به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
28
آذر
1397
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده استاندارد
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد نوع اوراق

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمیتاریخ انتشاربازارگردانمدارک و مستندات
1اخزا709 23,000,000 23,000,000 1,000,000 0% 1398-05-13  
2مبین011 2,500,000 2,500,000 1,000,000 16% 1397-07-10 شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان
3مبین012 1,500,000 1,500,000 1,000,000 16% 1397-07-10 تامين سرمايه تمدن
4مبین013 1,000,000 1,000,000 1,000,000 16% 1397-07-10 شركت كارگزار تامين سرمايه نوين
5حکمت01 200,000 200,000 1,000,000 16% 1397-07-02 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
6قرن99 500,000 500,000 1,000,000 16% 1397-07-01 شرکت تأمین سرمایه بانك ملت(سهامي خاص)
7اخزا711 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0% 1397-05-30  
8اخزا712 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0% 1397-05-30  
9شستا001 3,000,000 3,000,000 1,000,000 19% 1397-05-23 تامین سرمایه امین
10شستا002 4,000,000 4,000,000 1,000,000 19% 1397-05-23 تامین سرمایه تمدن
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما