ایران

  فهرست نمادهای متوقف

  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (2)
  1فزرینزرین معدن آسیا1401/04/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15
  2غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان1401/04/08افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)/ به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي حداكثر تا تاريخ 1401/04/28 تعليق شد
  بازار دوم (13)
  3ومللاعتباری ملل1401/04/13جهت برگزاري مجمع عمومي به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15
  4حکمتبانک حکمت ایرانیان
  5شرازپالایش نفت شیراز1401/01/16برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1401/01/18
  6شرانلنفت ایرانول1401/04/12جهت برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده و عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز سه‌شنبه مورخ 1401/04/14
  7اتکایبیمه اتکایی ایرانیان1401/04/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15
  8وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
  9رنیکجنرال مکانیک1401/04/11جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه 1401/04/13
  10پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد1401/04/08جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام در روز يكشنبه 1401/04/12
  11رافزارایان هم افزا1401/04/13جهت برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده و عمومي عادي به طور فوق‌العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15
  12شارومپتروشیمی ارومیه1401/04/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15
  13فروسیلفروسیلیسیم خمین1401/04/08جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام در روز يكشنبه 1401/04/12
  14تپسیپیشگامان فن آوری و دانش آرامیس1401/03/24با عنايت به موارد اشاره شده در اطلاعيه شماره 3843/الف/01 مورخ 1401/03/21 اين شرکت، نماد معاملاتي مذکور تا اتمام تشريفات و مراحل قانوني مربوط به تصميم‌گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهد شد.
  15غپونهنوش پونه مشهد1401/04/11جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه 1401/04/13
  تابلو پایه زرد (25)
  16کازروپتروشیمی کازرون1399/03/03مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت پتروشيمي كازرون، تعليق نماد معاملاتي (كازرو1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1401/02/10ادامه مي‌يابد.
  17ممسنیپتروشیمی ممسنی1399/03/03 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت پتروشيمي ممسني، تعليق نماد معاملاتي (ممسني1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1401/02/10ادامه مي‌يابد.
  18دهدشتصنایع پتروشیمی دهدشت1399/03/06مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت ، تعليق نماد معاملاتي (دهدشت1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1401/02/10ادامه مي‌يابد.
  19فلاتگروه صنایع معادن فلات ایرانیان1401/03/31به استناد بند 7 ماده 13مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1401/04/13 تعلیق می گردد.
  20ولتجارواسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان1401/03/18ه استناد تبصره 1 بند 6 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به وجود ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1401/04/13 تعلیق می گردد.
  21دحاویالحاوی1401/04/07جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  22پشاهنتولیدی پلاستیک‌ شاهین1401/04/06به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (فافزا1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1401/04/21 تعليق شد
  23خصدراصنعتی‌ دریایی‌ ایران‌1401/04/07به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  24لخانهلوازم‌ خانگی‌ پارس‌1401/04/13جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام
  25فالومآلومتک‌1401/04/13جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام
  26ثاصفاشرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌1401/04/11جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  27شسمتولید سموم‌ علف‌ کش1401/04/12عدم اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به صورتهاي مالي سالانه منتهي به 1400/12/29
  28سمتازسیمان ممتازان کرمان1401/04/07جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  29تپکوتولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو1401/04/12به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) 
  30رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و با عنایت به دستور مقام قضایی مبنی برعدم بازگشایی نماد معاملاتی
  31خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان1401/04/13 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  32آبینکشت و صنعت آبشیرین1401/04/13به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (آبين1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1401/04/28 تعليق شد.
  33خعمراتوسعه و عمران شهرستان نائین1401/04/07به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (خعمرا1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1401/04/20 تعليق شد.
  34کمیناشیشه سازی مینا1401/04/08به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  35خکرمانگروه اقتصادی کرمان خودرو1401/04/08جهت برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده و عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  36سمایهبانک سرمایه1401/03/31به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  37غبهارکشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان1401/04/11جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام
  38بارانبیمه زندگی باران1401/04/08به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) 
  39خبنیانبنیان دیزل1401/04/05به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (خبنيان1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1401/04/18 تعليق شد
  40فافقصنایع مس افق کرمان1401/04/01جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  تابلو پایه نارنجی (9)
  41حاریاکشتیرانی آریا1401/04/06به دلیل برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و عمومی فوق العاده
  42شستانپتروشیمی گلستان1401/04/13به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (شستان1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1401/04/26 تعليق شد.
  43سایراایرانیت‌1401/04/01به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  44وآیندبانک آینده1400/06/27مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت بانك آينده ، تعليق نماد معاملاتي (وآيند1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1401/03/29 ادامه مي‌يابد.
  45سفارودکارخانه فارسیت درود1401/04/13به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  46شصفهاپتروشیمی‌ اصفهان‌1401/04/04جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام
  47ومهربانک مهر اقتصاد1398/03/22با عنایت به ادغام بانك مهر اقتصاد با بانک سپه نماد معاملاتی متوقف شده است
  48وآداکصنعت و تجارت آداک1398/09/03با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت صنعت و تجارت آداك ، تعليق نماد معاملاتي (وآداك1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1401/02/31 ادامه مي‌يابد
  49وزمینبانک ایران زمین1401/03/29به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) و مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (وزمين1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1401/04/14 تعليق شد.
  تابلو پایه قرمز (7)
  50توسعهاعتباری توسعه1399/01/24با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت توسعه ، تعليق نماد معاملاتي (توسعه) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1401/03/31 ادامه مي‌يابد.
  51وقوامبانک قوامین1396/03/13با عنایت به ادغام بانک قوامین با بانک سپه نماد معاملاتی متوقف شده است
  52چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام وتصمیم مجمع مذکور مبنی بر انحلال شرکت
  53چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 97/06/31 و عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت مالی
  54فسلیرسولیران‌1399/04/04جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و مجمع عمومي فوق العاده و تصمیم مجمع مذکور مبنی بر انحلال شرکت
  55تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌1396/02/17شرکت بر اساس حکم دادگاه ورشکسته اعلام شده
  56بدکوشرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت، ابطال افزایش سرمایه، عدم ارائه صورت های مالی و اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده
  ETF (3)
  57صغربصندوق س.مسکن شمال غرب-ز
  58تهران1ص.ج.یکم دانشگاه تهران50% تادیه
  59پیشگامص.ج.رشد یکم پیشگام 20%تادیه
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما