به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
بهمن
1397
فهرست اوراق تسهیلات مسکن
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد

ردیفنمادتاریخ انتشارحجم اوراق منتشرهسقف تسهیلات مسکنمهلت معاملهتاریخ انقضا(ماه)مدتمدارک و مستندات
1تسه9612 1397-03-13 2,168,489 600,000,000 1398-12-14 1399-02-14 24
2تسه9611 1397-01-13 1,781,564 600,000,000 1399-02-14 1399-01-14 24
3تسه9610 1397-02-11 1,629,968 600,000,000 1399-01-14 1399-02-12 24
4تسه9609 1396-03-22 1,642,215 600,000,000 1399-02-12 1398-03-22 24
5تسه9608 1396-03-21 1,524,213 600,000,000 1398-03-22 1398-03-21 24
6تسه9607 1396-04-19 1,534,727 600,000,000 1398-03-21 1398-04-19 24
7تسه9606 1396-03-19 1,387,084 600,000,000 1398-04-19 1398-03-19 24
8تسه9605 1396-03-18 1,351,791 600,000,000 1398-03-19 1398-03-18 24
9تسه9604 1396-03-17 1,293,070 600,000,000 1398-03-18 1398-03-17 24
10تسه9603 1396-02-16 1,307,597 600,000,000 1398-03-17 1398-02-16 24
12345678910
تعداد رکورد:
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما