به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
اردیبهشت
1398
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده
ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیئت مدیره مدیر عامل
1 سبزوا (سیمان لار سبزوار) مشمول فرآیند تعلیق 1398/01/31
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • فاقد نماینده
 • حميدرضا گنجي
 • آقاي فريدون رحماني
 • فاقد نماینده
 • فاقد نماینده
 • فاقد نماینده
 • فاقد نماینده
 • مجيد غايبي
آقاي عليرضا امير فراهاني
2 کگهر (سنگ آهن گهرزمین) مشمول فرآیند تعلیق 1398/01/31
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  3 کیمیا (معدنی کیمیای زنجان گستران) مشمول فرآیند تعلیق 1398/01/17
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • محسن عطائيان
  • غلامحسين جميلي
  • سيد محمود رضا حسيني
  • ايرج تاج الدين
  • اکبر عباسي
  4 بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1398/01/17
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • حسين طايفي نصرآبادي
  • ابوالفضل جعفري
  • ابراهيم محمدي
  • محمد عنايت شعار
  • روح اله هاشمي ذاکر
  ابراهيم محمدي
  5 فزرین (زرین معدن آسیا) مشمول فرآیند تعلیق 1398/01/17
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • آقاي شهرام کدخدايي
  • آقاي علي اکبر ولي پور
  • فريد کوتي
  • رضاجميلي
  • حسين سليمي
  1 حپارسا (توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان) تعلیق شده 1398/02/03
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • علي اصغر سراجي
  • عبدالرضا نادري افوشته
  • ناصر بختياري
  • سيد مصطفي خردمند
  • رضا جمارانيان
  ناصر بختياري
  2 شرانل (نفت ایرانول) تعلیق شده 1398/02/02
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • مهرداد محقق زاده
  • سياوش افضلي
  • عيسي اسحاقي
  • سيد غلامرضا هاشمي
  • محمود عيدي
  عيسي اسحاقي
  3 وملل (اعتباری ملل) تعلیق شده 1397/12/18
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • سيد امين جوادي
  • محمد رضا مروجي
  • سيد مرتضي بکا
  • محمد حيدرزاده
  • سيد محمدرضا رسولي
  سيد امين جوادي
  4 دی (بانک دی) تعلیق شده 1397/12/18
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • رضا سهم ديني
  • حسنعلي قنبري ممان
  • اکبر پورمظاهري
  • علي فتحعلي
  • محمدرضا قرباني
  محمدرضا قرباني
  5 حکمت (بانک حکمت ایرانیان) تعلیق شده 1397/04/26
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • دکتر عباس عسگر زاده
  • دکتر اکبر غفرالهي
  • دکتر داود زارع اسکندري
  • محمدرضا بخشی نیکو
  • جلیل عباسیان
  6 وکوثر (شرکت اعتباری کوثر مرکزی) تعلیق شده 1397/04/20
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • آقاي عيسي رضايي
  • محمدرضا جهاني
  • جواد فهيمي پور
  • اميرهوشنگ جنگي
  • جعفر ربيعي
  آقاي عيسي رضايي
  1 شلیا (شرکت مواد ویژه لیا) لغو پذیرش شده 1397/11/09
  • عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نسبت به صورت های مالی یا گزارش تفسیری مدیریت
  • آرش فرهادي
  • مسعود صالحي شهر بابکي
  • محسن صالحي
  • مليکا ميرزايي قمي
  • مير ابراهيم باقر الموسوي
  2 وگردش (بانک گردشگری) لغو پذیرش شده 1397/11/09
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
  • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
  • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
  • مجتمع پترو صنعت گامرون
  • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
  علي اصغر سفري
  3 سمایه (بانک سرمایه) لغو پذیرش شده 1397/03/29
  • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
  • عليرضا اکبري ماسوله
  • علي رضا پويان شاد
  • عيسي شهسوار خجسته
  • امجد خضري
  علي رضا پويان شاد
  4 خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • محمد قائد
  • عزیز قشقایی
  • محمد رضا صادقی خطیبانی
  • سید احمد حسینی تکلردی
  • زینب دلیری
  آقاي عزيز قشقايي
  X
  © 1391 شرکت فرابورس ایران
    دیدگاه شما