به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های هم طبقه كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
تلیسهح1 دامداری تلیسه نمونه بازار دوم 3.07 16.6 5,402 0
زبینا1 کشاورزی و دامپروری بینالود بازار دوم 1.85 11.97 6,463 ▲0.75
زقیام1 کشت و دام قیام اصفهان بازار دوم 1.62 20.18 12,450 ▼4.69
زکشت1 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت بازار دوم 1.42 12.02 8,439 ▼3.28
تلیسه1 دامداری تلیسه نمونه بازار دوم 596,673 5 8,381 ▼0.55
زشگزا1 شیر و گوشت زاگرس شهرکرد بازار دوم 259,808 4.75 18,276 ▼1.32
کورزی1 سرمایه گذاری کشاورزی ایران بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما