به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
5
اردیبهشت
1398
تحقیق و توسعه
تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه؛ مطالعات تطبیقی و راهکار پیشنهادی
1393/12/13
این گزارش سعی دارد با بیان مطالعات تطبیقی در خصوص تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف به بررسی رویه‌های ایجاد بازارهای مجزا جهت پذیرش، عرضه و انجام معاملات سهام این بنگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بپردازد.
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما