به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های هم طبقه اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
سلامت41 مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 1,007 936.89 930,377 ▼0.13
گندم21 مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 1,000 893.13 893,128 ▼4.66
سلامت61 مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 400 364.55 911,368 ▼2.94
سلامت51 مرابحه دولتی تعاون-نوین991118 ابزارنوین مالی 200 200 1 0
گندم97071 مرابحه دولتی گندم 970719 ابزارنوین مالی 80 80.01 1 ▲0.01
سلامت31 مرابحه دولتی تعاون-امید991118 ابزارنوین مالی 73 73 1 ▼0.91
سلامت21 مرابحه دولت تعاون-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 996,757 0
سلامت11 مرابحه دولتی تعاون-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما