به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
اسفند
1397
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمیتاریخ انتشاربازارگردانمدارک و مستندات
1اخزا716 16,967,910 16,967,910 1,000,000 0% 1397-09-07  
2اخزا714 6,030,400 6,030,400 1,000,000 0% 1397-07-22  
3اخزا713 17,663,263 17,663,263 1,000,000 0% 1397-07-18  
4اخزا711 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0% 1397-05-30  
5اخزا712 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0% 1397-05-30  
6اخزا709 23,000,000 23,000,000 1,000,000 0% 1397-05-13  
7اخزا708 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0% 1397-04-23  
8اخزا707 30,000,000 30,000,000 1,000,000 0% 1397-03-27  
9اخزا702 35,000,000 35,000,000 1,000,000 0% 1397-03-24  
10اخزا706 27,868,137 27,868,137 1,000,000 0% 1397-03-23  
123456
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما