به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
خرداد
1398
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمیتاریخ انتشاربازارگردانمدارک و مستندات
1اخزا717 2,819,154 2,819,154 1,000,000 0% 1397-09-17  
2اخزا716 16,967,910 16,967,910 1,000,000 0% 1397-09-07  
3اخزا714 6,030,400 6,030,400 1,000,000 0% 1397-07-22  
4اخزا713 17,663,263 17,663,263 1,000,000 0% 1397-07-18  
5اخزا711 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0% 1397-05-30  
6اخزا712 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0% 1397-05-30  
7اخزا710 3,314,129 3,314,129 1,000,000 0% 1397-05-27  
8اخزا709 23,000,000 23,000,000 1,000,000 0% 1397-05-13  
9اخزا708 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0% 1397-04-23  
10اخزا707 30,000,000 30,000,000 1,000,000 0% 1397-03-27  
123456
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما