به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
5
اردیبهشت
1398
تحقیق و توسعه
واگذاری معادن؛ مطالعات تطبیقی و بررسی فقهی و حقوقی، روش های پیشنهادی واگذاری از طریق بازار سرمایه
1395/02/12
در این پژوهش، پس از بیان ضرورت واگذاری معادن و تحلیل فقهی و قانونی موضوع، به بررسی تطبیقی خصوصی سازی معادن در جهان و تجربه¬ی سایر کشورها در این زمینه پرداخته می شود و در ادامه، پیشنهاد تحقیق و توسعه فرابورس ایران در زمینه روش و ساختار مناسب واگذاری معادن به بخش غیردولتی ارائه می گردد. در پایان، مسائل مهم موجود در اقتصاد معدن مطرح خواهد شد و راهکارهایی برگرفته از سخن فعالان و کارشناسان معدن، جهت ایجاد و ارتقای ارزش افزوده در این بخش توصیه می شود.
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما