به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
5
اردیبهشت
1398
تحقیق و توسعه
راهبردهای توسعه بازار اوراق بدهی دولت، ضرورت عملیات بازار باز
1396/01/20
توسعه بازار اوراق بدهی دولت، مشابه هر بازار نوپای دیگر نیازمند زیرساخت‏های مقرراتی کارآمد است. انجام عملیات بازار باز (و عملیات بازارگردانی) توسط بانک مرکزی و موسسات معامله‏ گر تحت نظارت وی، و تشکیل کمیته عملیات بازار باز با هدف هماهنگی ناشر اوراق دولتی و بانک مرکزی ضروری‏ترین این زیرساخت هاست و عدم پیاده سازی این مهم توسط بانک مرکزی باعث در اختیار نبودن ابزارهای کنترل نرخ بازدهی اوراق دولت در بازار سرمایه شده است. هدف نهایی این مطالعه کارآمدترسازی مقررات عرضه اوراق بدهی دولت توسط ناشر اوراق دولت (وزارت اقتصاد) و مقررات نحوه انتخاب مجموعه معامله ‏گران اختصاصی (توسط بانک مرکزی) و انجام عملیات بازار باز به واسطه آنها و ساز وکار نظارت بر معاملات ثانویه اوراق دولتی (در بازار سرمایه) است؛ به نحوی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابزارهای کنترلی موثرتری برای کنترل نرخ های بازدهی بازار اوراق بدهی در اختیار داشته باشند.
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما