به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
31
فروردین
1398
شرکت های همگروه صنعت زراعت و خدمات وابسته
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
زماهان1 مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان بازار دوم 9.74 72.84 7,476 ▲5
زفکا1 کشت و دامداری فکا بازار دوم 3.84 41.32 10,773 ▼2.59
تلیسهح1 دامداری تلیسه نمونه بازار دوم 3.07 16.6 5,402 0
آبین1 کشت و صنعت آبشیرین بازار پایه ب 2.1 9.72 4,622 ▲3.01
زکشت1 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت بازار دوم 1.8 13.62 7,589 ▼3.67
آینده1 بازرگانی آینده سازان بهشت پارس بازار پایه ج 1.2 1.73 1,439 ▼4.89
زشگزا1 شیر و گوشت زاگرس شهرکرد بازار دوم 784,896 11.94 15,219 ▼4.97
تلیسه1 دامداری تلیسه نمونه بازار دوم 738,867 5.92 8,009 ▼4.94
زگلدشت1 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان بازار دوم 629,207 5.18 8,229 ▼4.09
زبینا1 کشاورزی و دامپروری بینالود بازار دوم 593,974 2.98 5,011 ▼3.43
زدشت1 کشت و صنعت دشت خرم دره بازار دوم 143,405 710 4,951 ▼4.99
زقیام1 کشت و دام قیام اصفهان بازار دوم 7,054 78.59 11,141 ▼5
جوین1 کشت و صنعت جوین بازار پایه ج 0 0 1,000 0
زشریف1 کشت وصنعت شریف آباد بازار دوم 0 0 1,000 0
اشراق1 مجتمع کشت و صنعت اشراق بازار پایه ب 0 0 1,000 0
کورزی1 سرمایه گذاری کشاورزی ایران بازار پایه ب 0 0 1,000 0
زطوس1 مرغداران طوس بازار پایه ب 0 0 1,000 0
سیمرغ1 سیمرغ بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ذربال1 مرغ اجداد زربال بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما