به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
خرداد
1398
شرکت های همگروه صنعت فلزات اساسي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
ذوب1 سهامی ذوب آهن اصفهان بازار دوم 98.79 174.61 1,767 ▼1.17
فاهواز1 نورد و لوله اهواز بازار پایه ج 18 18.1 1,006 ▼0.3
ارفعح1 شرکت آهن و فولاد ارفع بازار دوم 13.68 78.03 5,702 ▼4.97
فالومح1 آلومتک‌ بازار پایه ج 11.6 3.17 273 ▲9.2
کیمیا1 معدنی کیمیای زنجان گستران بازار دوم 3.81 46.63 12,225 ▲4.89
فنفت1 صنایع تجهیزات نفت بازار پایه ج 3.31 20.71 6,250 ▼3.99
میدکو1 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بازار اول 3.03 11.69 3,855 ▼0.16
فولای1 صنایع فولاد آلیاژی یزد بازار اول 1.43 6.5 4,536 ▲0.33
هرمز1 فولاد هرمزگان جنوب بازار دوم 1.41 8.41 5,944 ▲3.03
میدکوح1 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بازار اول 1 1.87 1,870 ▲3.89
زنگان1 صنعت روی زنگان بازار دوم 925,357 10.76 11,629 ▲0.38
فزرین1 زرین معدن آسیا بازار دوم 759,085 4.24 5,592 ▼0.21
فالوم1 آلومتک‌ بازار پایه ج 531,461 1.03 1,944 ▼1.77
فافزا1 فولاد افزا سپاهان بازار پایه ب 450,970 4.95 10,983 ▼4.93
ارفع1 شرکت آهن و فولاد ارفع بازار دوم 369,933 2.26 6,115 ▼0.31
فماک1 ماداکتو استیل کرد بازار SME 350,000 2.56 7,300 ▲17.74
فسدید1 لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته بازار پایه ج 105,783 2.69 25,431 ▼7.37
فوکا1 فولاد کاویان بازار پایه ج 48,688 88.47 1,817 ▲1
فولایح1 صنایع فولاد آلیاژی یزد بازار اول 0 0 1,355 0
فاهوازح1 نورد و لوله اهواز بازار پایه ج 0 0 3 0
هرمزخ31 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 10 0
فتربتح1 مجتمع فولاد تربت حیدریه بازار پایه ب 0 0 1 0
فافزاح1 فولاد افزا سپاهان بازار پایه ب 0 0 3,310 0
هرمزف21 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 7 0
هرمزف31 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 13 0
هرمزف41 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 203 0
فزرینح1 زرین معدن آسیا بازار دوم 0 0 3,510 0
زنگانح1 صنعت روی زنگان بازار دوم 0 0 2,175 0
وسدید1 گروه‌صنعتی‌سدید بازار پایه ب 0 0 970 ▼94.98
هرمزف51 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,770 0
میدکوتبعی97091 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,000 0
طذوب3101 سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,000 0
هرمزخ41 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 5 0
هرمزخ51 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,770 0
هرمزف11 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,970 0
فنفت1 صنایع تجهیزات نفت بازار دوم 0 0 1,000 0
هرمزخ11 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,970 0
هرمزخ21 فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 10 0
فذوب1 ایران ذوب بازار پایه ب 0 0 1,000 0
فسدیدح1 لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته بازار پایه ج 0 0 1,000 0
میدکو11 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بازار اول 0 0 500 0
فتربت1 مجتمع فولاد تربت حیدریه بازار پایه ب 0 0 1,000 0
زنگان1 صنعت روی زنگان بازار پایه ب 0 0 1,000 0
فزرین1 زرین معدن آسیا بازار پایه ب 0 0 1,000 0
فزرینح1 زرین معدن آسیا بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما