به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
4
شهریور
1398
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (1)
  1گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید1398/06/03به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  بازار دوم (7)
  2حکمتبانک حکمت ایرانیان
  3حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا1398/06/03به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  4وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
  5اتکامشرکت بیمه اتکایی امین1398/06/02به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  6حسیرریل سیر کوثر1398/05/16به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره
  7غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان1398/06/02به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  8هجرتپخش هجرت1398/06/03به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  بازار پایه ب (19)
  9وقوامبانک قوامین
  10چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  11خصدراصنعتی‌ دریایی‌ ایران‌1398/04/25به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب
  12وسالتبانک قرض الحسنه رسالت1398/03/21جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  13انرژی1نهادهای مالی بورس انرژی1398/05/13به منظور بررسي شفافيت اطلاعاتي ناشر
  14انرژی2فعالان بورس انرژی1398/05/13به منظور بررسي شفافيت اطلاعاتي ناشر
  15انرژی3سایر اشخاص بورس انرژی1398/05/13به منظور بررسي شفافيت اطلاعاتي ناشر
  16شزنگتجهیزنیروی‌زنگان‌1398/06/02به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  17پلولهگازلوله‌1398/03/11به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)و ابهام در اطلاعات منتشره توسط ناشر
  18سباقرسیمان باقران1398/06/02به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  19تپکوتولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو1398/06/03به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  20تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
  21وحافظبیمه حافظ1398/05/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
  22وسدیدگروه ‌صنعتی‌سدید1398/06/03به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  23ومهربانک مهر اقتصاد
  24خفولاخدمات فنی فولاد یزد1398/05/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
  25وحکمتبیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1398/03/11تاديه بخشي از سرمايه پرداخت نشده به ميزان 10 درصد ارزش اسمي سهام
  26وپساس. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس1398/06/02به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني
  27شپلیپلی اکریل ایران1398/05/30جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
  بازار پایه ج (22)
  28وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1398/01/26برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
  29معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  30آرمانبیمه آرمان1398/04/29جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  31ثجوانتامین مسکن جوانان1398/05/26به دليل ظن دستکاري بازار و معامله متکي بر اطلاعات نهاني
  32کبادهتولید خاک نسوزاستقلال آباده1398/04/26جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان
  33بایکاکارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1398/05/26به دليل ظن دستکاري بازار و معامله متکي بر اطلاعات نهاني
  34چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  35قیستوشرکت قند بیستون1395/12/16جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  36وشهربانک شهر
  37ومشانس. فنی و مهندسی مشانیر1398/05/14جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  38پارتامجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر1398/04/22جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  39سایراایرانیت‌1397/11/15جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  40بدکوشرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  41سفارودکارخانه فارسیت درود1398/04/24به دلیل عدم اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/12/29 و برگزاری مجامع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم و عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  42تفیرومهندسی فیروزا1397/08/28 جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  43رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  44شصفهاپتروشیمی‌ اصفهان‌1398/04/17به دليل عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت مالي سالانه حسابرسي شده منتهي به 1397/12/29
  45فنرژیگسترش صنایع انرژی آذرآب1398/01/27جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي عادي بطور بطور فوق العاده صاحبان سهام
  46خکرمانگروه اقتصادی کرمان خودرو1398/06/02به منظور بررسی شفافیت اطلاعاتی ناشر
  47قنقشقند نقش جهان1398/06/02به منظور بررسي شفافيت اطلاعاتي ناشر
  48شفاراپتروشیمی فارابی1398/04/19جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  49وهنرگروه توسعه هنر ایران
  ETF (4)
  50صغربصندوق س.مسکن شمال غرب-ز
  51آتی1ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
  52آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
  53تهران1ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما