به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
آبان
1397
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (3)
  1سمگاگروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي1397/07/28به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي
  2آ س پآ.س.پ
  3اتکایبيمه اتكايي ايرانيان
  بازار دوم (11)
  4دیبانك دي1397/06/25به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي
  5وگردشبانك گردشگري1397/04/31 با توجه به شموليت ماده 39 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اورق بهادار در فرابورس ايران
  6ومللاعتباري ملل1396/04/27برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  7حکمتبانك حكمت ايرانيان1397/04/24به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت
  8کرمانس. توسعه و عمران استان كرمان1397/06/19به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي
  9فزرینزرين معدن آسيا
  10هرمزفولاد هرمزگان جنوب1397/07/22به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت فولاد هرمزگان جنوب
  11کی بی سیشركت كي بي سي
  12وکوثرشركت اعتباري كوثر مركزي1397/04/23به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شركت
  13تلیسهدامداري تليسه نمونه1397/07/17 با توجه به ابهام در اطلاعات تفسيري مديريت سال مالي 1397
  14دسانکوداروسازي سبحان انكولوژي
  اوراق با درآمد ثابت (1)
  15اخزا709اسنادخزانه-م9بودجه97-990513
  بازار پایه ب (23)
  16تاتبانك تات
  17وشمالس. چشم انداز توسعه شمال1397/06/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  18وداناسرمايه گذاري دانايان پارس1396/06/06بر اساس اطلاعات موجود
  19وقوامبانك قوامين1396/03/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  20سیمرغسيمرغ
  21سفاسیشركت فارسيت اهواز
  22لازماكارخانه هاي صنعتي آزمايش
  23چبسپابسته‌ بندي‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  24قجامفرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌1397/07/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  25تپمپستوليدي پمپ پارس (سهامي عام)1393/08/25جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  26انرژی1نهادهاي مالي بورس انرژي
  27انرژی2فعالان بورس انرژي1397/07/10 به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره
  28انرژی3ساير اشخاص بورس انرژي1397/07/10به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره
  29فسلیرسوليران‌
  30تراکماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌
  31بدکوفروشگاههاي زنجيره اي ديوكس1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  32کایگچايران ‌گچ1397/02/03باتوجه به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام شركت درخصوص اتخاذ تصميم براي تغيير نوع شركت از سهامي عام به سهامي خاص و اتمام تعهدات شركت مبني بر خريد سهم از سهامداران براي مدت يكماه
  33ومهربانك مهر اقتصاد1396/04/27برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  34گپارسامور رفاهي كارگزاران پارس
  35ثتوساس.توسعه و عمران استان اردبيل
  36بنوبيمه تجارت نو (50% پرداخت شده)1397/03/21برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  37وزمینبانك ايران زمين
  38غپونهنوش پونه مشهد1397/07/25به منظور رفع ابهام دراطلاعات منتشره شركت
  بازار پایه ج (10)
  39آریانسرمايه گذاري پارس آريان1396/12/23برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  40آیندهبازرگاني آينده سازان بهشت پارس1397/07/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده صاحبان سهام
  41معیار سرمايه گذاري معيار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  42شوشهنكل‌ پاك‌ وش‌1397/04/30 جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  43چکارمكارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  44قیستوشركت قند بيستون1395/12/03جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  45وشهربانك شهر1395/12/24برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  46شصفهاپتروشيمي‌ اصفهان‌
  47فنرژیگسترش صنايع انرژي آذرآب1396/09/20 برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  48وآداکصنعت و تجارت آداك1397/02/10به منظور دريافت مستندات
  ETF (1)
  49نسیمصندوق س.نسيم-ز
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما