به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
5
اردیبهشت
1398
تحقیق و توسعه
اوراق منفعت؛ تامین نقدینگی با اوراق بهادارسازی منافع آتی
1395/10/07
صکوک منفعت سند بهادار مالی است که بیانگر مالکیت مشاع دارندگان آن، بر منافع آتی دارایی، طی دوره معین به مبلغی معین است. مانند منافع بهره برداری از یک دارایی زیرساختی یا منافع فروش خدمات گردشگری. بنابرین صکوک منفعت، برای دارندگان آن مزایایی دارد: اولا یک نوع رزرو آتی خدمات محسوب می شود، ثانیا با خرید به کسر این منافع در قالب اوراق منفعت، خریداران از سود سرمایه گذاری بهره مند می شود. ثالثا برای خریداران امکان تسویه قبل از سررسید وجود خواهد داشت.
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما