به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
5
اردیبهشت
1398
فهرست اوراق تسهیلات مسکن
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد

ردیفنمادتاریخ انتشارحجم اوراق منتشرهسقف تسهیلات مسکنمهلت معاملهتاریخ انقضا(ماه)مدتمدارک و مستندات
1تسه9612 1397-03-13 2,168,489 600,000,000 1398-12-14 1399-02-14 24
2تسه9611 1397-01-13 1,781,564 600,000,000 1399-02-14 1399-01-14 24
3تسه9610 1397-02-11 1,629,968 600,000,000 1399-01-14 1399-02-12 24
4تسه9609 1396-03-22 1,642,215 600,000,000 1399-02-12 1398-03-22 24
5تسه9608 1396-03-21 1,524,213 600,000,000 1398-03-22 1398-03-21 24
6تسه9607 1396-04-19 1,534,727 600,000,000 1398-03-21 1398-04-19 24
7تسه9606 1396-03-19 1,387,084 600,000,000 1398-04-19 1398-03-19 24
8تسه9605 1396-03-18 1,351,791 600,000,000 1398-03-19 1398-03-18 24
9تسه9604 1396-03-17 1,293,070 600,000,000 1398-03-18 1398-03-17 24
10تسه9603 1396-02-16 1,307,597 600,000,000 1398-03-17 1398-02-16 24
12345678910
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما