به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های همگروه صنعت زراعت و خدمات وابسته
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
زدشت1 کشت و صنعت دشت خرم دره بازار دوم 6.9 45.99 6,660 ▲4.52
آینده1 بازرگانی آینده سازان بهشت پارس بازار پایه ج 6.87 17.65 2,569 ▲28
تلیسهح1 دامداری تلیسه نمونه بازار دوم 3.07 16.6 5,402 0
زبینا1 کشاورزی و دامپروری بینالود بازار دوم 1.85 11.97 6,463 ▲0.75
زقیام1 کشت و دام قیام اصفهان بازار دوم 1.62 20.18 12,450 ▼4.69
زکشت1 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت بازار دوم 1.42 12.02 8,439 ▼3.28
زماهان1 مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان بازار دوم 1.14 10.89 9,549 ▼1.2
زفکا1 کشت و دامداری فکا بازار دوم 1.04 15.65 14,994 ▲0.94
آبین1 کشت و صنعت آبشیرین بازار پایه ب 758,013 5.86 7,733 ▼3.24
تلیسه1 دامداری تلیسه نمونه بازار دوم 596,673 5 8,381 ▼0.55
زگلدشت1 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان بازار دوم 426,407 5.01 11,760 ▲1.12
زشریف1 کشت وصنعت شریف آباد بازار دوم 262,308 2.34 8,917 ▼5
زشگزا1 شیر و گوشت زاگرس شهرکرد بازار دوم 259,808 4.75 18,276 ▼1.32
اشراق1 مجتمع کشت و صنعت اشراق بازار پایه ب 0 0 1,000 0
جوین1 کشت و صنعت جوین بازار پایه ج 0 0 1,000 0
کورزی1 سرمایه گذاری کشاورزی ایران بازار پایه ب 0 0 1,000 0
زطوس1 مرغداران طوس بازار پایه ب 0 0 1,000 0
سیمرغ1 سیمرغ بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ذربال1 مرغ اجداد زربال بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما