به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
آبان
1397
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده

توجه

نمادهای معاملاتی "وملل" قبل از تاریخ 96/10/09 و به استناد الزامات دستورالعمل های قبلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعلیق شده اند.

ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیئت مدیره مدیر عامل
1 شلیا (شركت مواد ويژه ليا) معامله تحت احتیاط 1397/07/30
 • عدم ارائه اطلاعات درخواست شده از ناشر
 • آرش فرهادي
 • مسعود صالحي شهر بابکي
 • محسن صالحي
 • مليکا ميرزايي قمي
 • مير ابراهيم باقر الموسوي
2 سرچشمه (سرمايه گذاري مس سرچشمه) معامله تحت احتیاط 1397/05/01
 • علي ارجمندي
 • محمد فاطميان
 • منصور سلطاني
 • فريدون رشيدي
 • حميدرضا سعيدي عزيز کندي
1 تبرک (گروه كارخانجات صنعتي تبرك) مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • مهدي بوستاني
 • ناصر بوستاني
 • مسعود عزيزي نميني
 • داود نيک حالت جهرمي
 • مجيد قبادي
2 غگز (گز سكه) مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  محمد گوهريان
  3 ودی (بيمه دي) مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • بانک دي
  • سيد مجيد بختياري
  • مجتبي حيدري
  • تجارت گستر فردا
  • عباسعلي بني صفار
  سيد مجيد بختياري
  4 شراز (پالايش نفت شيراز) مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • شهرام حيدري
  • سيد جعفر علوي معلم
  • عبدالرحيم شمس الديني
  • رضا درگاهي
  • سيد محمد جعفر مرعشي شوشتري
  عبدالرحيم شمس الديني
  5 پخش (پخش البرز) مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • عقيل آرين نژاد فيض آبادي
  • شرکت ايران دارو (سهامي عام)
  • محمداميري
  • منصور افتخاري کندلجي
  • حميدرضا افخمي ستوده
  عقيل آرين نژاد فيض آبادي
  6 بالاس (مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1397/07/08
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • حسين طايفي نصرآبادي
  • ابوالفضل جعفري
  • ابراهيم محمدي
  • محمد عنايت شعار
  • روح اله هاشمي ذاکر
  ابراهيم محمدي
  7 سبزوا (سيمان لار سبزوار) مشمول فرآیند تعلیق 1397/07/08
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • محمد فيروزآبادي يزد
  • سيد هادي سادات پور
  • مجيد غايبي
  • احمد بداغ آبادي
  • رضا چاووشي شانديز
  • علي تيزهوش
  • علي اکبرظريف
  مجيد غايبي
  8 فولای (صنايع فولاد آلياژي يزد) مشمول فرآیند تعلیق 1397/05/01
  • زیان ده شدن شرکت برای دو سال مالی متوالی حسابرسی شده
  • فريد گلشن نير
  • سيد جابر حسيني
  • علي ديدار
  • حميد رضا رضايي
  • حسن خدابخش
  فريد گلشن نير
  9 ذوب (سهامي ذوب آهن اصفهان) مشمول فرآیند تعلیق 1397/05/01
  • مشمول ماده 141 قانون تجارت
  • محمد فاطميان
  • حسين ناجي
  • منصور يزدي زاده شترباني
  • آقاي علي شکرريز
  • سيد ابوتراب فاضل
  منصور يزدي زاده شترباني
  10 میهن (بيمه ميهن) مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/27
  • زیان ده شدن شرکت برای دو سال مالی متوالی حسابرسی شده
  • هادي درفشي
  • مجيد بنويدي
  • علي محمدخاني
  • شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين
  • عبداله رحيم لوي بنيس
  مجيد بنويدي
  11 ثتران (سرمايه گذاري مسكن تهران) مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/17
  • زیان ده شدن شرکت برای دو سال مالی متوالی حسابرسی شده
  • عباس قديري
  • شهرام شهرياري
  • حسين شفقي
  • مهدي روانشاد نيا
  • حسين حيدري
  1 دی (بانك دي) تعلیق شده 1397/08/01
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • رضا سهم ديني
  • حسنعلي قنبري ممان
  • اکبر پورمظاهري
  • علي فتحعلي
  • محمدرضا قرباني
  محمدرضا قرباني
  2 آ س پ (آ.س.پ) تعلیق شده 1397/07/29
  • عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده
  • حسين صادقلو
  • محمدرضا کريمي
  3 اتکای (بيمه اتكايي ايرانيان) تعلیق شده 1397/07/25
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • رسول سعدي
  • سيد محمد آسوده خلجاني
  • محمد ميهن يار
  • حجت پوستين چي
  • مجتبي کباري
  سيد محمد آسوده خلجاني
  4 فزرین (زرين معدن آسيا) تعلیق شده 1397/07/21
  • آقاي شهرام کدخدايي
  • آقاي علي اکبر ولي پور
  • فريد کوتي
  • رضاجميلي
  • حسين سليمي
  5 تلیسه (دامداري تليسه نمونه) تعلیق شده 1397/07/18
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • احسان اله باقريان
  • محمود عسگري
  • حميدرضا اسماعيلي
  • غلامرضا گودرزي راد
  • مظاهر ربيعي
  حميدرضا اسماعيلي
  6 کرمان (س. توسعه و عمران استان كرمان) تعلیق شده 1397/06/31
  • عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده
  • اسفنديار برومند
  • آقاي فرامرز رساپور
  • حسن پورفرج قاجاري
  • سيدمهدي طبيب زاده
  • حسين ابوطالبي
  علي اژدر
  7 وگردش (بانك گردشگري) تعلیق شده 1397/04/31
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
  • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
  • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
  • مجتمع پترو صنعت گامرون
  • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
  علي اصغر سفري
  8 حکمت (بانك حكمت ايرانيان) تعلیق شده 1397/04/26
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • دکتر عباس عسگر زاده
  • دکتر اکبر غفرالهي
  • دکتر داود زارع اسکندري
  • محمدرضا بخشی نیکو
  • جلیل عباسیان
  9 وکوثر (شركت اعتباري كوثر مركزي) تعلیق شده 1397/04/20
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • آقاي عيسي رضايي
  • محمدرضا جهاني
  • جواد فهيمي پور
  • اميرهوشنگ جنگي
  • جعفر ربيعي
  آقاي عيسي رضايي
  10 وملل (اعتباري ملل) تعلیق شده 1396/05/01
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • سيد امين جوادي
  • محمد رضا مروجي
  • سيد مرتضي بکا
  • محمد حيدرزاده
  • سيد محمدرضا رسولي
  سيد امين جوادي
  1 سمایه (بانك سرمايه) لغو پذیرش شده 1397/07/23
  • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
  • عليرضا اکبري ماسوله
  • علي رضا پويان شاد
  • عيسي شهسوار خجسته
  • امجد خضري
  علي رضا پويان شاد
  2 خفناور (مهندسي صنعتي روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • محمد قائد
  • عزیز قشقایی
  • محمد رضا صادقی خطیبانی
  • سید احمد حسینی تکلردی
  • زینب دلیری
  آقاي عزيز قشقايي
  X
  © 1391 شرکت فرابورس ایران
    دیدگاه شما