به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
اسفند
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف نماد معاملاتی (وزمین1) 1397-12-27 16:02:48
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (سکرد981) 1397-12-27 15:57:04
 • عرضه اسناد خزانه اسلامی متعلق به سازمان تامین اجتماعی 1397-12-27 15:55:13
 • توقف نماد (سمایه1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-12-27 14:52:18
 • توقف نماد (افرا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-12-27 14:45:53

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-12-27 16:02:48 توقف نماد معاملاتی (وزمین1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بانک ایران زمین (وزمین1) جهت ارایه شفاف سازی در خصوص شایعات منتشره متوقف شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-12-27 15:57:04 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (سکرد981) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز دو‌شنبه مورخ 1397/12/27 در نماد معاملاتی اوراق مشارکت سیمان کردستان (سکرد981) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-12-27 15:55:13 عرضه اسناد خزانه اسلامی متعلق به سازمان تامین اجتماعی �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1392/الف/97 مورخ 1397/12/20 این شرکت، عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی متعلق به سازمان تامین اجتماعی، در نماد معاملاتی (اخزا7134 )به فردا سه‌شنبه مورخ 1397/12/28، موکول شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-12-27 14:52:18 توقف نماد (سمایه1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سمایه1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک سرمایه متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-12-27 14:45:53 توقف نماد (افرا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (افرا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت افرانت متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1397/12/25
سبزوا سیمان لار سبزوار مشمول فرآیند تعلیق 1397/12/08
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی تعلیق شده 1397/12/27
دی بانک دی تعلیق شده 1397/12/18
وملل اعتباری ملل تعلیق شده 1397/12/18
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما