ایران

  شرکت های انتقالی از بورس تهران

  نماد نام شرکت صنعت تاریخ درج سرمایه
  تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه ماشين آلات و تجهيزات 1399/12/25 121,843,000,000
  نبروج نساجی بروجرد منسوجات 1399/06/26 148,212,165,000
  شپترو پتروشیمی آبادان محصولات شيميايي 1398/05/22 3,520,000,000,000
  ثاژن سخت آژند انبوه سازي، املاك و مستغلات 1398/02/23 400,000,000,000
  قشرین صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان قند و شكر 1397/12/13 965,073,000,000
  کهرام تولیدی گرانیت بهسرام كاشي و سراميك 1397/09/25 75,000,000,000
  شفارا پتروشیمی فارابی محصولات شيميايي 1397/09/25 150,000,000,000
  قنقش قند نقش جهان قند و شكر 1397/07/21 139,000,000,000
  خاور ایران خودرو دیزل خودرو و ساخت قطعات 1397/05/15 4,989,059,000,000
  خکاوه سایپا دیزل خودرو و ساخت قطعات 1397/04/05 2,635,713,000,000
  وملت سرمایه گذاری ملت سرمايه گذاريها 1397/04/02 1,000,000,000,000
  شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی محصولات شيميايي 1396/10/17 143,488,000,000
  شپلی پلی اکریل ایران محصولات شيميايي 1396/10/17 3,570,980,000,000
  سکارون سیمان کارون سيمان، آهك و گچ 1396/10/09 208,833,000,000
  شپمچا پارس پامچال محصولات شيميايي 1396/09/01 30,000,000,000
  کچینی چینی ایران كاشي و سراميك 1396/07/10 167,029,000,000
  کنیلو کاشی نیلو كاشي و سراميك 1396/03/28 150,000,000,000
  کاصفا صنایع کاشی اصفهان كاشي و سراميك 1395/12/15 150,000,000,000
  دقاضی داروسازی شهید قاضی مواد و محصولات دارويي 1395/05/16 135,000,000,000
  شتهران داروسازی تهران شیمی مواد و محصولات دارويي 1395/03/29 148,500,000,000
  فاهواز نورد و لوله اهواز فلزات اساسي 1394/11/11 3,766,000,000,000
  فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآب ساخت محصولات فلزي 1394/11/06 163,160,000,000
  شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ محصولات شيميايي 1393/12/17 300,000,000,000
  فوکا فولاد کاویان فلزات اساسي 1393/12/13 800,000,000,000
  شکف کف‌ محصولات شيميايي 1393/12/06 250,000,000,000
  شتولی تولی‌پرس‌ محصولات شيميايي 1393/06/15 250,000,000,000
  شرنگی شیمیایی رنگین محصولات شيميايي 1393/06/15 47,000,000,000
  کایگچ ایران ‌گچ سيمان، آهك و گچ 1393/06/15 15,000,000,000
  نتوس پشم‌ بافی‌ توس منسوجات 1393/06/15 29,400,000,000
  وسدید گروه‌صنعتی‌سدید فلزات اساسي 1393/06/15 200,000,000,000
  سفارود کارخانه فارسیت درود ساير محصولات كاني غيرفلزي 1393/06/12 120,960,000,000
  تفیرو مهندسی فیروزا ماشين آلات و تجهيزات 1393/06/09 12,000,000,000
  فبستم صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد ساخت محصولات فلزي 1393/02/27 51,891,000,000
  بهپاک صنعتی بهپاک محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1392/12/18 200,000,000,000
  تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو ماشين آلات و تجهيزات 1392/06/25 2,336,653,000,000
  تراک ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌ ماشين آلات و تجهيزات 1392/06/25 51,000,000,000
  دتهران‌ داروسازی‌ تهران‌ دارو مواد و محصولات دارويي 1392/06/25 40,000,000,000
  فجوش جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌ ساخت محصولات فلزي 1392/06/25 10,350,000,000
  کورز ورزیران‌ ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/06/25 20,000,000,000
  پارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر لاستيك و پلاستيك 1392/03/07 1,202,000,000,000
  پلوله گازلوله‌ لاستيك و پلاستيك 1392/03/07 225,000,000,000
  ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ انبوه سازي، املاك و مستغلات 1392/03/07 160,000,000,000
  چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌ محصولات چوبي 1392/03/07 20,000,000,000
  ساذری آذریت‌ ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/07 6,000,000,000
  سایرا ایرانیت‌ ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/07 45,600,000,000
  شسم تولید سموم‌ علف‌ کش‌ محصولات شيميايي 1392/03/07 10,000,000,000
  فسلیر سولیران‌ ساخت محصولات فلزي 1392/03/07 100,000,000,000
  سپرمی پرمیت‌ ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/04 35,200,000,000
  فالوم آلومتک‌ فلزات اساسي 1392/03/04 445,301,000,000
  قیستو شرکت قند بیستون قند و شكر 1392/01/28 480,000,000,000
  کایتا ایتالران‌ ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/11/11 15,000,000,000
  شزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌ فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 1391/10/26 28,000,000,000
  لخانه لوازم‌ خانگی‌ پارس‌ ماشين آلات و تجهيزات 1391/10/26 300,000,000,000
  خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ پيمانكاري صنعتي 1391/08/21 1,500,000,000,000
  تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ خودرو و ساخت قطعات 1391/08/06 385,391,000,000
  بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1391/07/18 37,800,000,000
  پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین لاستيك و پلاستيك 1391/07/18 60,292,000,000
  پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران لاستيك و پلاستيك 1391/07/18 57,600,000,000
  چبسپا بسته‌ بندی‌ پارس محصولات كاغذي 1391/07/18 30,000,000,000
  چکارم کارتن‌ مشهد-ورشکسته محصولات كاغذي 1391/07/18 15,000,000,000
  شوش هنکل‌ پاک‌ وش‌ محصولات شيميايي 1391/07/18 242,586,000,000
  غناب روغن‌ نباتی‌ ناب محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/07/18 20,000,000,000
  غیوان کیوان محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/07/18 16,500,000,000
  فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته فلزات اساسي 1391/07/18 97,800,000,000
  قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ قند و شكر 1391/07/18 26,000,000,000
  کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌ ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/07/18 93,900,000,000
  کقزوی شیشه‌ قزوین‌ ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/07/18 84,000,000,000
  لازما کارخانه های صنعتی آزمایش ماشين آلات و تجهيزات 1391/07/18 217,500,000,000
  لپیام گسترش صنایع پیام ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 1391/07/18 180,000,000,000
  لکما کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 1391/07/18 61,400,000,000
  فبیرا بسته‌ بندی‌ ایران‌ ساخت محصولات فلزي 1391/07/10 79,143,000,000
  سفاسی شرکت فارسیت اهواز ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/06/14 30,000,000,000
  غشوکو شوکو پارس محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/03/03 36,500,000,000
  بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1390/12/22 9,000,000,000
  حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 1390/10/17 15,000,000,000
  غصینو صنعتی مینو محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1390/05/25 500,000,000,000
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما