به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده
ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیات مدیره مدیر عامل
1 بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1398/04/05
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • حسين طايفي نصرآبادي
 • ابوالفضل جعفري
 • ابراهيم محمدي
 • محمد عنايت شعار
 • روح اله هاشمي ذاکر
ابراهيم محمدي
2 چکاپا (گروه صنایع کاغذ پارس) مشمول فرآیند تعلیق 1398/04/01
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • محمدجواد مقدم
 • سيد عبداله موذني
 • احسان صابري کوپايي
 • ابولفضل روغني گلپايگاني
 • علي انوري
احمد مقدم
3 سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه) مشمول فرآیند تعلیق 1398/04/01
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • علي ارجمندي
 • محمد فاطميان
 • منصور سلطاني
 • فريدون رشيدي
 • حميدرضا سعيدي عزيز کندي
1 حکمت (بانک حکمت ایرانیان) تعلیق شده 1397/04/26
 • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
 • دکتر عباس عسگر زاده
 • دکتر اکبر غفرالهي
 • دکتر داود زارع اسکندري
 • محمدرضا بخشی نیکو
 • جلیل عباسیان
2 وکوثر (شرکت اعتباری کوثر مرکزی) تعلیق شده 1397/04/20
 • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
 • آقاي عيسي رضايي
 • محمدرضا جهاني
 • جواد فهيمي پور
 • اميرهوشنگ جنگي
 • جعفر ربيعي
آقاي عيسي رضايي
1 وگردش (بانک گردشگری) لغو پذیرش شده 1397/11/09
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
 • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
 • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
 • مجتمع پترو صنعت گامرون
 • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
علي اصغر سفري
2 شلیا (شرکت مواد ویژه لیا) لغو پذیرش شده 1397/11/09
 • عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نسبت به صورت های مالی یا گزارش تفسیری مدیریت
 • آرش فرهادي
 • مسعود صالحي شهر بابکي
 • محسن صالحي
 • مليکا ميرزايي قمي
 • مير ابراهيم باقر الموسوي
3 سمایه (بانک سرمایه) لغو پذیرش شده 1397/03/29
 • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
 • عليرضا اکبري ماسوله
 • علي رضا پويان شاد
 • عيسي شهسوار خجسته
 • امجد خضري
علي رضا پويان شاد
4 خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • محمد قائد
 • عزیز قشقایی
 • محمد رضا صادقی خطیبانی
 • سید احمد حسینی تکلردی
 • زینب دلیری
آقاي عزيز قشقايي
X
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما