به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
بهمن
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی (زفکا1) 1397-11-24 14:26:01
 • بازگشایی نماد معاملاتی (کیسون1) 1397-11-24 11:43:09
 • مسدود نمودن دسترسی معامله گران برخط وغیربرخط در نماد (زفکا1) 1397-11-24 11:25:41
 • بازگشایی نماد معاملاتی (ریشمک1) 1397-11-24 11:18:32
 • توقف نماد (ریشمک1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-11-24 10:07:32

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-11-24 14:26:01 تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی (زفکا1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) در نماد (زفکا1)، از شنبه مورخ 27/11/1397، به میزان 50،000 سهم تعیین می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-11-24 11:43:09 بازگشایی نماد معاملاتی (کیسون1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کیسون (کیسون1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب و عدم ارائه اطلاعات درخواستی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق فرم منتشره در سامانه کدال، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-11-24 11:25:41 مسدود نمودن دسترسی معامله گران برخط وغیربرخط در نماد (زفکا1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (زفکا1) راس ساعت 12 امروز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 مقتضی است راس ساعت 12 هرگونه دسترسی معامله گران برخط و غیر برخط درنماد (زفکا) مسدود گردد. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی معامله گران هر کارگزاری به عهده آن کارگزاری خواهد بود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-11-24 11:18:32 بازگشایی نماد معاملاتی (ریشمک1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تولید و صادرات ریشمک (ریشمک1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-11-24 10:07:32 توقف نماد (ریشمک1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ریشمک1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت تولید و صادرات ریشمک متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/11/09
غگز گز سکه مشمول فرآیند تعلیق 1397/11/08
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1397/11/08
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/19
دی بانک دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما