به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
28
آذر
1397
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده

توجه

نمادهای معاملاتی "وملل" قبل از تاریخ 96/10/09 و به استناد الزامات دستورالعمل های قبلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعلیق شده اند.

ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیئت مدیره مدیر عامل
1 شلیا (شرکت مواد ویژه لیا) معامله تحت احتیاط 1397/07/30
 • عدم ارائه اطلاعات درخواست شده از ناشر
 • آرش فرهادي
 • مسعود صالحي شهر بابکي
 • محسن صالحي
 • مليکا ميرزايي قمي
 • مير ابراهيم باقر الموسوي
2 سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه) معامله تحت احتیاط 1397/05/01
 • علي ارجمندي
 • محمد فاطميان
 • منصور سلطاني
 • فريدون رشيدي
 • حميدرضا سعيدي عزيز کندي
1 سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/19
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • مهدي جهانگيري
 • سيد بهاءالدين حسيني هاشمي
 • رامين ادراکي
 • محمدصادق طاهري ابرندآبادي
 • علي سنگينيان
علي سنگينيان
2 ثعمرا (عمران و توسعه شاهد) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • حسين گروسي
 • علي ملکي
 • کريم بروفرد
 • هومن مشعشعي
 • حسن عباسي معروفان
هومن مشعشعي
3 ودی (بیمه دی) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • بانک دي
 • سيد مجيد بختياري
 • مجتبي حيدري
 • تجارت گستر فردا
 • عباسعلي بني صفار
سيد مجيد بختياري
4 دی (بانک دی) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • مشمول ماده 141 قانون تجارت
 • رضا سهم ديني
 • حسنعلي قنبري ممان
 • اکبر پورمظاهري
 • علي فتحعلي
 • محمدرضا قرباني
محمدرضا قرباني
5 شپاس (نفت پاسارگاد) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • غلامرضا گرزين
 • محمدرضا مهرافشان
 • افشين نظريان زاده
 • احمد ابراهيمي
 • حامد واعظ
6 داوه (داروسازی آوه سینا) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  7 بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/11
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • حسين طايفي نصرآبادي
  • ابوالفضل جعفري
  • ابراهيم محمدي
  • محمد عنايت شعار
  • روح اله هاشمي ذاکر
  ابراهيم محمدي
  8 غدیس (پاکدیس) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/03
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • سيد محمد خليلي
  • ناصر صمدي
  • محمد نجفلوي ترکماني
  • مازيار دژبخش
  • رضا مصطفائي
  ناصر صمدي
  9 غگز (گز سکه) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/03
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   محمد گوهريان
   10 قشیر (قند شیروان قوچان و بجنورد) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/03
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   • نادر گيوچي زاده
   • مجتبي معتمدي
   • محسن طيبي
   • حميدرضا شاکري
   • محمدحسين صالحي
   محسن طيبي
   11 سبزوا (سیمان لار سبزوار) مشمول فرآیند تعلیق 1397/07/08
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   • محمد فيروزآبادي يزد
   • سيد هادي سادات پور
   • مجيد غايبي
   • احمد بداغ آبادي
   • رضا چاووشي شانديز
   • علي تيزهوش
   • علي اکبرظريف
   مجيد غايبي
   12 ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) مشمول فرآیند تعلیق 1397/05/01
   • مشمول ماده 141 قانون تجارت
   • محمد فاطميان
   • حسين ناجي
   • منصور يزدي زاده شترباني
   • آقاي علي شکرريز
   • سيد ابوتراب فاضل
   منصور يزدي زاده شترباني
   1 پخش (پخش البرز) تعلیق شده 1397/09/24
   • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
   • عقيل آرين نژاد فيض آبادي
   • شرکت ايران دارو (سهامي عام)
   • محمداميري
   • منصور افتخاري کندلجي
   • حميدرضا افخمي ستوده
   عقيل آرين نژاد فيض آبادي
   2 دبالک (مواد اولیه دارویی البرز بالک) تعلیق شده 1397/09/24
   • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
   • شرکت سرمايه گذاري البرز
   • دکتر حسين عطار
   • گروه دارويي سبحان
   • سيد نويد صفوي همامي
   • علي بيگدلي
   دکتر حسين عطار
   3 کالا4 (سایر اشخاص بورس کالای ایران) تعلیق شده 1397/08/26
   • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
    4 وملل (اعتباری ملل) تعلیق شده 1397/08/21
    • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
    • سيد امين جوادي
    • محمد رضا مروجي
    • سيد مرتضي بکا
    • محمد حيدرزاده
    • سيد محمدرضا رسولي
    سيد امين جوادي
    5 وگردش (بانک گردشگری) تعلیق شده 1397/04/31
    • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
    • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
    • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
    • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
    • مجتمع پترو صنعت گامرون
    • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
    علي اصغر سفري
    6 حکمت (بانک حکمت ایرانیان) تعلیق شده 1397/04/26
    • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
    • دکتر عباس عسگر زاده
    • دکتر اکبر غفرالهي
    • دکتر داود زارع اسکندري
    • محمدرضا بخشی نیکو
    • جلیل عباسیان
    7 وکوثر (شرکت اعتباری کوثر مرکزی) تعلیق شده 1397/04/20
    • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
    • آقاي عيسي رضايي
    • محمدرضا جهاني
    • جواد فهيمي پور
    • اميرهوشنگ جنگي
    • جعفر ربيعي
    آقاي عيسي رضايي
    1 سمایه (بانک سرمایه) لغو پذیرش شده 1397/07/23
    • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
    • عليرضا اکبري ماسوله
    • علي رضا پويان شاد
    • عيسي شهسوار خجسته
    • امجد خضري
    علي رضا پويان شاد
    2 خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
    • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
    • محمد قائد
    • عزیز قشقایی
    • محمد رضا صادقی خطیبانی
    • سید احمد حسینی تکلردی
    • زینب دلیری
    آقاي عزيز قشقايي
    X
    © 1391 شرکت فرابورس ایران
      دیدگاه شما