به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
31
فروردین
1398
شرکت های همگروه صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
بهپاک1 صنعتی بهپاک بازار دوم 5.67 33.45 5,896 ▼2.27
تبرک1 گروه کارخانجات صنعتی تبرک بازار دوم 4.29 10.84 2,529 ▼1.29
غپونه1 نوش پونه مشهد بازار پایه ب 3.29 44.18 13,434 ▲3.23
غدیس1 پاکدیس بازار دوم 2.2 10.33 4,703 ▼4.82
غشهداب1 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بازار دوم 1.99 5.46 2,741 ▼1.93
غصینو1 صنعتی مینو بازار پایه ب 1.7 17.41 10,250 ▼1.02
غمینو1 شرکت صنایع غذایی مینو شرق بازار دوم 1.58 7.83 4,941 ▼4.76
غویتا1 ویتانا بازار پایه ب 1.38 17.64 12,757 ▲3.61
غویتاح1 ویتانا بازار پایه ب 1 5.52 5,515 ▲9.99
غشهدابح1 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بازار دوم 461,235 754.31 1,635 ▼2.15
غپآذر1 شیر پگاه آذربایجان شرقی بازار دوم 403,764 2.86 7,079 ▼2.93
غگلپا1 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بازار دوم 330,689 4.99 15,092 ▼3.23
خودکفا1 اقتصادی و خودکفایی آزادگان بازار پایه ب 321,779 4.38 13,621 ▼3.49
غگلستا1 شیر پاستوریزه پگاه گلستان بازار دوم 255,471 2.41 9,448 ▼0.24
غشوکو1 شوکو پارس بازار پایه ب 168,034 1.84 10,979 ▼1.7
غفارس1 شیر پاستوریزه پگاه فارس بازار دوم 27,708 378.57 13,663 ▼1.89
غگز1 گز سکه بازار SME 1,000 2.21 2,210 ▲0.45
بهپاکح1 صنعتی بهپاک بازار پایه ب 0 0 2,006 0
بهپاک1 صنعتی بهپاک بازار پایه ب 0 0 3,496 0
غیوان1 کیوان بازار پایه ج 0 0 4,653 0
غشهداب1 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بازار پایه ب 0 0 1,063 0
غسنیمح1 فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش بازار پایه ب 0 0 1 0
غنیلی1 مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان بازار SME 0 0 1,000 0
غناب1 روغن‌ نباتی‌ ناب بازار پایه ج 0 0 1,000 0
غنابح1 روغن‌ نباتی‌ ناب بازار پایه ج 0 0 1,000 0
غیوانح1 کیوان بازار پایه ج 0 0 1,000 0
غبهار1 کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان بازار پایه ج 0 0 1,000 0
غسنیم1 فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش بازار پایه ب 0 0 1,000 0
غکولاک1 کولاک‌ شرق‌ بازار SME 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما