به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
بهمن
1397
تحقیق و توسعه
تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه؛ مطالعات تطبیقی و راهکار پیشنهادی
1393/12/13
این گزارش سعی دارد با بیان مطالعات تطبیقی در خصوص تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف به بررسی رویه‌های ایجاد بازارهای مجزا جهت پذیرش، عرضه و انجام معاملات سهام این بنگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بپردازد.
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما