به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های هم طبقه توليد روغن هاي حيواني و نباتي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
بهپاک1 صنعتی بهپاک بازار دوم 2.34 18.94 8,084 ▲0.96
بهپاک1 صنعتی بهپاک بازار پایه ب 0 0 3,496 0
بهپاکح1 صنعتی بهپاک بازار پایه ب 0 0 2,006 0
غنابح1 روغن‌ نباتی‌ ناب بازار پایه ج 0 0 1,000 0
غناب1 روغن‌ نباتی‌ ناب بازار پایه ج 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما