به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
31
فروردین
1398
شرکت های همگروه صنعت حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
حریل1 ریل پردازسیر بازار دوم 112.49 180.72 1,606 ▲4.49
حبندرح1 دریایی و کشتیرانی خط دریابندر بازار پایه ج 16.17 39.79 2,461 ▲6.91
توریل1 توکاریل بازار دوم 9.37 30.39 3,245 ▲3.81
حسیر1 ریل سیر کوثر بازار دوم 2.27 6.14 2,703 ▼4.99
حآسا1 آسیا سیر ارس بازار دوم 1.51 2.62 1,742 ▼1.36
حبندر1 دریایی و کشتیرانی خط دریابندر بازار پایه ج 895,780 3.76 4,197 ▲0.41
حرهشا1 رهشاد سپاهان (سهامی عام بازار پایه ب 612,736 14.65 23,917 ▲6.14
حپارسا1 توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان بازار دوم 564,431 3.83 6,777 ▲0.16
حسینا1 توسعه خدمات دریایی وبندری سینا بازار دوم 292,132 3.49 11,953 ▼0.67
حسیناح1 توسعه خدمات دریایی وبندری سینا بازار دوم 0 0 5,707 0
توریلح1 توکاریل بازار دوم 0 0 777 0
حپارساح1 توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان بازار دوم 0 0 3,700 0
حسیرتبعی97081 ریل سیر کوثر بازار ابزارهای مشتقه 0 0 50 0
حخزر1 کشتیرانی دریای خزر بازار پایه ب 0 0 1,000 0
حجنوب1 کشتیرانی جنوب خط ایران بازار اول 0 0 1,000 0
حخزرح1 کشتیرانی دریای خزر بازار پایه ب 0 0 1,000 0
حرکیب1 حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا بازار پایه ب 0 0 1,000 0
حرآهن1 راه آهن حمل ونقل بازار دوم 0 0 1,000 0
حرهور1 مجتمع ترابری رهنورد بازار پایه ج 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما