به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شاخص کل فرابورس ایران

تاریخ مقدار شاخص تاریخ موردنظر مقدار شاخص روز جاری مقدار تغییر درصد تغییر
هفته قبل 98/03/29 2,978.13 0 0 0
ماه قبل 98/03/29 2,978.13 0 0
سال قبل 97/12/28 2,257.81 0 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما