به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
بهمن
1397
تحقیق و توسعه
تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
1396/02/09
گزارش حاضر، پس از بررسی ساختار کنونی تأمین مالی صنعت نفت و گاز کشور، پیشنهاداتی در خصوص روش‌ها و ابزارهای مالی جهت تأمین منابع پروژه‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از طریق بازار داخلی و خارجی ارائه ‌می‌دارد.
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما