ایران

ارزش بازار به تفکیک صنعت

خروجی اکسل
نمادنام شرکتارزشبازارصنعتزیر صنعت
محصولات شيميايي 3,975,139/85 (21/19%)
مارون1پتروشیمی مارون1,524,800بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
آریا1پلیمر آریا ساسول1,048,553/4بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زاگرس1پتروشیمی زاگرس319,320بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر301,500تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شگویا1پتروشیمی تندگویان239,816/24بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان95,220تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید63,440بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر52,075بازار اولمحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌37,200تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکام1صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز31,230بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شرنگی1شیمیایی رنگین29,430تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
شپلی1پلی اکریل ایران25,496/79تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد نخ هاي مصنوعي
کلر1کلر پارس24,677/12بازار اولمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شصدف1صنعتی دوده فام24,255بازار دوممحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
شپترو1پتروشیمی آبادان18,230تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون16,109/28بازار SMEمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شفارا1پتروشیمی فارابی13,520/58تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت13,211/99تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکف1کف12,312/5تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی11,842/8تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی11,651/23تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زنجان1صنایع کشاورزی وکود زنجان11,091/5تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شاروم1پتروشیمی ارومیه10,360بازار دوممحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
کازرو1پتروشیمی کازرون9,360/3تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا6,345بازار اولمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان5,411/25بازار اولمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
داراب1پتروشیمی داراب4,549/68تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شتولی1تولی‌پرس‌3,697/5تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
فسا1پتروشیمی فسا2,938/7تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش2,760تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد حشره كش و ساير محصولات شيميايي
جهرم1پتروشیمی جهرم2,706/72تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شستان1پتروشیمی گلستان2,027/28تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
اوراق تامين مالي 3,378,933/26 (18/01%)
اراد861مرابحه عام دولت86-ش.خ02040497,898اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد871مرابحه عام دولت87-ش.خ03030496,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0061اسنادخزانه-م6بودجه00-03072393,742/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0041اسنادخزانه-م4بودجه00-03052264,714اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0011اسنادخزانه-م1بودجه00-03082161,472اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0021اسنادخزانه-م2بودجه00-03102459,338اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد41منفعت دولتی4-شرایط خاص1401072950,078/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد921مرابحه عام دولت92-ش.خ02082549,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد421مرابحه عام دولت4-ش.خ 010649,680اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد911مرابحه عام دولت91-ش.خ01052549,550اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9161اسنادخزانه-م16بودجه99-02052849,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد931مرابحه عام دولت93-ش.خ01080949,444/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد381مرابحه عام دولت3-ش.خ 010549,375اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد1041مرابحه عام دولت104-ش.خ02030348,962اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد851مرابحه عام دولت85-ش.خ01070448,887/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد1051مرابحه عام دولت105-ش.خ03050348,885اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد641مرابحه عام دولتی64-ش.خ011148,725اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد651مرابحه عام دولتی65-ش.خ021048,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد951مرابحه عام دولت95-ش.خ02051447,979اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد1001مرابحه عام دولت100-ش.خ02112747,600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد311مرابحه عام دولت3-ش.خ 020847,425اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد321مرابحه عام دولت3-ش.خ021146,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9021اسنادخزانه-م2بودجه99-01101945,145/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9031اسنادخزانه-م3بودجه99-01111044,595اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9091اسنادخزانه-م9بودجه99-02031641,628اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9081اسنادخزانه-م8بودجه99-02060639,770اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد1011مرابحه عام دولت101-ش.خ02071139,280اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد401مرابحه عام دولت4-ش.خ 020739,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد551مرابحه عام دولت5-ش.خ 020938,800اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9101اسنادخزانه-م10بودجه99-02080738,496/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9111اسنادخزانه-م11بودجه99-02090637,883/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9141اسنادخزانه-م14بودجه99-02102536,856/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد1021مرابحه عام دولت102-ش.خ03121136,757/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0091اسناد خزانه-م9بودجه00-03110135,442اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد341مرابحه عام دولت3-ش.خ 030533,250اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0111اسناد خزانه-م11بودجه00-03061933,154/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0031اسنادخزانه-م3بودجه00-03041832,995/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد331مرابحه عام دولت3-ش.خ 030332,929/05اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9071اسنادخزانه-م7بودجه99-02070431,320/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد581مرابحه عام دولت5-ش.خ 011031,265اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0071اسنادخزانه-م7بودجه00-03091230,356/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0081اسنادخزانه-م8بودجه00-03091930,226/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
تابان041اجاره تابان سپهر1403112630,120اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد451مرابحه عام دولت4-ش.خ 010730,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد881مرابحه عام دولت88-ش.خ04112030,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد541مرابحه عام دولت5-ش.خ 010929,999/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد611منفعت دولت6-ش.خاص14010929,610اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد491مرابحه عام دولت4-ش.خ 020629,564/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد211مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات021229,400اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد891مرابحه عام دولت89-ش.خ04112029,400اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0101اسناد خزانه-م10بودجه00-03111529,325/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد431مرابحه عام دولت4-ش.خ 020529,034اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد531مرابحه عام دولت5-ش.خ 020728,959اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد391مرابحه عام دولت3-ش.خ 020428,950اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد601مرابحه عام دولتی6-ش.خ021028,812/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد901مرابحه عام دولت90-ش.خ05021728,450/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد701مرابحه عام دولت70-ش.خ011228,312/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد241مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر021226,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد971مرابحه عام دولت97-ش.خ05072325,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد831مرابحه عام دولت83-ش.خ04122023,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد741منفعت دولت7-ش.خاص سایر020422,373/48اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد761مرابحه عام دولت76-ش.خ03040621,555اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد811مرابحه عام دولت81-ش.خ01081221,332/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9051اسنادخزانه-م5بودجه99-02021821,125اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
تابان051اجاره تابان نوین1404101520,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد521مرابحه عام دولت5-ش.خ 010820,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد841مرابحه عام دولت84-ش.خ03062420,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد461مرابحه عام دولت4-ش.خ 030220,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد501مرابحه عام دولت5-ش.خ030220,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8161اسنادخزانه-م16بودجه98-01050319,759/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8171اسنادخزانه-م17بودجه98-01051219,670/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8181اسنادخزانه-م18بودجه98-01061419,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8201اسنادخزانه-م20بودجه98-02080619,226/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8211اسنادخزانه-م21بودجه98-02090618,967/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9041اسنادخزانه-م4بودجه99-01121517,471/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9011اسنادخزانه-م1بودجه99-01062116,354/34اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8191اسنادخزانه-م19بودجه98-02032216,206اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد1031مرابحه عام دولت103-ش.خ05082115,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد981مرابحه عام دولت98-ش.خ05072315,150اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد811منفعت دولت8-ش.خاص مهر020515,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد621مرابحه عام دولت62-ش.خ030915,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد991مرابحه عام دولت99-ش.خ05072315,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
پاسار041اجاره انرژی پاسارگاد1404030213,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد591مرابحه عام دولتی5-ش.خ 030912,719/62اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9061اسنادخزانه-م6بودجه99-02032112,638/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
تابان011اجاره تابان تمدن1402120612,444اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد131مرابحه عام دولت1-ش.خ سایر020611,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
غدیر051اجاره غدیرایرانیان1405011411,434/68اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
افاد841منفعت دولت8-ش.خاص سایر020511,400اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد111مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس020610,802اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد221مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس021210,725اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد631مرابحه عام دولت63-ش.خ030910,650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد671مرابحه عام دولت67-ش.خ031010,100اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
شستان031اجاره تجاری شستان1403091510,005اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
رهن01041اوراق رهنی بانک مسکن1401042310,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق رهني
صبا14041اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری10,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان391مرابحه کرمان موتور1403091510,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
تابان071اجاره تابان لوتوس1404101510,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
تابان061اجاره تابان کاردان1404101510,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد571مرابحه عام دولت5-ش.خ 030910,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد621منفعت دولت6-ش.خاص ملت010910,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد711منفعت دولت7-ش.خاص بیمه020410,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد731منفعت دولت7-ش.خاص نوین020410,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد121مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت020610,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد531منفعت دولت5-ش.خاص کاریزما010810,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد661مرابحه عام دولت66-ش.خ031010,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد611مرابحه عام دولت61-ش.خ030910,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد511منفعت دولت5-ش.خاص کاردان01089,999/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد721منفعت دولت7-ش.خاص سپهر02049,999/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد521منفعت دولت5-ش.خاص سپهر01089,990اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد741مرابحه عام دولت74-ش.خ0402269,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد821منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس02059,880اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد751مرابحه عام دولت75-ش.خ0402269,880اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد551منفعت دولت5-ش.خاص سایر01089,654/71اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
تدبیر041اجاره اقتصادی تدبیر140406069,600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
افاد541منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس01089,100اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد731مرابحه عام دولت73-ش.خ04028,200اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد791مرابحه عام دولت79-ش.خ0106128,023/86اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد231مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن02127,844/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد831منفعت دولت8-ش.خاص تمدن02057,735اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد721مرابحه عام دولت72-ش.خ03117,571/28اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد681مرابحه عام دولت68-ش.خ03106,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد821مرابحه عام دولت82-ش.خ0109125,264اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
مهان011اجاره مهرآیندگان لوتوس03115,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
دیزل041مرابحه بهمن دیزل140403315,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
اراد711مرابحه عام دولت71-ش.خ03115,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد561مرابحه عام دولت5-ش.خ 03084,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد691مرابحه عام دولت69-ش.خ03104,775اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
تابان031اجاره تابان سپهر140212064,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
تابان021اجاره تابان لوتوس140212063,860اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان031مرابحه کرمان موتور140306143,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
کیش14021اجاره س. و توسعه کیش140208203,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0141اجاره اعتماد مبین لوتوس0110192,955اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,402/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
حرم031منفعت حرم تا حرم 140307142,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مهان021اجاره مهرآیندگان امید03112,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
غرب051مرابحه پدیده شیمی غرب 140511162,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
شلرد021کود شیمیایی اوره لردگان1,998اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
کرمان021مرابحه کرمان موتور140203061,970/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
دومینو41اجاره دومینو140402081,952/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
حریل021اجاره ریل پردازسیر0212121,026اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0151اجاره اعتماد مبین تمدن0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کیش02111خرید دین توسعه کیش140211101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك خريد دين
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین010710956/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
ماهان011منفعت هواپیمایی ماهان 14011123943اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مبین0161اجاره اعتماد مبین امید011019940اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو14020514892/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
نوریل021اجاره ریل پرداز نوآفرین021213600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
گام0108131گواهی اعتبار مولد رفاه0108310/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق گواهي اعتبار مولد
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509303/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107197/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي1,917,983/55 (10/23%)
بپاس1بیمه پاسارگاد1,527,838/2بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
کوثر1بیمه کوثر65,513/92بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان63,024بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بساما1بیمه سامان55,300بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وآفری1بیمه کارآفرین35,240/83تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ورازی1بیمه رازی30,901/03تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بنو1بیمه تجارت نو28,446بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
ودی1بیمه دی28,119/7بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وسرمد1بیمه سرمد13,929/6تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وسین1بیمه سینا11,544/38تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
آرمان1بیمه آرمان10,345تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
ومعلم1بیمه معلم8,343/3بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
نوین1بیمه نوین7,740بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وحافظ1بیمه حافظ6,560تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وتعاون1بیمه تعاون6,180بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وحکمت1بیمه حکمت صبا5,264/89تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه4,859/8بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
میهن1بیمه میهن4,720/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
باران1بیمه زندگی باران4,112/4تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
سرمايه گذاريها 1,587,891/94 (8/47%)
صبا1سرمایه گذاری صبا تامین352,950بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان301,200تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسپهر1سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات205,800بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان149,680تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ومهان1گروه توسعه مالی مهر آیندگان138,180بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وامین1س. امین توان آفرین ساز114,000تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه32,596/65بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران31,507/91تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکبهمن1مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن23,835بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی21,298/46تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید20,800/8بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
واحصا1احیاء صنایع خراسان19,778/88تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان18,115بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وپویا1سرمایه گذاری پویا15,603بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکادو1تکادو12,868/1تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
مدیریت1س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری10,800بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآداک1صنعت و تجارت آداک9,795/33تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وهامون1سرمایه گذاری هامون صبا9,140بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ویسا1سرمایه گذاری ایساتیس پویا8,299/2تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان7,515تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا7,275تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز7,109/4بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
بهیر1س. توسعه تجارت هیرمند6,972تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان6,787/5بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان6,235/33تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین5,288تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین5,190تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین4,940تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وفتخار1سرمایه گذاری افتخار سهام4,633/2تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ولقمان1سرمایه گذاری لقمان4,356/25تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران3,766/4تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآوا1سرمایه گذاری آوا نوین3,405/6بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس3,375تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین2,857/6تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال2,840/27تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان2,707/2بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وملت1سرمایه گذاری ملت2,077تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وجامی1سرمایه گذاری جامی1,754/51تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال1,422تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر1,135تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1/35تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
استخراج كانه هاي فلزي 1,341,854 (7/15%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین1,170,000بازار دوماستخراج كانه هاي فلزي استخراج آهن
تجلی1تجلی توسعه معادن و فلزات88,598بازار دوماستخراج كانه هاي فلزي استخراج ساير كانه هاي فلزي
فزر1پویا زرکان آق دره80,100بازار اولاستخراج كانه هاي فلزي استخراج كانه فلزي غيرآهن
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار3,156تابلو پایه زرداستخراج كانه هاي فلزي استخراج كانه فلزي غيرآهن
فلزات اساسي 1,229,135/73 (6/55%)
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب327,500بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فغدیر1آهن و فولاد غدیر ایرانیان230,760بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فجهان1مجتمع جهان فولاد سیرجان207,220بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع153,360بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فوکا1فولاد کاویان86,454/28تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید35,807/08تابلو پایه زردفلزات اساسي استخراج ساير فلزات اساسي
فنفت1صنایع تجهیزات نفت31,020تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فاهواز1نورد و لوله اهواز29,035/86تابلو پایه نارنجیفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فروسیل1فروسیلیسیم خمین21,520بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فافق1صنایع مس افق کرمان13,525تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فروی1ذوب روی اصفهان12,789بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فزرین1زرین معدن آسیا12,280بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران11,440بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فالوم1آلومتک‌11,347/5تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فتوسا1تولید و توسعه سرب روی ایرانیان8,464/5بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فماک1ماداکتو استیل کرد8,100بازار SMEفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فگستر1گسترش صنایع روی ایرانیان7,600بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد5,723/2بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته5,520/81تابلو پایه قرمزفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فافزا1فولاد افزا سپاهان5,053/5تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
زنگان1صنعت روی زنگان4,615بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
بانكها و موسسات اعتباري 808,339/28 (4/31%)
وگردش1بانک گردشگری165,000تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وآیند1بانک آینده161,328تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سامان1بانک سامان106,682/51تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
دی1بانک دی102,195بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وشهر1بانک شهر80,200/13تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وملل1اعتباری ملل62,700بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت43,183/65تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وزمین1بانک ایران زمین37,960تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
ومهر1بانک مهر اقتصاد12,000تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سمایه1بانک سرمایه11,656تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وقوام1بانک قوامین8,000تابلو پایه قرمزبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
حکمت1بانک حکمت ایرانیان6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
توسعه1اعتباری توسعه5,434تابلو پایه قرمزبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 474,625/23 (2/53%)
شاوان1پالایش نفت لاوان175,600بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شراز1پالایش نفت شیراز146,066/03بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شرانل1نفت ایرانول108,000بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شپاس1نفت پاسارگاد42,960بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌1,999/2تابلو پایه زردفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 463,383/59 (2/47%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند119,232بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور88,543/87بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا64,528/8بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بگیلان1توسعه مسیر برق گیلان58,480بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بجهرم1توسعه مولد نیروگاهی جهرم52,709/26بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بپیوند1برق و انرژی پیوندگستر پارس31,800بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بزاگرس1نیروگاه زاگرس کوثر29,760بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج18,329/67بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
خودرو و ساخت قطعات 418,788/48 (2/23%)
خاور1ایران خودرو دیزل165,985/55تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خدیزل1بهمن دیزل100,160بازار دومخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خبنیان1بنیان دیزل48,274/79تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خلیبل1مالیبل سایپا40,847/07تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خکاوه1سایپا دیزل31,180/48تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو16,065تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین7,743/28تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌5,082/31تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور3,450تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 405,003/8 (2/16%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د121,122/65ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
سپیدما1صندوق س. سپید دماوند-د67,722/51ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کارا1صندوق س. کارا -د43,655/04ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د28,207/13ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
ثبات1صندوق س. ثبات ویستا -د19,490/99ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د15,902/17ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س13,479/17ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س13,379/32ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آسامید1صندوق س.مشترک آسمان امید -د12,409/5ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س8,800/93ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
کامیاب1صندوق س. کامیاب آشنا-د5,245/52ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س4,653/32ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
گنجین1صندوق س. گنجینه یکم آوید-د4,569/69ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کمان1س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه4,239/57ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
دارا1صندوق س. دارا الگوریتم-د4,010/19ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
مدیر1ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س3,807/41ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
گنجینه1صندوق س. گنجینه داریوش-د2,947/23ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س2,934/37ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س2,847/12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د2,140/81ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د1,799/97ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
هم وزن1صندوق س. شاخصی کیان-س1,534/32ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
پادا1صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س1,404/92ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س1,352/21ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
پاداش1صندوق س. ارزش پاداش-د1,317/78ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
فراز1صندوق س.سهام فراز داریک-س1,071/58ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
صنم1ص.س.صندوق در صندوق صنم1,036/55ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق س. صندوق در صندوق
نشان1صندوق س. نشان هامرز-د1,028/9ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
یارا1صندوق س. آریا-د1,006/51ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس980/11ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م954/2ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
سیناد1صندوق س.سپهرسودمند سینا-د901/74ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
زرین1صندوق س. سهام زرین کوروش-س843/96ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آرمانی1ص.س.جسورانه فناوری آرمانی798/6ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آوا1صندوق س.سهام آوای معیار-س682/85ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
داریوش1صندوق س. ثروت داریوش -س617/24ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
داریک1صندوق س.اعتماد داریک-د595/67ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
پیشگام1ص.ج.رشد یکم پیشگام 20%تادیه564ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
پیشرفت1ص.ج.پیشرفت30%تادیه450ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
نوآور1ص.اعتبارسرمایه نوآفرین70%تادیه380/87ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
اوج1صندوق س.اوج دماوند-س373/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
مروارید1صندوق س. مروارید بها بازار-س368/22ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
ویستا1صندوق س. ویستا -س365/92ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
ثمین1صندوق س. ثروت افزون ثمین-س336/99ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
گنبد1صندوق س. گنبد مینای دماوند-م320/47ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
ویسرو1ص.ج.سرو رشد پایداریکم 20%تادیه320ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
ثروت1ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 35%تادیه272/5ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز253/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق هاي زمين و ساختمان
پارتین1ص.ج.پارتیان222ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
پویا1ص.ج.پویا الگوریتم40%تادیه220ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی200ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
سپهر1ص.ج. سپهریکم 20% تادیه198ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
ونچر1ص.ج.فیروزه40%تادیه192/5ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
رماس1صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س141/24ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آشناتک1ص.س.ج.آشناتک ایرانیان106/55ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
استارز1ص.ج.ستاره برتر20%تادیه89/85ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران50% تادیه75ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
فنابا1ص.ج. فناوری بازنشستگی 60%تادیه60ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر315,814/48 (1/68%)
غصینو1صنعتی مینو128,400بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان46,350تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
بهپاک1صنعتی بهپاک21,104/19بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک17,785/09بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غویتا1ویتانا14,549/5بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غدیس1پاکدیس13,110/53بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نوشيدني و آبميوه
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان11,309/92بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غپونه1نوش پونه مشهد9,501/34بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق7,605بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان7,495/15بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان6,356/27بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس6,297/74بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی6,130بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غبهار1کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان5,153/16تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غگیلا1شیرپاستوریزه پگاه گیلان4,799/14بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غناب1روغن‌ نباتی‌ ناب4,363تابلو پایه نارنجیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
غشوکو1شوکو پارس2,940تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غنیلی1مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان1,904بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرپرورش و نگهداري ميوه جات و سبزيجات
غگز1گز سکه399/91بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غیوان1کیوان260/54تابلو پایه قرمزمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
مواد و محصولات دارويي 313,561/72 (1/67%)
ددانا1داروسازی دانا74,280بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
پخش1پخش البرز50,680بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتوزیع1توزیع دارو پخش33,960بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
هجرت1پخش هجرت26,240بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دقاضی1داروسازی شهید قاضی22,270تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
شتهران1داروسازی تهران شیمی19,713/38تابلو پایه نارنجیمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین16,100بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دکپسول1تولید ژلاتین کپسول ایران13,005بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی12,480/72بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
درهآور1دارویی ره آورد تامین7,712/5بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو6,987بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک6,180بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دحاوی1الحاوی5,626/8تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کی بی سی1شرکت کی بی سی4,659/9بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
داوه1داروسازی آوه سینا4,517/04بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دشیری1شیرین دارو4,100تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک3,910/4بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,138/98تابلو پایه نارنجیمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
هتل و رستوران 215,783/91 (1/15%)
گنگین1اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان94,800تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی76,500بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گشان1توسعه بین المللی پدیده شاندیز27,051/76تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش6,041/6تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان5,740/16بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گدنا1تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک3,861بازار دومهتل و رستوران فعاليت خدماتي مربوط به غذا و آشاميدني ها
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس1,789/39تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
سيمان، آهك و گچ 190,373/63 (1/01%)
سغدیر1توسعه سرمایه و صنعت غدیر49,245بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
ساوه1سیمان ساوه36,367/5بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر26,893/8بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان20,900تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا14,631/66تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار12,949/37بازار اولسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سکارون1سیمان کارون10,285/04تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان7,783/64تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران7,542تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف3,775/61تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 177,990/2 (0/95%)
حگهر1حمل و نقل گهرترابر سیرجان30,103/2بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حآفرین1ریل پرداز نو آفرین27,446/46بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
توریل1توکاریل24,672بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا23,550بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر18,112/5تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حریل1ریل پردازسیر12,846/06بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حسیر1ریل سیر کوثر12,149/39بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان10,212/5بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حآسا1آسیا سیر ارس10,056بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حشکوه1دلیجان طلایی شکوه پارس3,966/09تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حگردش1ریل گردش ایرانیان3,592تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام1,284تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات ساير حمل و نقلهاي زميني برنامه ريزي شده
زراعت و خدمات وابسته 174,406/91 (0/93%)
جوین1کشت و صنعت جوین37,171/83تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه18,637/38بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان17,546/17بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زدشت1کشت و صنعت دشت خرم دره15,973/5بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زفکا1کشت و دامداری فکا12,180بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین11,572/79تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود10,541/53بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زملارد1کشاورزی و دامپروری ملارد شیر9,776بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زشریف1کشت وصنعت شریف آباد8,407/14بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زماهان1مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان8,350/7بازار اولزراعت و خدمات وابسته پرورش طيور
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان6,720بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت6,495بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس5,841/28تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد5,193/6بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
انبوه سازي، املاك و مستغلات 156,479/59 (0/83%)
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان34,650/2بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
کیسون1شرکت کیسون28,808/64تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان10,774/16تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور10,264/16تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه9,570بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد8,879بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب8,496بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس8,138بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران5,569/2بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
آ س پ1آ.س.پ5,410بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند5,040بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود3,935بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی2,655تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین2,448تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان2,205تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر2,143/22تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌1,814/4تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثاژن1سخت آژند1,579/2تابلو پایه نارنجیانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس1,557/6تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل1,305/6تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران1,237/2تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 148,970 (0/79%)
فرابورس1فرابورس ایران80,990بازار اولفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط اداره ي بازارهاي مالي
تماوند1تامین سرمایه دماوند38,780بازار دومفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط بجز تامين وجوه بيمه و بازنشستگي
تفارس1تامین سرمایه خلیج فارس29,200تابلو پایه زردفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط بجز تامين وجوه بيمه و بازنشستگي
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 131,832/52 (0/7%)
توسن1توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین42,534بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
افرا1افرانت15,218/75بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
سپیدار1سپیدار سیستم آسیا15,190بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
فن آوا1گروه فن آوا15,136تابلو پایه زردرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش15,096بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
تپسی1پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس10,991/27بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
رافزا1رایان هم افزا10,790بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی6,876/5بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف 119,276/63 (0/64%)
شساخت1مهندسی و ساختمان صنایع نفت119,276/63تابلو پایه زرداستخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف خدمات جنبي استخراج نفت گاز جز اكتشاف
قند و شكر 113,695/79 (0/61%)
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال32,418/67بازار دومقند و شكر توليد شكر
قاروم1قند ارومیه24,427/26تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قنقش1قند نقش جهان16,367/25تابلو پایه نارنجیقند و شكر توليد شكر
قتربت1قند تربت حیدریه11,850تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قیستو1شرکت قند بیستون9,816تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قشرین1قند شیرین خراسان9,577/87تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد5,631/24بازار اولقند و شكر توليد شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌3,607/5تابلو پایه نارنجیقند و شكر توليد شكر
استخراج زغال سنگ 91,201 (0/49%)
کزغال1زغال سنگ پروده طبس68,005بازار اولاستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس15,766/2بازار دوماستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود7,429/8بازار اولاستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
ساير محصولات كاني غيرفلزي 86,552/64 (0/46%)
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌21,262/92تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کمینا1شیشه سازی مینا14,435/82تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا9,876/2بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده9,819/92تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کایتا1ایتالران‌8,210تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کایزد1فرانسوز یزد5,542/88بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار3,671/1بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق2,804/4تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا2,388/23تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز1,981/32تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سایرا1ایرانیت‌1,561/8تابلو پایه نارنجیساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
ساذری1آذریت‌1,557/24تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سپرمی1پرمیت‌1,138/72تابلو پایه قرمزساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌815/99تابلو پایه قرمزساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
سفارود1کارخانه فارسیت درود812/85تابلو پایه نارنجیساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کورز1ورزیران‌673/24تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
لاستيك و پلاستيك 75,448/22 (0/4%)
پارتا1مجتمع صنعتی آرتاویل تایر36,648/83بازار دوملاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پیزد1مجتمع صنایع لاستیک یزد21,930بازار دوملاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران6,630تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پلوله1گازلوله‌5,220تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین5,019/39تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 73,173/86 (0/39%)
تسه99081امتیاز تسهیلات مسکن آبان998,039/5تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00091امتیازتسهیلات مسکن آذر 14005,332/11تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه14011امتیازتسهیلات مسکن سال14015,073/03تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه14001امتیازتسهیلات مسکن سال14004,349/54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99041امتیاز تسهیلات مسکن تیر994,235/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00111امتیازتسهیلات مسکن بهمن 14004,087/49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00081امتیازتسهیلات مسکن آبان14003,694/51تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00051امتیازتسهیلات مسکن مرداد 14003,682/59تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00021امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت14003,675/23تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00101امتیازتسهیلات مسکن دی14003,558/58تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00061امتیازتسهیلات مسکن شهریور14003,545/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00031امتیازتسهیلات مسکن خرداد14003,258/02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00011امتیازتسهیلات مسکن فروردین14003,048/67تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند993,032/23تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن992,833/39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99101امتیاز تسهیلات مسکن دی992,719/24تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99091امتیاز تسهیلات مسکن آذر992,471/98تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد992,299/62تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99071امتیاز تسهیلات مسکن مهر992,232/19تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور991,844/2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر9813/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7101تسهیلات مسکن ب. ملی-دی9711/66تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت9811/07تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7111تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن9710/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد9810/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر9710/1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7121تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند979/45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان978/87تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد988/64تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر987/81تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین987/77تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر977/45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور986/96تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر976/23تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور975/81تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت975/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد974/82تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین974/4تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد974/03تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند963/2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر981/46تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98499/91تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9665/75تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
ماشين آلات و تجهيزات 65,017/38 (0/35%)
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو28,810/26تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات استخراج و ساختمان
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌16,803تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
تاتمس1کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر12,475/94تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد اجاق، كوره و مشعل كوره
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش4,763/25تابلو پایه نارنجیماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
تمحرکه1ماشین سازی نیرو محرکه1,624/17تابلو پایه نارنجیماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تفیرو1مهندسی فیروزا448/8تابلو پایه نارنجیماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95تابلو پایه قرمزماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات كشاورزي و باغباني
پيمانكاري صنعتي 52,468/82 (0/28%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌44,103/82تابلو پایه زردپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس4,532/5تابلو پایه زردپيمانكاري صنعتي ساير فعاليت هاي پيمانكاري
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن3,832/5بازار دومپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري40,569/4 (0/22%)
مادیرا1صنایع مادیران40,569/4بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوريتوليد رايانه و تجهيزات جانبي
خدمات فني و مهندسي 30,665/21 (0/16%)
رنیک1جنرال مکانیک24,839/1بازار دومخدمات فني و مهندسي فعاليتهاي ساختماني و مشاوره فني مرتبط
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد3,112/5تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تپولا1مهندسی مرآت پولاد1,538/09تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تابا1تابان نیرو سپاهان1,175/52تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 28,924/98 (0/15%)
قاسم1قاسم ایران24,020بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي موادغذايي در فروشگاههاي تخصصي
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه4,904/98تابلو پایه زردخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي انواع موادغذايي،نوشيدني وغيره
حمل و نقل آبي 23,420/61 (0/12%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر22,118/4بازار دومحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
حاریا1کشتیرانی آریا1,302/21تابلو پایه نارنجیحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
ساخت محصولات فلزي 19,225/72 (0/1%)
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد4,975/72تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌4,463/97تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فسلیر1سولیران‌2,657/1تابلو پایه قرمزساخت محصولات فلزي توليد محصولات فلزي ساختماني
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌2,552/73تابلو پایه نارنجیساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فکمند1گسترش قطعه سازی کمند1,692/86تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
کیا1کیا الکترود شرق1,689/01بازار SMEساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب1,194/33تابلو پایه نارنجیساخت محصولات فلزي توليد مواد بخار به جز ديگهاي بخار مركزي
اطلاعات و ارتباطات 17,887 (0/1%)
اپرداز1آتیه داده پرداز12,910بازار دوماطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
اوان1مبین وان کیش4,977بازار اولاطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
ساير واسطه گريهاي مالي 16,673 (0/09%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ5,693/4بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولتجار1واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان5,196/6تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق3,200/4بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولراز1لیزینگ رازی1,317/6تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا1,265تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور14,074 (0/08%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد14,074تابلو پایه زردتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتورعمده فروشي براساس هزينه و يا قرارداد
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 12,771/47 (0/07%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌8,025/27تابلو پایه زردماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
نیرو1نیرو سرمایه3,267/49تابلو پایه زردماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌1,478/71تابلو پایه نارنجیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 11,235/79 (0/06%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌7,221/79تابلو پایه زردساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فرستنده راديو، تلويزيون و تلفن و تلگراف
لپیام1گسترش صنایع پیام4,014تابلو پایه زردساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته
منسوجات 10,223/31 (0/05%)
نطرین1عطرین نخ قم4,270/25بازار اولمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نبروج1نساجی بروجرد3,275/49تابلو پایه نارنجیمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس2,677/56تابلو پایه زردمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد4تابلو پایه زردمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
كاشي و سراميك 10,167 (0/05%)
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده5,472تابلو پایه زردكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
کهرام1تولیدی گرانیت بهسرام4,695تابلو پایه نارنجیكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
محصولات كاغذي 7,547/41 (0/04%)
لطیف1محصولات کاغذی لطیف7,490بازار دوممحصولات كاغذي توليد ساير محصولات كاغذ و مقوا
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98تابلو پایه قرمزمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43تابلو پایه قرمزمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
محصولات چوبي 5,700/02 (0/03%)
چخزر1صنایع چوب خزر کاسپین5,700بازار دوممحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌20تابلو پایه زردمحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني2,691 (0/01%)
خبازرس1بازرسی مهندسی و صنعتی ایران2,691تابلو پایه زردفعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فنيتجزيه و تحليل و آزمايش فني
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 2,212/08 (0/01%)
وهنر1گروه توسعه هنر ایران2,212/08تابلو پایه زردفعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه فعاليت هاي هنري
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور31/86 (0%)
بدکو1شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو31/86تابلو پایه قرمزتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتورفروش وسائط نقليه
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما