به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
اسفند
1397
کلید واژه نماد
از تاریخ تا تاریخ
تاریخعنوانمتن
1397/12/01
13:21:00
توقف نماد (چکاپا1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (چکاپا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت گروه صنایع کاغذ پارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/12/01
12:56:00
توقف نماد (چکاپا1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (چکاپا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت گروه صنایع کاغذ پارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/12/01
12:55:00
توقف نماد (چکاپا1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (چکاپا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت گروه صنایع کاغذ پارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/12/01
11:44:00
بازگشایی نماد معاملاتی (قاروم1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت قند ارومیه (قاروم1) پس از ارائه اطلاعات درخصوص موارد منجر به ابهام و همچنین پس از ارائه افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/12/01 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/12/01
11:31:00
گشایش نماد معاملاتی (فنفت1) درتابلو پایه ج بازار پایهکارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع تجهیزات نفت (فنفت1) امروز چهارشنبه مورخ 1397/12/01 در تابلو پایه ج بازار پایه فرابورس ایران گشایش می یابد. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:1)معاملات نمادهای درج شده در تابلوی پایه ج ، صرفا در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر هفته قابل انجام است.2)محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتیمذکور به میزان 50،000 سهم تعیین می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/12/01
11:21:00
تداوم توقف نماد (ثتران1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعاتکارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ، توقف نماد معاملاتی (ثتران1) حداکثر برای 2 روز کاری تداوم می‌یابد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
1397/12/01
11:04:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (دتهران1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت داروسازی تهران دارو (دتهران1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/12/01 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/12/01
10:48:00
بازگشایی نماد معاملاتی (تابا1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تابان نیرو سپاهان (تابا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/12/01 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/12/01
10:23:00
توقف نماد (تابا1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (تابا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تابان نیرو سپاهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/12/01
10:22:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (دهدشت1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت1) پس از ارائه شفاف سازی در خصوص شایعه ، خبر یا گزارش منتشر شده از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1397/12/01 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما