به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
اسفند
1397
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار دوم (10)
  1وگردشبانک گردشگری1397/04/31 با توجه به شموليت ماده 39 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اورق بهادار در فرابورس ايران
  2ومللاعتباری ملل1396/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  3حکمتبانک حکمت ایرانیان
  4ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران1397/12/01به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  5مارونپتروشیمی مارون1397/11/24جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  6شلیاشرکت مواد ویژه لیا1397/09/26جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  7وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی1397/04/23به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شركت
  8چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس1397/09/10به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت
  9فنفتصنایع تجهیزات نفت
  10زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  بازار پایه ب (12)
  11تجارگسترش تجارت و سرمایه ایرانیان1397/11/16جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  12وقوامبانک قوامین1396/03/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  13چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  14وآرینشرکت توسعه اقتصادی آرین1397/11/07 با توجه به اطلاعيه افشاي اطلاعات با اهميت شركت
  15شسمتولید سموم‌ علف‌ کش1397/12/01 به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  16تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
  17خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان1397/11/23جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  18ومهربانک مهر اقتصاد1396/04/27برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  19گپارسامور رفاهی کارگزاران پارس
  20بنوبیمه تجارت نو1397/03/21برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  21بخاوربیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)
  22وحکمتبیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)
  بازار پایه ج (14)
  23وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1396/06/06بر اساس اطلاعات موجود
  24معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  25شستانپتروشیمی گلستان1397/11/29جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده ساليانه صاحبان سهام
  26بایکاکارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1397/11/30جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  27چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  28لپیامگسترش صنایع پیام1397/11/29جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده صاحبان سهام
  29قیستوشرکت قند بیستون1395/12/03جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  30سایراایرانیت‌1397/11/15جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  31بدکوشرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  32سفارودکارخانه فارسیت درود1397/11/28جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  33تفیرومهندسی فیروزا1397/08/28 جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  34رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  35قارومقند ارومیه1397/09/07 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  36وآداکصنعت و تجارت آداک1397/10/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  ETF (1)
  37آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما