به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
5
اردیبهشت
1398
تحقیق و توسعه
تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
1396/02/09
گزارش حاضر، پس از بررسی ساختار کنونی تأمین مالی صنعت نفت و گاز کشور، پیشنهاداتی در خصوص روش‌ها و ابزارهای مالی جهت تأمین منابع پروژه‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از طریق بازار داخلی و خارجی ارائه ‌می‌دارد.
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما