به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
5
اردیبهشت
1398
تحقیق و توسعه
بررسی اثرات عرضه‌های اولیه بر بازار سرمایه
1394/04/20
در این گزارش تاثیر عرضه‌های اولیه بر شاخص کل بورس، فرابورس و صنعتی که در آن عرضه‌ی اولیه انجام شده با استفاده از رهیافت مدل خودتوضیح برداری (VAR) مورد واکاوی قرار گرفته است. اندازه‌گیری بازدهی‌های ایجاد شده از سوی عرضه‌های اولیه در دوره‌های مختلف یک، دو، سه و چهار هفته‌ای نشان می‌دهد که این عرضه‌ها در هفته‌ی ‌آغازین عرضه اولیه بازدهی بیشتری نسبت به کل پرتفوی بازار را تجربه کرده‌اند که با مرور زمان به بازدهی پرتفوی کل بازار نزدیک شده‌اند. این نتایج حاکی از ماهیت عرضه‌های اولیه با توجه به ایجاد شوک مثبت به بازار سرمایه می‌باشد.
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما