به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
فهرست صندوق های جسورانه
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد

ردیفنماد نام صندوق حوزه فعالیت مدیرمتولیآدرس سایتمدارک و مستندات
1رویشجسورانه رویش لوتوسسلامت (سلول های بنیادی)، فناوری مالیشرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی بهراد مشارroyeshvcfund.ir/
2آتی1جسورانه یکم آرمان آتیفناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتیشرکت سبدگردان کاریزماarmanativcfund.narinco.com/
3آرمانی جسورانه توسعه فناوری آرمانیفناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری مالی، سلامت، پتروشیمی، آب و حوزه فرهنگشرکت تامین سرمایه آرمانشرکت سبدگردان الماسwww.armanivc.com/
4تهران1جسورانه یکم دانشگاه تهرانفناوری اطلاعات و ارتباطاتشرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهرانسبدگردان الماسutvcfund.ir/
5فناباصندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگیفناوری مالی با تمرکز بر فناوری بیمه‌ای و خدمات فاوای مورد نیاز صندوق های بازنشستگیشرکت سرمایه گذاری و خدمات بازنشستگی کشوریشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتیwww.icpfvc.ir/
6آشناتکجسورانه ایده نوتک آشنازیست فناوری، سلامت، اطلاعات و ارتباطات، مواد پیشرفته و نانو کارگزاری سهم آشناموسسه حسابرسی بهمندiavc.ir/
1
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما