به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
بهمن
1397
تحقیق و توسعه
بازار دارایی فکری ؛ تجاری سازی از طریق بازار دارایی فکری فرابورس ایران
1393/12/16
در كشور ما، در صورتي كه پشتيباني و سرمايه گذاري مناسب صورت پذيرد، ایده های نو مي توانند مبناي ايجاد يك كسب و كار جديد گردند. با مديريت سرمايه و هدايت آن به سوي اختراعات و ايده ها در راستای تجاري سازي آنها مي توان شاهد گسترش روز افزون كسب و كار بود. در اين راستا بازار سرمایه مي تواند بستر مناسبي جهت تعامل و همكاري صاحبان ايده و طرح و اختراع و بازار سرمايه را فراهم آورد. در بازار دارایی فکری، طراحان، مخترعان و ايده پردازان با ارائه طرح هاي خود مي توانند از کمک سرمايه گذاران و مشاركت كنندگان منتفع شوند و از سوي ديگر سرمايه گذاران نيز مي توانند نيازهاي خود را از اين طريق بر آورده نمايند. شركت كنندگان در بازار دارایی فکری شامل شخصيت هاي حقيقي و حقوقي هستند كه در زمينه هاي مختلفي همچون فناوري اطلاعات، صنعت خودرو، پزشكي، بيوتكنولوژي، نانو تكنولوژي و غیره فعالیت دارند.
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما