به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
1
شهریور
1398
پرسشهای متداول
سوالات جامعᛏبالای صفحه
1. اسناد خزانه چيست؟

اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامي قرار می‌گیرند كه بيانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمي آنها در آينده است. اسناد خزانه از ابزارهاي مالي با ماهيت بدهی بوده كه بدون كوپن سود منتشر مي‌شود و هدف اصلي آن، تامين كسري بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلي‌ترين ابزار بازار پول جهت اعمال سياست‌هاي پولي است.


2. اسناد خزانه اسلامي چيست؟

اسناد خزانه اسلامي، اوراق بهادار با نامي است كه دولت به منظور تصفیه بدهي‌هاي خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران غيردولتي واگذار مي‌کند.

اسناد خزانه مرسوم در دنيا توسط دولت به رقمی كمتر از قيمت اسمي به خريداران فروخته شده و از منابع مالي حاصل از فروش، بدهي‌هاي دولت پرداخت مي‌شود اما به دلیل اشكالات فقهي وارد بر این روش، دولت جمهوري اسلامي ايران، اين اوراق را صادر و به شکل مستقيم به طلبكاران غير دولتي واگذار مي‌کند. دارنده اوراق درصورت نياز به وجه نقد، اين اوراق را در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران به فروش مي‌رساند.


3. چرا اسناد خزانه اسلامي را اسناد بدون ريسك مي‌دانند؟

بزرگترين دغدغه فعالان بازار سرمايه درخصوص اسناد خزانه اسلامي، عدم ايفاي تعهدات دولت در زمان سررسيد است. برای رفع اين نگراني، دولت به اين بدهي اولويتي هم‌رديف حقوق و مزاياي كاركنان خود داده و به عنوان بدهي ممتاز دولت در نظر گرفته مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور نيز موظف است پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي را در سررسيد اوراق تعهد كند. اين تعهدنامه به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است از اين رو اسناد خزانه اسلامي ريسك نكول نخواهند داشت.


4. ريسك نقدشوندگي چيست و آيا اسناد خزانه اسلامي ريسك نقد شوندگي دارند؟

ريسك نقدشوندگي به معني احتمال عدم فروش اوراق بهادار است. يكي از اهداف پذيرش اسناد خزانه اسلامي در فرابورس ايران، كاهش اين ريسك براي دارندگان اين اوراق است چراكه به دليل وجود بازار بزرگ و نقدشونده اوراق بهادار بادرآمد ثابت در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، (كه حجم معاملات روزانه آن به بيش از 2 هزار ميليارد ريال در روز مي‌رسد.) دارندگان اين اوراق مي‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند.


5. تفاوت اسناد خزانه اسلامي با ساير اوراق بهادار چيست؟

تفاوت عمده اين اسناد با ساير اوراق بهادار، در سررسيد آن و پرداخت سود است. اين اوراق عموما سررسيدي كمتر از يك سال داشته و اغلب سررسيدشان به صورت 4، 13، 26 و 52 هفته‌اي است. اسناد خزانه اسلامي بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمي را در سررسيد از دولت دريافت مي‌كنند.

همچنين، اين اوراق در مقايسه با ديگر ابزارهاي بازار پول از درجه نقد شوندگي بيشتري برخوردار است.
در جدول زير برخي از مهمترين تفاوت‌هاي اسناد خزانه اسلامي با ساير اوراق تامين مالي نمايش داده شده است.


اسناد خزانه اسلامي ساير اوراق تامين مالي
سررسيد كمتر از يك‌سال بيشتر از يك‌ سال
نرخ سود پرداختي ندارد دارد
ريسك نكول ندارد دارد
جدول 1: تفاوت اسناد خزانه اسلامي با ساير اوراق تامين مالي

6. هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامي چيست؟

اين اوراق، با هدف تسویه بدهي‌هاي دولت به طلبكاران غيردولتي، كنترل نقدينگي بازار، اجراي سياست‌هاي پولي، تأمين كسري بودجه و مديريت بازار منتشر مي‌شود. همچنين اين ابزار، اصلي‌ترين ابزار بازار پول جهت اعمال سياست‌هاي پولي از سوی بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.


 7. مزاياي انتشار اسناد خزانه اسلامي چيست؟
  • كشف نرخ سود بدون ريسك مورد انتظار بازار در اقتصاد كشور
  • فراهم آوردن بستر لازم براي توسعه ابزارهاي مالي بازار
  • كمك به سياست‌هاي پولي و مالي به منظور اعمال سياست‌هاي بهينه جهت تنظيم و كنترل انتظارات بازار
  • كمك به حفظ استقلال كشور با استفاده از تامين مالي داخلي دولت و كاهش استقراض بين‌المللي
  • استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ريسك با سررسيدهاي مختلف
  • معاف از ماليات بودن درآمدها و معاملات این اوراق

به طور کلی با انتشار اسناد خزانه اسلامی به طور هم‌زمان دولت از طريق مديريت بدهي‌ها، بانك مركزي از طريق كنترل نقدينگي و مردم به واسطه استخراج نرخ بدون ريسك در يك بازار رقابتي، منتفع مي‌شوند.


8.  ضمانت پرداخت در سررسيد به عهده چه كسي است؟

ضامن اين اوراق، وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و خزانه‌داري كل كشور پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در هر مرحله را تعهد كرده است. همچنین خزانه‌داری کل کشور بازپرداخت این اوراق در سررسيد را در زمره ديون ممتاز دولت قرار داده است بدين معني كه پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامی در سررسيد اين اوراق، هم‌رديف پرداخت حقوق كاركنان دولت بوده و با همان درجه اهميت و اضطرار صورت مي‌گيرد.


9.  فرآيند پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد به چه صورت است؟

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وجه مورد نياز براي بازپرداخت ارزش اسمي اوراق را با توجه به زمان سررسيد، از طريق خزانه‌داري كل كشور به بانك عامل منتقل مي‌كند. شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، بر‌اساس اطلاعات آخرين دارندگان اسناد خزانه اسلامي، ارزش اسمي اوراق را از طريق بانك عامل به حساب دارندگان مذكور واريز خواهد كرد.


10.  فرآيند انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامي به چه صورت است؟

وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت، اسناد خزانه اسلامي را از محل رديف بودجه اختصاص يافته، منتشر مي‌کند. دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز بر اساس بودجه اختصاص يافته و اولويت‌بندي، ليست پيمانكاران طلبكار از دولت را به بانك عامل معرفي خواهند کرد. بعد از احراز هويت و اخذ اطلاعات لازم توسط بانك عامل، ليست پيمانكاران به فرابورس ايران اعلام خواهد شد. سپس حداكثر ظرف 10 روز كاري، اطلاعات در سامانه معاملات ثبت شده و پيمانكاران مي‌توانند نسبت به فروش اسناد خزانه اسلامي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران اقدام کنند.

پيمانكاراني كه برای تامين منابع مالي خود نياز به وجه مالی داشته باشند، مي‌توانند اوراق خود را از طريق يكي از كارگزاران عضو فرابورس ايران به قيمت روز در بازار فرابورس ايران به فروش برسانند.سوالات از دیدگاه بستانکاران(پیمانکاران)ᛏبالای صفحه
1.  چگونه مي‌توان اسناد خزانه اسلامي را از دولت دريافت کرد؟

اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي منتشر مي‌شود و در سامانه‌هاي معاملاتي بازار سرمايه به صورت الكترونيكي به پيمانكاران تخصيص مي‌يابد. پيمانكاران مي‌توانند با مراجعه به دستگاه يا وزارتخانه بدهكار، درخواست تصفیه حساب خود را اعلام كنند و در صورت لزوم، وزارت امور اقتصاد و دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران از محل رديف بودجه اختصاص ‌يافته، با انتشار اسناد خزانه اسلامي حساب پيمانكار را تسویه مي‌کند. همچنین پيمانكار مي‌تواند اين اوراق را تا سررسيد نگهداري كند يا در صورت نياز به وجه نقد قبل از سررسید، آن را از طریق فرابورس ایران به فروش برساند.


2. چرا بهتر است پيمانكاران بدهي خود را با اسناد خزانه اسلامي تسويه كنند؟

با توجه به وجود بازار معاملات ثانويه براي اسناد خزانه اسلامي، پيمانكاراني كه بدهي خود را با استفاده از اين اوراق تسویه کنند، درصورت نياز به منابع مالي جهت ادامه فعاليت‌هاي خود، مي‌توانند این اوراق را در فرابورس ايران به فروش رسانده و طلب خود را در سريع‌ترين زمان ممكن به وجه نقد تبديل كنند.


3.  پس از دريافت اسناد خزانه اسلامی چگونه آن را به فروش برسانيم؟

دارندگان اسناد خزانه اسلامي، مي‌توانند با مراجعه به يكي از كارگزاري‌هاي عضو فرابورس ايران، به صورت حضوري يا آنلاين، اوراق خود را به فروش برسانند.


4.  آيا با نگهداري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد، طلبم از دولت را دريافت خواهم كرد؟

ضامن اين اوراق، وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و خزانه‌داري كل كشور بازپرداخت اين اوراق در سررسيد را در زمره ديون ممتاز دولت در نظر گرفته است؛ به عبارت دیگر، پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، هم‌رديف با پرداخت حقوق كاركنان دولت بوده و با همان درجه اهميت و اضطرار صورت مي‌گيرد. بنابراين مبلغ اسمي حتما در سررسيد به آخرين دارنده پرداخت خواهد شد. خزانه‌داري كل كشور نيز موظف است پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي را در سررسيد اوراق تعهد كند. اين تعهدنامه به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است از اين رو اسناد خزانه اسلامي ريسك نكول نخواهند داشت.


5.  واريز مبلغ اسمي در زمان سررسيد چگونه صورت مي‌گيرد؟

در سررسيد اسناد خزانه اسلامي، خزانه‌داري مبلغ اسمي اوراق را به حسابي نزد بانك عامل واريز مي‌كند. پس از آن شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، مبلغ اسمي را به شماره حساب بانكي دارندگان اوراق واريز خواهد كرد بنابراين اعلام شماره حساب و شباي بانكي دارندگان اوراق به كارگزار ضروري است.


6.  اسناد خزانه اسلامي را با چه قيمتي مي‌توانم به فروش برسانم؟

قيمت اين اوراق با در نظر گرفتن دو عامل نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسيد اوراق تعيين مي‌شود. براي مثال قيمت اوراق، در شرايطي كه 182 روز تا سررسيد باقي مانده و نرخ بازده مورد انتظار بازار 21 در صد است، به روش زير محاسبه مي‌شود:

بنابراين هرچه به سررسيد نزديك مي‌شويم، قيمت اسناد خزانه اسلامي به قيمت اسمي آن نزديكتر مي‌شود. علاوه بر این، با افزايش نرخ بازده مورد انتظار بازار، قيمت بازاري اسناد خزانه اسلامي كاهش خواهد يافت.


7. قیمت اسناد خزانه در بازار چگونه تعیین می شود؟

قيمت بازاري اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه، با مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد. اين مكانيزم درعرضه اوليه به يكي از 2 روش زير صورت خواهد گرفت:

1) روش ثبت سفارش: در روش ثبت سفارش، قيمت‌هاي وارده توسط خريداران به صورت مخفي خواهد بود و تعداد سفارشات وارده توسط خريداران مجموعا مي‌بايد به ميزان حداقل 80 درصد حجم كل اوراق عرضه شده باشد. ضمناً قيمتي كه كشف مي‌شود بايد به گونه‌‌اي باشد كه در آن قيمت، حداقل 80 درصد اوراق عرضه شده به فروش برسد. با يك مثال به تشريح عرضه به روش ثبت سفارش مي‌پردازيم:

حجم اوراق عرضه شده براي فروش: 1000 ورقه

حجم سفارش خريد سفارش خريد(ريال)
300 930،000
200 922،000
100 920،000
200 914,000
50 910،000
100 905،000
حجم سفارشات:950 ورقه(80%*1000)

همان گونه كه در اين مثال مشخص است در قيمت 914,000 ريال 80 درصد اوراق عرضه شده به فروش مي‌رود؛ كساني كه قيمت‌هاي بالاتري را براي خريد پيشنهاد كرده‌اند نيز اين اوراق را با قيمت 914,000 ريال خريداري مي‌كنند و كساني كه قيمت‌هاي پايين‌تر را پيشنهاد داده‌اند اوراقي دريافت نخواهند كرد.

2) روش حراج : در روش حراج، قيمت در يك جلسه معاملاتي و بر اساس رقابت خريداران تعیین مي‌شود. در اين روش سفارش متقاضيان (خريداران) و عرضه‌كنندگان (فروشندگان) در يك بازه زماني وارد سامانه معاملاتي مي‌شود، پس از آن، بهترين قيمت‌هاي خريد (بالاترين قيمت‌ها) و بهترين قيمت‌هاي فروش (پايين‌ترين قيمت‌ها) با يكديگر منطبق شده و معامله انجام خواهد شد.

لازم به توضیح است که قيمت اين اوراق تحت تاثير دو عامل تعيين نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسيد اوراق است. به عنوان مثال، قيمت اوراق در شرايطي كه 6 ماه تا سررسيد باقي مانده و نرخ بازده مورد انتظار بازار 21 درصد است، به روش زير محاسبه مي‌شود:8. آيا فرابورس ايران مي‌تواند قيمتي كه در عرضه اوليه مشخص مي‌شود را قبل از برگزاري جلسه حراج به پيمانكاران اعلام كند؟

قيمت همه اوراق بهادار در بازار با مكانيزم عرضه و تقاضا معين مي‌شود و قبل از برگزاري جلسه حراج و انجام عرضه هيچكس نمي‌تواند قيمت را پيش‌بيني کند. البته قطعا تمام فعالان بازار كه در سمت عرضه به عنوان فروشنده و يا در سمت تقاضا به عنوان خريدار در بازار مشاركت مي‌كنند، پيش‌بيني‌هايي از قيمت در ذهن خود خواهند داشت، اما قيمت نهايي صرفا پس از برگزاري حراج در جلسه معاملاتي و در روز عرضه اوليه معين خواهد شد.
فرابورس ايران به عنوان ناظر بازار بر كل فرآيند عرضه، تقاضا و قيمت‌گذاري نظارت مي‌كند تا تمام فعاليت‌ها طبق روال‌ قانوني و مطابق مقررات انجام پذيرد و هيچ دخالتي در تعيين قيمت نخواهد داشت.
از سوی ديگر، فرابورس ايران تلاش مي‌كند تا به‌منظور جلب تمام نيروهاي عرضه و تقاضا، توجه تمامی فعالان بازار را به عرضه اوليه اوراق جديد معطوف کند. با افزايش تعداد مشاركت كنندگان در هر دو سوي عرضه و تقاضا، قيمت اوراق به واقعيت نزديك‌تر خواهد بود. فرايند عرضه اوليه و كشف قيمت در فرابورس ايران، به پيمانكاران در جهت فروش اوراقشان به قيمت مطلوب كمك شاياني خواهد كرد.


9. فرم تعهد عرضه چيست و چگونه بايد فرم تعهد عرضه را به فرابورس ايران ارسال كرد؟

فرم تعهد عرضه، نامه‌اي است كه طي آن دارندگان اوليه اوراق، عرضه حجم معيني از اوراق را در زمان عرضه اوليه به فرابورس ايران تعهد مي‌كنند. اين فرم به همراه فرم دستور فروش اوراق به يكي از كارگزاران عضو فرابورس ايران ارائه شده و سپس از طريق كارگزار به فرابورس ايران ارسال مي‌شود.


10. چگونه مي‌توان به اطلاعات كارگزاران عضو فرابورس ايران دست يافت؟

اسامي تمامی كارگزاران عضو فرابورس ايران در سايت شركت فرابورس ايران در قسمت "كارگزاري‌هاي عضو فرابورس" موجود است.


11. آيا فروش اوراق با وکالت بلاعزل در دفاتر اسناد رسمي امكان‌پذير است؟

هرگونه معامله‌ اوراق بهادار پذيرفته شده در بازار سرمايه، خارج از سامانه معاملاتي آنها باطل و ملغي‌الاثر است. اسامي دارندگان اوليه اسناد خزانه اسلامي بر اساس ليست ارسالي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در سامانه معاملاتي فرابورس ايران ثبت شده و دارنده آن صرفاً مي‌تواند از طريق اين سامانه نسبت به فروش آن اقدام کند.


12. پيمانكاراني كه تمايل به فروش اوراق خود تا سررسيد ندارند چه اقدامي بايد انجام دهند؟

اين پيمانكاران بايد مراحل تكميل اطلاعات خود نزد فرابورس ايران را به اتمام رسانده و شماره حساب منحصر بفردي به نام خود معرفي کنند. مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي در روز سررسيد به حساب معرفي شده واريز خواهد شد و نيازي به مراجعه حضوري به هيچ سازماني نيست.


13. آيا فرم تعهد عرضه را بايد به همان كارگزاري كه كد بورسي گرفته‌ايم، تحويل دهيم؟

خير، مي‌توان فرم تعهد عرضه را به هر يك از كارگزاري‌هاي عضو فرابورس ايران تحويل داد.


14. اگر بعد از عرضه، تقاضاي خريد وجود نداشته باشد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟

اگر بعد از عرضه، تقاضاي خريد وجود نداشته باشد، معامله‌اي انجام نخواهد شد اما در بازار اوراق بهادار به دليل انعطاف‌پذيري موجود در قيمت، با تغيير قيمت و مظنه فروشندگان، قطعا خريداراني كه حاضر به خريد اوراق باشند در بازار حضور خواهند يافت.سوالات از دیدگاه سرمایه گذارانᛏبالای صفحه
1. چگونه می‌توان اسناد خزانه اسلامي را خریداری کرد؟

خرید و فروش این اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران انجام می‌شود. فرآيند خريد اين اسناد تشابه زيادي با ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق مشاركت و انواع صكوك دارد. براي خريد اسناد خزانه اسلامي، كافي است به يكي از كارگزاري‌هاي عضو فرابورس ايران مراجعه كرده و نسبت به تكميل فرم خريد اوراق بهادار اقدام كرد.

همچنين در صورتی که متقاضي كد بورسي نداشته ‌باشد، مي‌تواند پس از مراجعه به یکی از کارگزاران عضو فرابورس ايران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و پس از آن برای خريد اسناد خزانه اسلامي به صورت حضوري يا آنلاين اقدام کند.


2. آیا به اسناد خزانه اسلامی سود میان دوره تعلق می‌گیرد؟

خیر، نرخ سود این اوراق صفر بوده و هيچ‌گونه پرداخت ميان دوره‌اي نخواهد داشت.


3. بازده حاصل از این اوراق از چه محلی حاصل می‌شود؟

با خريد اسناد خزانه اسلامي به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي و دريافت مبلغ اسمي در سررسيد، می‌توان از اختلاف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شد.


4. بازده حاصل از خريد و نگهداري اسناد خزانه اسلامي چگونه محاسبه مي‌شود؟

به منظور آشنايي با نحوه محاسبه نرخ بازده نگهداري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد و همچنين مقايسه بازده اين اوراق با ساير اوراق تامين مالي، مي‌توان به لينك "نرخ بازده اوراق" در وب‌سايت فرابورس ايران مراجعه کرد.

نرخ بازده اسناد خزانه به صورت روزشمار و به شکل زیر محاسبه مي‌شود:


5. قیمت اسناد خزانه در بازار چگونه تعیین می شود؟

قيمت بازاري اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه با مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد. اين مكانيزم در عرضه اوليه به يكي از دو روش زير صورت خواهد گرفت:

1) روش ثبت سفارش: در روش ثبت سفارش، قيمت‌هاي وارده توسط خريداران به صورت مخفي خواهد بود. در اين روش تعداد سفارشات وارده توسط خريداران مجموعا ‌بايد به ميزان حداقل 80 درصد حجم كل اوراق عرضه شده باشد و قيمتي كه كشف مي‌شود بايد به گونه‌‌اي باشد كه در آن قيمت، حداقل 80 درصد اوراق عرضه شده به فروش برسد. با يك مثال به تشريح عرضه به روش ثبت سفارش مي‌پردازيم:

حجم اوراق عرضه شده براي فروش: 1000 ورقه

حجم سفارش خريد سفارش خريد(ريال)
300 930،000
200 922،000
100 920،000
200 914,000
50 910،000
100 905،000
حجم سفارشات:950 ورقه(80%*1000)

همان گونه كه در مثال مشخص است در قيمت 914,000 ريال 80 درصد اوراق عرضه شده به فروش مي‌رود. كساني كه قيمت‌هاي بالاتري را براي خريد پيشنهاد كرده‌اند، نيز با قيمت 914,000 ريال اين اوراق را خريداري خواهند كرد و كساني كه قيمت‌هاي پايين‌تري پيشنهاد داده‌اند، اوراقي دريافت نخواهند كرد.

2) روش حراج: در روش حراج، قيمت در يك جلسه معاملاتي و بر اساس رقابت خريداران تعیین مي‌شود. در اين روش سفارش متقاضيان (خريداران) و عرضه‌كنندگان (فروشندگان در يك بازه زماني) وارد سامانه معاملاتي مي‌شود، پس از آن، بهترين قيمت‌هاي خريد (بالاترين قيمت‌ها) و بهترين قيمت‌هاي فروش (پايين‌ترين قيمت‌ها) با يكديگر منطبق شده و معامله انجام خواهد شد.

لازم به توضیح است که قيمت اين اوراق تحت تاثير دو عامل تعيين نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسيد اوراق است. براي مثال قيمت اوراق در شرايطي كه 182 روز تا سررسيد باقي مانده و نرخ بازده مورد انتظار بازار 21 درصد است، به روش زير محاسبه مي‌شود:

بنابراين هرچه به سررسيد نزديك مي‌شويم، قيمت بازاري اسناد خزانه اسلامي به قيمت اسمي نزديكتر مي‌شود. علاوه بر این با افزايش نرخ بازده مورد انتظار بازار، قيمت بازاري اوراق مذكور كاهش خواهد يافت.


6. واريز مبلغ اسمي در زمان سررسيد چگونه صورت مي‌گيرد؟

در سررسيد اسناد خزانه اسلامي، خزانه‌داري مبلغ اسمي اوراق را به حسابي نزد بانك عامل واريز مي‌كند. پس از آن شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، مبلغ اسمي را به شماره حساب بانكي دارندگان اوراق واريز خواهد كرد. بنابراين اعلام شماره حساب و شباي بانكي دارندگان اوراق به كارگزار ضروري است.


7. آیا این اوراق در هر زمان در بازار قابل خرید و فروش هستند؟

بله، به دلیل وجود بازارگردانان متعدد، اسناد خزانه اسلامي از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. به عبارت ديگر، بازارگردانان در هر روز، از آغاز ساعت معاملاتي در بازار حضور خواهند داشت و همزمان اقدام به ارسال سفارش خريد و فروش در بازار مي‌كنند بنابراين اين اوراق در هر زمان قابل خريد و فروش به قيمت روز خواهد بود.


8. اسناد خزانه اسلامي در معرض چه ریسک‌هایی قرار دارد؟

اسناد خزانه اسلامي همانند ساير اوراق بهادار براساس مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار معامله می‌شود. بنابراین ممکن است تحت تاثیر ریسک نوسانات قیمتی قرار بگیرد.


9. آیا امکان نکول ناشر در سررسید وجود دارد؟

ضامن اين اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارايي بوده و خزانه‌داري كل كشور بازپرداخت اين اوراق در سررسيد را در زمره ديون ممتاز دولت در نظر مي‌گيرد به نحوي كه پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، هم‌رديف با پرداخت حقوق كاركنان دولت بوده و با همان درجه اهميت و اضطرار صورت مي‌گيرد. خزانه‌داري كل كشور نيز موظف است پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي را در سررسيد اوراق تعهد كند. اين تعهدنامه به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است از اين رو اسناد خزانه اسلامي ريسك نكول نخواهند داشت.


10. قيمت خريد اسناد خزانه اسلامي چگونه تعيين مي‌شود؟

قيمت‌گذاري اين اوراق از طريق محاسبه ارزش فعلي جريانات آتي آن به دست مي‌آيد. بنابراين براي محاسبه ارزش فعلي اسناد خزانه اسلامي كافي است مبلغ اسمي اوراق با توجه به نرخ مورد انتظار سرمايه‌گذار و زمان باقي مانده تا سررسيد تنزيل شود.


11. تسويه وجوه اسناد خزانه اسلامي، پس از معاملات به چه صورت خواهد بود؟

تسويه وجوه ناشي از معاملات اين اوراق، مطابق ضوابط معاملات بازار توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه انجام شده و وجوه ناشي از فروش اين اوراق يك روز كاري پس از معامله به حساب فروشنده واريز خواهد شد.


چگونه مي‌توان به اطلاعات كارگزاران عضو فرابورس ايران دست يافت؟

اسامي تمامی كارگزاران عضو فرابورس ايران در وب‌سايت شركت فرابورس ايران در قسمت كارگزاري‌هاي عضو فرابورس موجود است.

ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما