به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
خرداد
1398
قیمت پایانی
972,000
0 0 %
آخرین قیمت
972,000
0 0 %
مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227 (اشاد7)

آرم شرکت تعریف نشده است
  • مشخصات اوراق
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اختیار معامله
  • پیام های ناظر بازار
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227
نام لاتین SOV.Mush7SPL200317
کد ISIN IRB4SM0798C1
نمونیک SM7Q1
نماد معاملاتی اشاد7
بازار اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت اوراق تامين مالي
زیر گروه صنعت اوارق مشاركت دولتي
نام اوراق مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227
(مبلغ اسمی هر ورقه (ریال 1,000,000
(مبلغ کل اوراق(میلیون ریال 3,089,457
(مبلغ پذیرش شده(میلیون ریال 3,089,457
تاریخ انتشار 1394/12/27
(مدت اوراق(ماه 48
موضوع انتشار تامين منابع مالي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام دولت
نوع اوراق مشارکت
نرخ سود اسمی %18
تعداد کل اوراق 3,089,457
تعداد اوراق پذیرش شده 3,089,457
تاریخ سررسید 1398/12/27
تاریخ پرداخت اولین سود 1396/12/27
مواعد پرداخت سود 3 ماه
ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران
ضامن خزانه داري كل كشور- سازمان برنامه و بودجه
امین سازمان برنامه و بودجه كشور
عامل پرداخت سود شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
عنوان سند دریافت فایل
اطلاعیه پذیرش
اطلاعیه پذیرش
مجوز انتشار
مجوز انتشار
خروجی اکسل
زمانمبلغ سود هر ورقه
1398/12/27 44,383/56
1398/12/27 1,000,000
1398/09/27 44,876/71
1398/06/27 45,863/01
1398/03/27 44,876/71
1397/12/27 44,383/56
1397/09/27 44,876/71
1397/06/27 45,863/01
1397/03/27 44,876/71
1396/12/27 44,383/56
دانلود جدول سودهای روزشمار
وضعیت نماد مجاز
دامنه نوسان مجاز
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3,002/95
بیشترین قیمت 965000
کمترین قیمت 965000
قیمت پایانی 972,000
YTM 23/24%
آخرین قیمت 972,000
YTM 23/24%
عرضه تقاضا
تعداد حجم YTM قیمت قیمت YTM حجم تعداد
00-%0965,00025/31%3,3001
00-%00-%00
00-%00-%00
همه موارد
تسه9503
تسه95032
اخزا6
اخزا62
رهن9704
رهن97042
کاریس
کاریس2
کاریس4
تسه9206
تسه92062
صچاد
صچاد2
صچاد4
تسه9504
تسه95042
صمپنا2
صمپنا22
فولاد97
صمپنا24
تسه9207
تسه92072
تسه9505
تسه95052
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
تسه9208
تسه9006
تسه92082
تسه90062
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
لوتوس99
لوتوس992
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9507
تسه95072
تسه9210
تسه92102
تسه9007
تسه90072
تسه9508
تسه95082
سخا1
سخا2
تسه8907
تسه89072
تسه9211
تسه92112
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه9509
تسه89102
تسه95092
تسه8911
رویش
تسه89112
رویش4
تسه8912
تسه89122
تسه9001
آتی1
تسه90012
رفاه96
صدانا
صدانا2
اخزا11
اخزا112
تسه9510
تسه95102
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
سلامت2
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
پرشیا97
پرشیا972
سلامت1
سلامت12
پرشیا974
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
تسه93012
تسه9511
تسه95112
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
گلگهر1
گلگهر12
تسه9601
تسه96012
تسه9008
حکمتخ1
تسه90082
صبصیر
صبصیر2
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9302
تسه93022
تسه9009
تسه90092
تسه9303
تسه93032
هرمزخ3
صبوتا2
بوتان
بوتان4
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
جوپار
تسه9604
جوپار2
تسه96042
تسه9605
تسه96052
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
تسه9010
سخاب6
تسه90102
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
تسه9606
تسه96062
تسه9304
تسه93042
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
تسه9607
تسه96072
تسه9011
تسه90112
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
الماس
الماس2
اخزا601
اخزا6012
صکاشی
صکاشی2
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
تسه9305
اخزا6034
تسه93052
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تسه9012
تسه90122
نسیم
اخزا604
اخزا6042
نسیم4
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
تسه9101
تسه91012
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
تسه9306
تسه93062
تسه9610
تسه96102
تسه9102
تسه91022
مشهد9612
اخزا607
مشهد96122
اخزا6072
مشهد96124
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
تسه96112
صینا1
افاد1
افاد12
صمپنا
افاد14
صمپنا2
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
تملی612
انصا1
تسه9307
انصا12
اشاد3
تسه93072
اشاد32
انصا14
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
تسه9308
تامین97
تسه93082
تامین972
تسه9612
تسه96122
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
تسه9104
تسه91042
شستا993
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
تسه9701
تسه97012
آشناتک
تملی701
تسه9309
تسه93092
صامیا
بعثت
صامیا2
صمگا
صمگا2
شرق
ماهان
تملی702
تسه9310
تسه93102
پانفت1
سعدی
تسه9702
تسه97022
صبا1401
تهران1
اخزا621
اخزا622
تسه9105
اخزا623
تسه91052
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
تملی703
تسه9311
تسه9703
تسه93112
تسه97032
مجد2
مجد22
مجد24
کورش99
کورش992
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9704
تسه97042
تسه9312
تسه93122
تملی704
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
رایان
اوصتا4
رایان2
البرز02
البرز022
تسه9401
تسه94012
تملی705
تبریز97
تبریز972
تسه9106
تسه9705
تسه91062
تسه97052
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
سکرد98
شستا004
سکرد982
شستا0042
تسه9402
اخزا701
تسه94022
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
صایند
صایند2
صایند4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
تسه9403
اخزا710
تسه94032
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
تسه9706
تسه97062
سخند
تملی706
سخند2
صخابر
صخابر2
قرن99
قرن992
تسه9404
تسه94042
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
تملی708
تسه9708
گولان
تسه97082
تملی709
تسه9709
تسه97092
تسه9405
تسه94052
اخزا713
اخزا7134
اخزا714
مبین014
مبین015
مبین016
مبین0162
مشهد971
تسه9710
مشهد9712
تسه97102
آسامید
مشهد972
آسامید2
مشهد9722
تملی710
مشهد973
مشهد9732
تسه9108
تسه91082
اروند01
اروند02
اروند03
اروند04
اروند05
اروند06
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
صغرب
تسه9711
تسه97112
صغرب4
تسه9406
کرمان00
تسه94062
گهر1
گهر12
اخزا1
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
کرج97
حریل02
کرج972
شستا005
قم971
اخزا716
قم9712
قم972
قم9722
قم973
اروند08
قم9732
اروند082
تسه9407
اروند09
تسه94072
اروند10
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9109
تسه91092
تسه9712
تسه97122
تملی712
آگاس
آگاس2
تملی801
آگاس4
تسه9801
تسه98012
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا720
اخزا721
اخزا722
اخزا723
تسه9110
تسه91102
تسه9408
تسه94082
تسه9111
تسه91112
تسه9409
تسه94092
ومدکو1
ومدکو12
صدانا98
صدانا982
ومدکو14
مراز1
مراز12
تسه9410
تسه94102
مراز14
ربوتا
تسه9112
تسه91122
صایان1
صایان12
صپارس
صپارس2
اخزا2
اخزا22
صپارس4
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
تسه9201
اخزا44
تسه92012
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
تسه9411
تسه94112
تسه9202
تسه92022
اجاد1
اجاد12
دزفول
دزفول2
گردش95
تسه9002
تسه90022
تسه9412
تسه94122
تسه9203
تسه92032
صشرق99
گردش952
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
مسکن1
مسکن12
تسه9204
تسه92042
جوپار99
جوپار992
تسه9004
تسه90042
تسه9502
تسه95022
نارنج
آسام
نارنج2
آسام2
آسام4
تسه9205
تسه92052
ماهان99
ماهان992

اجازه معاملات بلوک دارد
(Tick) فاصله های قیمتی ریال 1
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ کارمزد خرید ( میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش ( میلیون ریال) جمع کارمزدها
کارمزد کارگزاران 0.0006 0.0006 0.0012 50 50 100
کارمزد فرابورس 0.0001 0.0001 0.0002 20 20 40
کارمزد سپرده‌گذاري 0.000015 0.000015 0.00003 6 6 12
کارمزد مديريت فناوري 0.0001 0.0001 0.0002 4 4 8
جمع 0.000725 0.000725 0.00145
ادامه...
صنعت اوراق تامين مالي
نماد پایانی YTM 20 روز
اروند081 950,000 YTM
اروند101 950,000 YTM
اروند031 945,000 YTM
اروند051 945,000 YTM
اروند061 945,000 YTM
ادامه...
اوارق مشاركت دولتي
نماد پایانی YTM 20 روز
اشاد101 852,549 YTM
اشاد11 866,405 YTM
اشاد81 958,950 YTM
اشاد91 913,510 YTM
اشاد41 980,000 YTM
تاریخ تعداد قیمت پایانی حجم ارزش پایانی YTM
1398-02-29 1 972,000 24,900 24/2 23/65%
1398-02-08 1 965,000 100 96/5 24/45%
1398-01-18 4 1,000,000 93,000 93 19/28%
1397-12-15 2 1,000,000 1,000 1 19/27%
1397-12-12 1 977,000 100 97/7 22/16%
1397-12-04 3 968,211 13,100 12/68 23/23%
1397-11-29 1 970,000 2,100 2/04 22/96%
1397-11-28 1 965,000 20,000 19/3 23/58%
1397-11-27 3 965,000 72,600 70/06 23/57%
1397-11-15 1 999,990 800 799/99 19/28%
فهرست نمادهای اختیار معامله اشاد7

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق: مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227
نماد: اشاد7
نام لاتین: SOV.Mush7SPL200317
نمونیک: SM7Q1
کد ISIN: IRB4SM0798C1
بازار: اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت: اوراق تامين مالي
زیرگروه صنعت: اوارق مشاركت دولتي
ناشر:
بانی:
امین:
عامل فروش:
حسابرس:
ضامن:
متعهد پذیره نویسی:
بازار گردان:
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: 
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما