به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده استاندارد
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد نوع اوراق

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمیتاریخ انتشاربازارگردانمدارک و مستندات
1کورش99 500,000 500,000 1,000,000 16% 1397-04-11 تأمین سرمایه بانك ملت
2صبا1401 920,000 920,000 1,000,000 15% 1397-02-25 شرکت تأمین سرمایه بانك مسكن
3اخزا623 15,246,433 15,246,433 1,000,000 0 1396-12-28  
4اخزا624 12,753,567 12,753,567 1,000,000 0 1396-12-28  
5شستا991 7,000,000 7,000,000 1,000,000 20% 1396-12-26  
6شستا992 5,000,000 5,000,000 1,000,000 20% 1396-12-26 تأمین سرمایه سپهر
7شستا993 5,000,000 5,000,000 1,000,000 20% 1396-12-26 تأمین سرمایه كاردان
8شستا994 3,000,000 3,000,000 1,000,000 20% 1396-12-26 تأمین سرمایه نوين
9اخزا622 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0 1396-12-23  
10اخزا621 5,000,000 5,000,000 1,000,000 0 1396-12-22  
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما