به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های همگروه صنعت حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
حریل1 ریل پردازسیر بازار دوم 19.02 45.14 2,374 ▲3.35
حبندرح1 دریایی و کشتیرانی خط دریابندر بازار پایه ج 16.17 39.79 2,461 ▲6.91
توریل1 توکاریل بازار دوم 8.46 34.96 4,133 ▼3.64
حآسا1 آسیا سیر ارس بازار دوم 5.64 19.42 3,444 ▲4.62
حسیر1 ریل سیر کوثر بازار دوم 4.82 25.14 5,220 ▲3.18
حبندر1 دریایی و کشتیرانی خط دریابندر بازار پایه ج 1.15 8.01 6,936 ▲2.71
حسینا1 توسعه خدمات دریایی وبندری سینا بازار دوم 722,349 11.19 15,491 ▼3.96
حرهشا1 رهشاد سپاهان (سهامی عام بازار پایه ب 460,674 12.25 26,582 ▲0.34
حپارسا1 توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان بازار دوم 71,996 867.98 12,056 ▲5
حسیناح1 توسعه خدمات دریایی وبندری سینا بازار دوم 0 0 5,707 0
توریلح1 توکاریل بازار دوم 0 0 777 0
حسیرتبعی97081 ریل سیر کوثر بازار ابزارهای مشتقه 0 0 50 0
حپارساح1 توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان بازار دوم 0 0 3,700 0
حخزر1 کشتیرانی دریای خزر بازار پایه ب 0 0 1,000 0
حجنوب1 کشتیرانی جنوب خط ایران بازار اول 0 0 1,000 0
حخزرح1 کشتیرانی دریای خزر بازار پایه ب 0 0 1,000 0
حرکیب1 حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا بازار پایه ب 0 0 1,000 0
حرآهن1 راه آهن حمل ونقل بازار دوم 0 0 1,000 0
حرهور1 مجتمع ترابری رهنورد بازار پایه ج 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما