به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
5
اردیبهشت
1398
تحقیق و توسعه
تأمین مالی جمعی- Crowd Funding
1393/12/13
بهره گرفتن از سرمایه های خرد افراد جهت تأمین مالی کسب و کارهای نوآورانه که عموما با کمک پایگاه‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، یک تعریف از فرآیند تأمین مالی است. می‌توان تأمین مالی جمعی را، عملیات تأمین مالی یک کسب وکار و افزایش وجوه گردآوری شده از طریق جلب تعداد زیادی سرمایه‌گذار از طریق شبکه مجازی نامید. در این گزارش پس از بررسی تأمین مالی جمعی به ارائه یک الگوی اولیه جهت راه‌اندازی این رویه با نظارت نهادهای بازار سرمایه پرداخته می‌شود.
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما