به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده استاندارد
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد نوع اوراق

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمیتاریخ انتشاربازارگردانمدارک و مستندات
1اخزا721 39,891,591 39,891,591 1,000,000 0% 1397-12-29  
2اخزا722 20,151,525 20,151,525 1,000,000 0% 1397-12-29  
3اخزا723 20,094,458 20,094,458 1,000,000 0% 1397-12-29  
4اروند08 7,000,000 7,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه بانك ملت
5اروند09 3,000,000 3,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه نوين
6اروند10 5,000,000 5,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه لوتوس
7اروند11 5,000,000 5,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه سپهر
8شستا005 6,000,000 6,000,000 1,000,000 19% 1397-12-20 تأمین سرمایه امین
9نوریل02 600,000 600,000 1,000,000 16% 1397-12-13 شركت تامين سرمايه مسكن
10حریل02 1,000,000 1,000,000 1,000,000 16% 1397-12-12 تأمین سرمایه تمدن
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما