به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
31
فروردین
1398
شرکت های هم طبقه اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
گندم21 مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 16,500 15.19 920,857 ▲3.47
سلامت61 مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 500 472.6 945,200 ▲4.1
سلامت41 مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 500 484.3 968,600 ▼0.39
سلامت51 مرابحه دولتی تعاون-نوین991118 ابزارنوین مالی 200 200 1 0
گندم97071 مرابحه دولتی گندم 970719 ابزارنوین مالی 80 80.01 1 ▲0.01
سلامت31 مرابحه دولتی تعاون-امید991118 ابزارنوین مالی 73 73 1 ▼0.91
سلامت21 مرابحه دولت تعاون-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 996,757 0
سلامت11 مرابحه دولتی تعاون-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما