به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های همگروه صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
غشهداب1 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بازار دوم 6.26 20.7 3,304 ▲0.03
تبرک1 گروه کارخانجات صنعتی تبرک بازار دوم 4.72 14.54 3,079 ▼3.21
غصینو1 صنعتی مینو بازار پایه ب 4.03 50.35 12,486 ▲8.58
بهپاک1 صنعتی بهپاک بازار دوم 2.34 18.94 8,084 ▲0.96
غویتا1 ویتانا بازار پایه ب 1.71 20.38 11,888 ▲3.8
غپآذر1 شیر پگاه آذربایجان شرقی بازار دوم 1.69 15.97 9,456 ▼1.28
غپونه1 نوش پونه مشهد بازار پایه ب 1.55 21.8 14,030 ▼3.53
غمینو1 شرکت صنایع غذایی مینو شرق بازار دوم 1.14 8.15 7,162 ▲0.27
غویتاح1 ویتانا بازار پایه ب 1 5.52 5,515 ▲9.99
غدیس1 پاکدیس بازار دوم 978,607 7.13 7,287 ▼3.52
غگلستا1 شیر پاستوریزه پگاه گلستان بازار دوم 589,583 6.64 11,265 ▼2.92
غفارس1 شیر پاستوریزه پگاه فارس بازار دوم 192,596 4.27 22,181 ▲2.65
غشوکو1 شوکو پارس بازار پایه ب 156,299 2.12 13,583 ▲1.15
خودکفا1 اقتصادی و خودکفایی آزادگان بازار پایه ب 135,148 2.05 15,205 ▲2.29
غگلپا1 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بازار دوم 124,019 2.64 21,250 ▼1.3
غگز1 گز سکه بازار SME 50,000 104 2,080 ▼3.26
غشهدابح1 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بازار دوم 15,000 34.38 2,292 ▼4.98
غیوان1 کیوان بازار پایه ج 1,500 10.72 7,147 0
بهپاک1 صنعتی بهپاک بازار پایه ب 0 0 3,496 0
بهپاکح1 صنعتی بهپاک بازار پایه ب 0 0 2,006 0
غشهداب1 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بازار پایه ب 0 0 1,063 0
غسنیمح1 فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش بازار پایه ب 0 0 1 0
غنیلی1 مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان بازار SME 0 0 1,000 0
غنابح1 روغن‌ نباتی‌ ناب بازار پایه ج 0 0 1,000 0
غناب1 روغن‌ نباتی‌ ناب بازار پایه ج 0 0 1,000 0
غیوانح1 کیوان بازار پایه ج 0 0 1,000 0
غبهار1 کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان بازار پایه ج 0 0 1,000 0
غسنیم1 فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش بازار پایه ب 0 0 1,000 0
غکولاک1 کولاک‌ شرق‌ بازار SME 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما