به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
1395-1397
1393-1395
1391-1393
1389-1391
1387-1389

مهرداد نعمتي

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

سرمايه گذاري صبا تامين

احمد پویانفر

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

علی صحرایی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالي ايران

علي تيموري شندی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بانک پارسيان

علیرضا کدیور

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مالي ملت

محمد حسن ابراهیمی سرو علیا

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری بانک ملی ایران

امیر هامونی

مدیر عامل

رسول سعدي

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

مهرداد نعمتي

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

علي رستمي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالي ايران

علي تيموري

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بانک پارسيان

فتحعلي خوشبين

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مالي ملت

محمد مهدي ناسوتي فرد

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سعيد خدامرادي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

سرمايه گذاري صبا تامين

امیر هامونی

مدیر عامل

رسول سعدي

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

سيد ابراهيم عنايت

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

بانک پارسيان

حسين سليمي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالي ايران

حيدر سليتي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاري بانک صادرات

فتحعلي خوشبين

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مالي ملت

حميد حسيني

تا تاریخ 1392/02/18

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه توسعه اقتصادي آروند

عبدالرحیم همایون پور

از تاریخ 1392/02/18

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه توسعه اقتصادي آروند

مهرداد نعمتي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

امیر هامونی

مدیر عامل

رسول سعدی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

علی سنگینیان

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالی ایران

حمیدرضا رفیعی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

سید ایراهیم عنایت

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری پارسیان

فرهاد عبداله زاده

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری نهایت نگر

هاشم بوذرجمهر

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری بانک صادرات

علی قاسمی ارمکی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

سرمایه گذاری سپه

مصطفی امید قائمی

مدیر عامل

رسول سعدی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

علی سنگینیان

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالی ایران

علی روحی

تا تاریخ 88/10/16

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا رفیعی

از تاریخ 88/10/16

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

محمدتقی ملکی اسکویی

تا تاریخ 88/10/16

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری پارسیان

سید ابراهیم عنایت

از تاریخ 88/10/16

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری پارسیان

فرهاد عبداله زاده

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری نهایت نگر

مجتبی کباری

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری بانک پاسارگاد

علی شیخ

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

سرمایه گذاری استان تهران

مصطفی امید قائمی

مدیر عامل

جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما