به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
5
اردیبهشت
1398
تحقیق و توسعه
بازار دارایی فکری ؛ تجاری سازی از طریق بازار دارایی فکری فرابورس ایران
1393/12/16
در كشور ما، در صورتي كه پشتيباني و سرمايه گذاري مناسب صورت پذيرد، ایده های نو مي توانند مبناي ايجاد يك كسب و كار جديد گردند. با مديريت سرمايه و هدايت آن به سوي اختراعات و ايده ها در راستای تجاري سازي آنها مي توان شاهد گسترش روز افزون كسب و كار بود. در اين راستا بازار سرمایه مي تواند بستر مناسبي جهت تعامل و همكاري صاحبان ايده و طرح و اختراع و بازار سرمايه را فراهم آورد. در بازار دارایی فکری، طراحان، مخترعان و ايده پردازان با ارائه طرح هاي خود مي توانند از کمک سرمايه گذاران و مشاركت كنندگان منتفع شوند و از سوي ديگر سرمايه گذاران نيز مي توانند نيازهاي خود را از اين طريق بر آورده نمايند. شركت كنندگان در بازار دارایی فکری شامل شخصيت هاي حقيقي و حقوقي هستند كه در زمينه هاي مختلفي همچون فناوري اطلاعات، صنعت خودرو، پزشكي، بيوتكنولوژي، نانو تكنولوژي و غیره فعالیت دارند.
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما