنگی1شیمیایی رنگین25,335تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
شپلی1پلی اکریل ایران24,425/5تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد نخ هاي مصنوعي
شصدف1صنعتی دوده فام22,015بازار دوممحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
زنجان1صنایع کشاورزی وکود زنجان17,094تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون16,109/28بازار SMEمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شفارا1پتروشیمی فارابی14,625/37تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکف1کف14,437/5تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت13,211/99تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شپترو1پتروشیمی آبادان13,098/96تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی11,842/8تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
کازرو1پتروشیمی کازرون9,360/3تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا8,475بازار اولمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شاروم1پتروشیمی ارومیه8,246بازار دوممحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
داراب1پتروشیمی داراب7,589/62تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی7,439/85تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان4,357/5بازار اولمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
شتولی1تولی‌پرس‌3,895تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
فسا1پتروشیمی فسا2,997/96تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
جهرم1پتروشیمی جهرم2,895/56تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شستان1پتروشیمی گلستان2,078/36تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش1,571/5تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد حشره كش و ساير محصولات شيميايي
اوراق تامين مالي 3,343,390/14 (20/34%)
اراد861مرابحه عام دولت86-ش.خ020404103,196اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد871مرابحه عام دولت87-ش.خ03030495,450اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9171اسنادخزانه-م17بودجه99-01022694,006اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0061اسنادخزانه-م6بودجه00-03072382,897/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد361مرابحه عام دولت3-ش.خ 010459,400اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد351مرابحه عام دولت3-ش.خ 010358,900/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0041اسنادخزانه-م4بودجه00-03052257,317اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0011اسنادخزانه-م1بودجه00-03082154,288اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0021اسنادخزانه-م2بودجه00-03102452,279اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد41منفعت دولتی4-شرایط خاص1401072950,078/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد321مرابحه عام دولت3-ش.خ021150,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد651مرابحه عام دولتی65-ش.خ021050,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد911مرابحه عام دولت91-ش.خ01052549,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد381مرابحه عام دولت3-ش.خ 010549,250اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد421مرابحه عام دولت4-ش.خ 010649,235اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد851مرابحه عام دولت85-ش.خ01070448,887/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد931مرابحه عام دولت93-ش.خ01080948,533اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد921مرابحه عام دولت92-ش.خ02082547,685اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد641مرابحه عام دولتی64-ش.خ011147,250اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد951مرابحه عام دولت95-ش.خ02051447,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد311مرابحه عام دولت3-ش.خ 020845,360اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9161اسنادخزانه-م16بودجه99-02052844,790اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9181اسنادخزانه-م18بودجه99-01032341,602/05اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9021اسنادخزانه-م2بودجه99-01101941,345/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9031اسنادخزانه-م3بودجه99-01111040,747/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8121اسنادخزانه-م12بودجه98-00111139,817/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد401مرابحه عام دولت4-ش.خ 020738,720اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد551مرابحه عام دولت5-ش.خ 020938,480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9091اسنادخزانه-م9بودجه99-02031637,909/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8151اسنادخزانه-م15بودجه98-01040636,726/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9081اسنادخزانه-م8بودجه99-02060636,117/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد341مرابحه عام دولت3-ش.خ 030535,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد331مرابحه عام دولت3-ش.خ 030334,789/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9101اسنادخزانه-م10بودجه99-02080734,776اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9111اسنادخزانه-م11بودجه99-02090634,236اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9141اسنادخزانه-م14بودجه99-02102533,374اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0091اسناد خزانه-م9بودجه00-03110131,361/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد581مرابحه عام دولت5-ش.خ 011031,200اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد531مرابحه عام دولت5-ش.خ 020730,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد211مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات021230,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد901مرابحه عام دولت90-ش.خ05021730,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد881مرابحه عام دولت88-ش.خ04112030,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد431مرابحه عام دولت4-ش.خ 020529,999/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد541مرابحه عام دولت5-ش.خ 010929,700اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد491مرابحه عام دولت4-ش.خ 020629,699/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد451مرابحه عام دولت4-ش.خ 010729,643/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد891مرابحه عام دولت89-ش.خ04112029,490اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
تابان041اجاره تابان سپهر1403112629,391اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اخزا0031اسنادخزانه-م3بودجه00-03041829,296/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد601مرابحه عام دولتی6-ش.خ021029,249/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد611منفعت دولت6-ش.خاص14010928,809اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد391مرابحه عام دولت3-ش.خ 020428,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9071اسنادخزانه-م7بودجه99-02070428,471/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد701مرابحه عام دولت70-ش.خ011228,312/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8141اسنادخزانه-م14بودجه98-01031827,838/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0071اسنادخزانه-م7بودجه00-03091226,853اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0081اسنادخزانه-م8بودجه00-03091926,772اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد241مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر021226,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0101اسناد خزانه-م10بودجه00-03111525,934/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد741منفعت دولت7-ش.خاص سایر020423,920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد831مرابحه عام دولت83-ش.خ04122023,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد761مرابحه عام دولت76-ش.خ03040622,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد811مرابحه عام دولت81-ش.خ01081221,332/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد521مرابحه عام دولت5-ش.خ 010820,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد461مرابحه عام دولت4-ش.خ 030220,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد501مرابحه عام دولت5-ش.خ030220,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اشاد101مشارکت دولتی10-شرایط خاص00122619,722/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اراد841مرابحه عام دولت84-ش.خ03062419,520اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9051اسنادخزانه-م5بودجه99-02021819,161/25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8161اسنادخزانه-م16بودجه98-01050318,061/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8171اسنادخزانه-م17بودجه98-01051218,029/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8181اسنادخزانه-م18بودجه98-01061417,646/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8201اسنادخزانه-م20بودجه98-02080617,400/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8211اسنادخزانه-م21بودجه98-02090617,190اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9041اسنادخزانه-م4بودجه99-01121515,899/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8191اسنادخزانه-م19بودجه98-02032215,855/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد811منفعت دولت8-ش.خاص مهر020515,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد621مرابحه عام دولت62-ش.خ030914,999/85اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9011اسنادخزانه-م1بودجه99-01062114,926/34اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
پاسار041اجاره انرژی پاسارگاد1404030213,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد591مرابحه عام دولتی5-ش.خ 030912,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد841منفعت دولت8-ش.خاص سایر020512,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
تابان011اجاره تابان تمدن1402120611,851/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اخزا9061اسنادخزانه-م6بودجه99-02032111,296/05اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد111مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس020611,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد221مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس021211,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد131مرابحه عام دولت1-ش.خ سایر020610,686/38اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد631مرابحه عام دولت63-ش.خ030910,600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
شستان031اجاره تجاری شستان1403091510,200اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان391مرابحه کرمان موتور1403091510,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
رهن01041اوراق رهنی بانک مسکن1401042310,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق رهني
اراد121مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت020610,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد621منفعت دولت6-ش.خاص ملت010910,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد711منفعت دولت7-ش.خاص بیمه020410,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد731منفعت دولت7-ش.خاص نوین020410,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد821منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس020510,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد531منفعت دولت5-ش.خاص کاریزما010810,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد661مرابحه عام دولت66-ش.خ031010,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد671مرابحه عام دولت67-ش.خ031010,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد751مرابحه عام دولت75-ش.خ04022610,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
صبا14041اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری10,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد611مرابحه عام دولت61-ش.خ030910,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد511منفعت دولت5-ش.خاص کاردان01089,999/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد721منفعت دولت7-ش.خاص سپهر02049,999/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد521منفعت دولت5-ش.خاص سپهر01089,990اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد741مرابحه عام دولت74-ش.خ0402269,848اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد571مرابحه عام دولت5-ش.خ 03099,700اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد551منفعت دولت5-ش.خاص سایر01089,654/71اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اخزا8131اسنادخزانه-م13بودجه98-0102199,640اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
تدبیر041اجاره اقتصادی تدبیر140406069,600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
افاد541منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس01089,100اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد781مرابحه عام دولت78-ش.خ0011128,126/27اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد791مرابحه عام دولت79-ش.خ0106128,023/86اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد731مرابحه عام دولت73-ش.خ04028,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد721مرابحه عام دولت72-ش.خ03117,750/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اروند081منفعت صبا اروند ملت 140012226,999/93اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
افاد831منفعت دولت8-ش.خاص تمدن02056,850اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد231مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن02126,250اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد681مرابحه عام دولت68-ش.خ03106,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
شستا0051اجاره تامین اجتماعی-امین0012205,964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد821مرابحه عام دولت82-ش.خ0109125,321/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد691مرابحه عام دولت69-ش.خ03105,250اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد711مرابحه عام دولت71-ش.خ03115,151اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد561مرابحه عام دولت5-ش.خ 03085,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اروند111منفعت صبا اروند سپهر 140012225,025اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
دیزل041مرابحه بهمن دیزل140403314,984/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
مهان011اجاره مهرآیندگان لوتوس03114,905اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند101منفعت صبا اروند لوتوس 140012224,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اروند031منفعت صبا اروند تمدن140011134,000/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
تابان031اجاره تابان سپهر140212063,920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
تابان021اجاره تابان لوتوس140212063,860اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان031مرابحه کرمان موتور140306143,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
کیش14021اجاره س. و توسعه کیش140208203,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0141اجاره اعتماد مبین لوتوس0110192,955اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند091منفعت صبا اروند نوین 140012222,889اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,402/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند051منفعت صبا اروند لوتوس 140011132,010اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
کرمان001رهنی کرمان موتور140011302,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق رهني
حرم031منفعت حرم تا حرم 140307142,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مهان021اجاره مهرآیندگان امید03112,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012272,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
شلرد021کود شیمیایی اوره لردگان1,994اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
کرمان021مرابحه کرمان موتور140203061,970/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
دومینو41اجاره دومینو140402081,952/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند041منفعت صبا اروند کاردان140011131,020/18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مبین0151اجاره اعتماد مبین تمدن0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند061منفعت صبا اروند ملت 140011131,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
کیش02111خرید دین توسعه کیش140211101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك خريد دين
حریل021اجاره ریل پردازسیر021212999اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند011منفعت صبا اروند امید14001113984اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین010710956/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
ماهان011منفعت هواپیمایی ماهان 14011123943اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مبین0161اجاره اعتماد مبین امید011019940اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
صبا14011اجاره مهندسی صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو14020514892/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
نوریل021اجاره ریل پرداز نوآفرین021213600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند071منفعت صبا اروند نوین 14001113498/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اروند021منفعت صبا اروند امین14001113472/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509303/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107197/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي1,443,248/46 (8/78%)
بپاس1بیمه پاسارگاد1,079,284/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
کوثر1بیمه کوثر57,037/63بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان55,900بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بساما1بیمه سامان52,900بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وآفری1بیمه کارآفرین38,491/2تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بنو1بیمه تجارت نو31,260بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
ورازی1بیمه رازی22,847/34تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ودی1بیمه دی21,378/35بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وسین1بیمه سینا16,993/28تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
آرمان1بیمه آرمان12,825تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وسرمد1بیمه سرمد11,425تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
نوین1بیمه نوین8,137/02بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وتعاون1بیمه تعاون7,955بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ومعلم1بیمه معلم6,812/23بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
باران1بیمه زندگی باران50%تادیه4,825/2تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه4,754/2بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
وحکمت1بیمه حکمت صبا4,030/5تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
میهن1بیمه میهن3,252بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وحافظ1بیمه حافظ3,140تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
سرمايه گذاريها 1,376,839/18 (8/38%)
صبا1سرمایه گذاری صبا تامین271,350بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان261,391/18تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسپهر1سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات212,400بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وامین1س. امین توان آفرین ساز124,200تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ومهان1گروه توسعه مالی مهر آیندگان122,280بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان111,760تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه30,913/65بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی28,808/32تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران27,807/2تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکبهمن1مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن20,725بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید20,027/09بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وپویا1سرمایه گذاری پویا12,592بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان11,150بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکادو1تکادو10,372/61تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
مدیریت1س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری9,960بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآداک1صنعت و تجارت آداک9,795/33تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وهامون1سرمایه گذاری هامون صبا8,145بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ویسا1سرمایه گذاری ایساتیس پویا8,014/2تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان7,675بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز7,402/55بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
واحصا1احیاء صنایع خراسان6,790/08تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال6,107/19تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا5,980تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین5,904تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین5,470تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین4,179/28تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران3,514/72تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان3,119/61تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآوا1سرمایه گذاری آوا نوین2,857/8بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ولقمان1سرمایه گذاری لقمان2,732/5تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وملت1سرمایه گذاری ملت2,288تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین2,185/6تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس1,865تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان1,665/2بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وفتخار1سرمایه گذاری افتخار سهام1,610تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وجامی1سرمایه گذاری جامی1,544/42تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال1,497تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر758تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1/35تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
استخراج كانه هاي فلزي 1,229,335 (7/48%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین1,158,750بازار دوماستخراج كانه هاي فلزي استخراج آهن
تجلی1تجلی توسعه معادن و فلزات67,642بازار دوماستخراج كانه هاي فلزي استخراج ساير كانه هاي فلزي
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار2,943تابلو پایه زرداستخراج كانه هاي فلزي استخراج كانه فلزي غيرآهن
فلزات اساسي 935,930/27 (5/69%)
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب329,750بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فجهان1مجتمع جهان فولاد سیرجان216,000بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع141,240بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فوکا1فولاد کاویان76,894/72تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فاهواز1نورد و لوله اهواز28,866/39تابلو پایه نارنجیفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فنفت1صنایع تجهیزات نفت26,640تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید26,270/52تابلو پایه زردفلزات اساسي استخراج ساير فلزات اساسي
فروی1ذوب روی اصفهان12,780بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فالوم1آلومتک‌11,880تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فزرین1زرین معدن آسیا10,551/6بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران10,500بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فماک1ماداکتو استیل کرد8,889/75بازار SMEفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته7,682/19تابلو پایه قرمزفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فافق1صنایع مس افق کرمان7,615تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فتوسا1تولید و توسعه سرب روی ایرانیان5,015بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
زنگان1صنعت روی زنگان4,745بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فگستر1گسترش صنایع روی ایرانیان4,435بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد3,533/6بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فافزا1فولاد افزا سپاهان2,641/5تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
بانكها و موسسات اعتباري 765,711/83 (4/66%)
وآیند1بانک آینده161,328تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وگردش1بانک گردشگری154,350تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
دی1بانک دی126,495بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وملل1اعتباری ملل90,500بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سامان1بانک سامان80,191/8تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وشهر1بانک شهر61,777/46تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وزمین1بانک ایران زمین32,920تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سمایه1بانک سرمایه16,568تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
ومهر1بانک مهر اقتصاد12,000تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وقوام1بانک قوامین8,000تابلو پایه قرمزبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
حکمت1بانک حکمت ایرانیان6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
توسعه1اعتباری توسعه5,434تابلو پایه قرمزبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت4,147/57تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 371,881/82 (2/26%)
شاوان1پالایش نفت لاوان136,238/68بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شراز1پالایش نفت شیراز114,417/54بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شرانل1نفت ایرانول85,300بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شپاس1نفت پاسارگاد33,120بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌2,805/6تابلو پایه زردفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 353,428/27 (2/15%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند83,407/2بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور76,963/02بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بگیلان1توسعه مسیر برق گیلان54,610بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بجهرم1توسعه مولد نیروگاهی جهرم42,882/11بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا40,262/88بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بپیوند1برق و انرژی پیوندگستر پارس24,420بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بزاگرس1نیروگاه زاگرس کوثر15,924بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج14,959/06بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر329,827/81 (2/01%)
غصینو1صنعتی مینو151,800بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان49,125تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
بهپاک1صنعتی بهپاک20,391/42بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک15,821/36بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غویتا1ویتانا13,181بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غدیس1پاکدیس11,800/65بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نوشيدني و آبميوه
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان10,055/31بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان8,644/35بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی7,550بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غپونه1نوش پونه مشهد7,020/22تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غبهار1کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان6,255/2تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق5,599/5بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس5,376/86بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غگیلا1شیرپاستوریزه پگاه گیلان4,822/68بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان4,022/28بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غناب1روغن‌ نباتی‌ ناب3,198تابلو پایه نارنجیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
غشوکو1شوکو پارس2,868تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غنیلی1مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان1,600بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرپرورش و نگهداري ميوه جات و سبزيجات
غگز1گز سکه442/71بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غیوان1کیوان253/28تابلو پایه قرمزمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 265,336/62 (1/61%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د98,820/84ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
سپیدما1صندوق س. سپید دماوند-د30,694/28ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د19,112/83ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د12,848/5ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س12,339/65ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س11,677/03ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
کارا1صندوق س. کارا -د10,658ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آسامید1صندوق س.مشترک آسمان امید -د8,958/85ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س7,259/74ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
ثبات1صندوق س. ثبات ویستا -د7,175/71ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
گنجین1صندوق س. گنجینه یکم آوید-د5,574/58ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کمان1س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه3,893/46ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
مدیر1ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س3,238/54ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
دارا1صندوق س. دارا الگوریتم-د3,043/3ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کامیاب1صندوق س. کامیاب آشنا-د2,976/73ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س2,639/22ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س2,552/63ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د2,286/67ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س2,270/56ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د1,602/19ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م1,599/7ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
داریک1صندوق س.اعتماد داریک-د1,228/7ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
پادا1صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س1,174/61ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
سیناد1صندوق س.سپهرسودمند سینا-د1,118/9ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س1,083/65ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
فراز1صندوق س.سهام فراز داریک-س1,006/92ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس980/11ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
زرین1صندوق س. سهام زرین کوروش-س952/96ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آرمانی1ص.س.جسورانه فناوری آرمانی798/6ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آوا1صندوق س.سهام آوای معیار-س723/03ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
دمعیار1صندوق س. توازن معیار-د703/18ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
داریوش1صندوق س. ثروت داریوش -س680/84ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
پیشگام1ص.ج.رشد یکم پیشگام 20%تادیه516ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
پیشرفت1ص.ج.پیشرفت30%تادیه450ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
نوآور1ص.اعتبارسرمایه نوآفرین70%تادیه380/87ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
اوج1صندوق س.اوج دماوند-س350/53ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز253/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق هاي زمين و ساختمان
ویستا1صندوق س. ویستا -س242/11ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
ویسرو1ص.ج.سرو رشد پایداریکم 20%تادیه240/47ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
پارتین1ص.ج.پارتیان229/8ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
ونچر1ص.ج.فیروزه40%تادیه217/5ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
ثروت1ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 35%تادیه185ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
استارز1ص.ج.ستاره برتر20%تادیه180ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
پویا1ص.ج.پویا الگوریتم20%تادیه120ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آشناتک1ص.س.ج.آشناتک ایرانیان105/45ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 50%تأدیه80/4ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران50% تادیه75ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
فنابا1ص.ج. فناوری بازنشستگی 35%تادیه35ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
هتل و رستوران 225,550/8 (1/37%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی96,600بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گنگین1اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان93,300تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گشان1توسعه بین المللی پدیده شاندیز22,045/47تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان4,851/76بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش3,966/98تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گدنا1تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک3,174بازار دومهتل و رستوران فعاليت خدماتي مربوط به غذا و آشاميدني ها
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس1,612/59تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
خودرو و ساخت قطعات 200,363/76 (1/22%)
خاور1ایران خودرو دیزل101,733/08تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خدیزل1بهمن دیزل50,200بازار دومخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو14,505تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خبنیان1بنیان دیزل12,334/7تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خکاوه1سایپا دیزل10,287/19تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌4,211/18تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین4,162/91تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور2,580تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خلیبل1مالیبل سایپا349/7تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
مواد و محصولات دارويي 198,261/6 (1/21%)
پخش1پخش البرز34,440بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتوزیع1توزیع دارو پخش31,920بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
هجرت1پخش هجرت27,300بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دقاضی1داروسازی شهید قاضی21,122/5تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی16,623/48بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین13,755بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دکپسول1تولید ژلاتین کپسول ایران9,105بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک7,050بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کی بی سی1شرکت کی بی سی5,345/9بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
درهآور1دارویی ره آورد تامین5,052/5بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو5,006/5بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دشیری1شیرین دارو4,805تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دحاوی1الحاوی4,186/08تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
شتهران1داروسازی تهران شیمی3,973/86تابلو پایه نارنجیمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
داوه1داروسازی آوه سینا3,921/6بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک3,515/2بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,138/98تابلو پایه نارنجیمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
سيمان، آهك و گچ 148,085/75 (0/9%)
سغدیر1توسعه سرمایه و صنعت غدیر43,650/5بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
ساوه1سیمان ساوه27,852/5بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر21,547/2بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان13,720تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا13,377/9تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سکارون1سیمان کارون6,724/43تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران6,276تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار5,805/8بازار اولسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان4,883/85تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف4,247/56تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
انبوه سازي، املاك و مستغلات 143,574/21 (0/87%)
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان34,351/86بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
کیسون1شرکت کیسون29,090/88تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان10,720/55تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه9,081/6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور7,935/21تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد7,189بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس6,322بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران4,901/4بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
آ س پ1آ.س.پ4,557بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند4,208بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی3,915تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب3,655/2بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین3,220تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر3,175/93تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود2,388بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان2,107تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس2,022/9تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثاژن1سخت آژند1,571/6تابلو پایه نارنجیانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌1,256تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل1,086/72تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران818/34تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 132,370 (0/81%)
فرابورس1فرابورس ایران91,140بازار اولفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط اداره ي بازارهاي مالي
تماوند1تامین سرمایه دماوند41,230تابلو پایه زردفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط بجز تامين وجوه بيمه و بازنشستگي
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 131,931/5 (0/8%)
توسن1توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین52,428بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
فن آوا1گروه فن آوا22,814تابلو پایه زردرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش16,944بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
افرا1افرانت12,762/5بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
سپیدار1سپیدار سیستم آسیا12,628بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
رافزا1رایان هم افزا9,340بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی5,015بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 117,768/7 (0/72%)
حآفرین1ریل پرداز نو آفرین25,173/49بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
توریل1توکاریل22,656بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا20,000بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حسیر1ریل سیر کوثر8,531/7بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حآسا1آسیا سیر ارس8,120بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر7,614تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حریل1ریل پردازسیر7,326/21بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان6,837/5بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حگردش1ریل گردش ایرانیان5,257/6تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حشکوه1دلیجان طلایی شکوه پارس5,103/95تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام1,148/25تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات ساير حمل و نقلهاي زميني برنامه ريزي شده
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف 112,853/07 (0/69%)
شساخت1مهندسی و ساختمان صنایع نفت112,853/07تابلو پایه زرداستخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف خدمات جنبي استخراج نفت گاز جز اكتشاف
زراعت و خدمات وابسته 106,184/67 (0/65%)
جوین1کشت و صنعت جوین17,855/3تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زفکا1کشت و دامداری فکا11,220بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه9,663/27بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان9,297/26بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زدشت1کشت و صنعت دشت خرم دره8,369/7بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زشریف1کشت وصنعت شریف آباد8,070/47بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود7,305/54بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زماهان1مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان6,926/9بازار اولزراعت و خدمات وابسته پرورش طيور
زملارد1کشاورزی و دامپروری ملارد شیر5,760بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان5,635بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس4,680/13تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد4,371/84بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت4,365بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
آبین1کشت و صنعت آبشیرین2,664/27تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
قند و شكر 86,714/83 (0/53%)
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال27,776/91بازار دومقند و شكر توليد شكر
قنقش1قند نقش جهان18,792/8تابلو پایه نارنجیقند و شكر توليد شكر
قشرین1قند شیرین خراسان10,527/18تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قیستو1شرکت قند بیستون10,008تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قتربت1قند تربت حیدریه9,496/2تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد7,111/88بازار اولقند و شكر توليد شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌3,001/7تابلو پایه نارنجیقند و شكر توليد شكر
قاروم1قند ارومیه171/6تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
استخراج زغال سنگ 77,832 (0/47%)
کزغال1زغال سنگ پروده طبس56,910بازار اولاستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس15,525بازار دوماستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود5,397بازار اولاستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
لاستيك و پلاستيك 65,770/38 (0/4%)
پارتا1مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر37,830/36تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پیزد1مجتمع صنایع لاستیک یزد20,017/5بازار دوملاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پلوله1گازلوله‌4,356تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران3,130تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین436/52تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
ماشين آلات و تجهيزات 62,928/26 (0/38%)
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو42,243/79تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات استخراج و ساختمان
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌13,725تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش4,774/12تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
تمحرکه1ماشین سازی نیرو محرکه1,864/2تابلو پایه نارنجیماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تفیرو1مهندسی فیروزا229/2تابلو پایه نارنجیماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95تابلو پایه قرمزماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات كشاورزي و باغباني
ساير محصولات كاني غيرفلزي 62,274/4 (0/38%)
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌11,738/16تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کمینا1شیشه سازی مینا10,285/84تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کایتا1ایتالران‌9,750تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده7,518/38تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا7,288/5بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق3,315/6تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار2,963/15بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا1,826/53تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز1,824/9تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
ساذری1آذریت‌1,605/12تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سایرا1ایرانیت‌1,167/36تابلو پایه نارنجیساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سفارود1کارخانه فارسیت درود1,120/09تابلو پایه نارنجیساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌728/66تابلو پایه قرمزساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کورز1ورزیران‌673/24تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
سپرمی1پرمیت‌468/86تابلو پایه قرمزساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 55,281/16 (0/34%)
تسه99081امتیاز تسهیلات مسکن آبان996,222/91تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00091امتیازتسهیلات مسکن آذر 14004,035/04تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99041امتیاز تسهیلات مسکن تیر993,295/39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00021امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت14002,850/02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00051امتیازتسهیلات مسکن مرداد 14002,828/7تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00081امتیازتسهیلات مسکن آبان14002,824/61تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00101امتیازتسهیلات مسکن دی14002,752/11تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00061امتیازتسهیلات مسکن شهریور14002,732/06تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00031امتیازتسهیلات مسکن خرداد14002,544/98تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند992,435/64تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00011امتیازتسهیلات مسکن فروردین14002,379/68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن992,208/16تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99101امتیاز تسهیلات مسکن دی992,153/8تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت991,996/39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99091امتیاز تسهیلات مسکن آذر991,926/73تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند981,887/95تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن981,816/93تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد991,767/84تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین991,713/28تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99071امتیاز تسهیلات مسکن مهر991,704/43تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد991,563/3تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور991,468/16تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر9812/27تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7101تسهیلات مسکن ب. ملی-دی9712/27تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7111تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن9711/19تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7121تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند9710/47تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان9710/34تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت9810/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور9710/21تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر9710/1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد989/74تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد989/19تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر988/71تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور988/54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر978/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین987/6تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر977/21تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد976/74تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت975/85تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین974/64تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد974/34تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند963/21تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر981/4تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98479/23تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9665/75تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
پيمانكاري صنعتي 54,413/78 (0/33%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌47,538/78تابلو پایه زردپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس3,687/5تابلو پایه زردپيمانكاري صنعتي ساير فعاليت هاي پيمانكاري
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن3,187/5بازار دومپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري33,546/2 (0/2%)
مادیرا1صنایع مادیران33,546/2بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوريتوليد رايانه و تجهيزات جانبي
خدمات فني و مهندسي 23,969/2 (0/15%)
رنیک1جنرال مکانیک19,049/1بازار دومخدمات فني و مهندسي فعاليتهاي ساختماني و مشاوره فني مرتبط
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد2,256تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تپولا1مهندسی مرآت پولاد1,504/08تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تابا1تابان نیرو سپاهان1,160/02تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 20,899/98 (0/13%)
قاسم1قاسم ایران15,995بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي موادغذايي در فروشگاههاي تخصصي
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه4,904/98تابلو پایه زردخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي انواع موادغذايي،نوشيدني وغيره
اطلاعات و ارتباطات 20,850 (0/13%)
اپرداز1آتیه داده پرداز16,800بازار دوماطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
اوان1مبین وان کیش4,050بازار اولاطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
حمل و نقل آبي 16,259/4 (0/1%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر13,726/8بازار دومحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
حاریا1کشتیرانی آریا2,532/6تابلو پایه نارنجیحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
ساير واسطه گريهاي مالي 13,969/35 (0/08%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ4,912بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولتجار1واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان4,314/6تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق2,693/6بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولراز1لیزینگ رازی1,046/15تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا1,003تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ساخت محصولات فلزي 11,322/35 (0/07%)
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌2,877/14تابلو پایه نارنجیساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فسلیر1سولیران‌2,657/1تابلو پایه قرمزساخت محصولات فلزي توليد محصولات فلزي ساختماني
فکمند1گسترش قطعه سازی کمند2,474/18تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
کیا1کیا الکترود شرق1,690/11بازار SMEساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب1,164/96تابلو پایه نارنجیساخت محصولات فلزي توليد مواد بخار به جز ديگهاي بخار مركزي
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد443/01تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌15/85تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 10,931/15 (0/07%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌6,494/15تابلو پایه زردساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فرستنده راديو، تلويزيون و تلفن و تلگراف
لپیام1گسترش صنایع پیام4,437تابلو پایه زردساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 9,450/52 (0/06%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌7,126/85تابلو پایه زردماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
نیرو1نیرو سرمایه1,987/07تابلو پایه زردماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌336/6تابلو پایه نارنجیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
كاشي و سراميك 9,321 (0/06%)
کهرام1تولیدی گرانیت بهسرام6,645تابلو پایه نارنجیكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده2,676تابلو پایه زردكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور8,841/65 (0/05%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد8,841/65تابلو پایه زردتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتورعمده فروشي براساس هزينه و يا قرارداد
منسوجات 8,243/06 (0/05%)
نطرین1عطرین نخ قم4,417/5بازار اولمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس2,960تابلو پایه زردمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نبروج1نساجی بروجرد865/56تابلو پایه نارنجیمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد4تابلو پایه زردمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
محصولات كاغذي 6,547/41 (0/04%)
لطیف1محصولات کاغذی لطیف6,490بازار دوممحصولات كاغذي توليد ساير محصولات كاغذ و مقوا
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98تابلو پایه قرمزمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43تابلو پایه قرمزمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
محصولات چوبي 5,660/02 (0/03%)
چخزر1صنایع چوب خزر کاسپین5,660بازار دوممحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌20تابلو پایه زردمحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني3,382/5 (0/02%)
خبازرس1بازرسی مهندسی و صنعتی ایران3,382/5تابلو پایه زردفعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فنيتجزيه و تحليل و آزمايش فني
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 1,992/46 (0/01%)
وهنر1گروه توسعه هنر ایران1,992/46تابلو پایه زردفعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه فعاليت هاي هنري
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور31/86 (0%)
بدکو1شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو31/86تابلو پایه قرمزتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتورفروش وسائط نقليه
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما