به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
اردیبهشت
1398
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار SME (1)
  1هفرداراهیابان فردا
  بازار دوم (12)
  2دیبانک دی1397/12/18به علت عدم رعايت معيارهاي پذيرش يا الزامات افشا توسط شركت
  3زاگرسپتروشیمی زاگرس1398/02/03به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  4ومللاعتباری ملل1396/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  5حکمتبانک حکمت ایرانیان1397/11/03 مطابق با اطلاعيه منتشره
  6کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان1398/01/24به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  7شرانلنفت ایرانول1398/02/02تعلیق به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر
  8وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی1397/04/23به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شركت
  9حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
  10سرچشمهسرمایه گذاری مس سرچشمه1398/01/20 برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  11ولشرقلیزینگ ایران و شرق
  12کگهرسنگ آهن گهرزمین
  13زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
  بازار پایه ب (15)
  14بمیلاتوسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
  15حاریاکشتیرانی آریا
  16کیسونشرکت کیسون
  17وقوامبانک قوامین1396/03/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  18فبیرابسته‌ بندی‌ ایران‌1397/12/20 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  19چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  20وسالتبانک قرض الحسنه رسالت1397/12/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده صاحبان سهام
  21تپکوتولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو1397/12/15جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  22تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
  23وحافظبیمه حافظ1397/12/26جهت ارايه اطلاعات
  24وسدیدگروه ‌صنعتی‌سدید1397/12/18 جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  25ومهربانک مهر اقتصاد
  26بخاوربیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)
  27وحکمتبیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)
  28وزمینبانک ایران زمین1398/01/20مطابق با اطلاعات منتشره در تارنماي كدال به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره
  بازار پایه ج (16)
  29وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1398/01/26برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
  30معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  31ثجوانتامین مسکن جوانان1398/01/20به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت
  32بایکاکارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
  33چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  34قیستوشرکت قند بیستون1395/12/03جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  35سایراایرانیت‌1397/11/15جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  36بدکوشرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  37فبستمصنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد1397/01/26جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  38سفارودکارخانه فارسیت درود1397/11/28جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  39تفیرومهندسی فیروزا1397/08/28 جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  40رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  41قارومقند ارومیه
  42فنرژیگسترش صنایع انرژی آذرآب
  43شفاراپتروشیمی فارابی
  44وهنرگروه توسعه هنر ایران
  ETF (2)
  45آتی1ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
  46آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما