به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
  شرکت های انتقالی به بورس تهران
  نمادنام شرکت تاریخ آخرین روز معاملاتیآخرین ارزش بازارشرح
  خراسانشرکت پتروشیمی خراسان 1397/11/10 21,001,037,000,000 انتقال از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس
  کالا4سایر اشخاص بورس کالای ایران 1397/10/25 3,426,449,000,000 انتقال از بازار پایه الف به بازار اول بورس
  کالا3نهادهای مالی بورس کالای ایران 1397/10/25 1,058,028,000,000 انتقال از بازار پایه الف به بازار اول بورس
  کالا2تولیدکنندگان بورس کالای ایران 1397/10/25 615,070,000,000 انتقال از بازار پایه الف به بازار اول بورس
  کالا1کارگزاران بورس کالای ایران 1397/10/25 724,730,000,000 انتقال از بازار پایه الف به بازار اول بورس
  سیستمهمکاران سیستم 1395/08/19 3,711,000,000,000 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  شترانپالایش نفت تهران 1395/08/04 41,448,000,000,000 انتقال از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس
  بورسبورس اوراق بهادار تهران 1395/04/23 1,802,240,000,000 پذیرش در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران
  پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان 1395/01/31 31,220,000,000,000 انتقال از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس
  سبحانسبحان دارو 1394/12/12 3,884,400,000,000 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  جمپتروشیمی جم 1394/05/12 71,596,802,834,432 انتقال از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس
  ومابیمه ما 1394/04/10 1,862,999,998,464 انتقال از بازار پایه فرابورس به بازار دوم بورس
  پکویرکویر تایر 1393/12/19 2,873,199,951,872 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  وخاوربانک خاورمیانه 1393/12/19 6,920,000,241,664 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  کنورتأمین مواد اولیه فولاد صبانور 1393/02/16 14,977,334,247,424 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق 1393/02/16 1,503,600,050,176 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  وایرانلیزینگ ایرانیان 1392/10/18 2,007,999,971,328 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  سکابس. بازنشستگی کارکنان بانک ها 1392/06/04 2,403,000,123,392 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  همراهارتباطات سیار ایران 1392/05/27 89,841,295,425,536 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  خارزمحذف-سرمایه گذاری خوارزمی 1391/07/25 6,227,900,235,776 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  شپدیسپتروشیمی پردیس 1390/08/25 28,000,764,559,360 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  رپارتجارت الکترونیک پارسیان 1390/06/02 4,837,755,322,368/26 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما