به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
28
آذر
1397
کلید واژه نماد
از تاریخ تا تاریخ
تاریخعنوانمتن
1397/09/27
12:46:00
توقف نماد (لکما1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (لکما1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/09/27
12:43:00
توقف نماد (لکما1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (لکما1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/09/27
10:50:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فرابورس1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرابورس ایران (فرابورس1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه ب و پذیرش در بازار اول فرابورس در تارنمای کدال، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز سه شنبه مورخ 1397/09/27 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/09/27
10:21:00
بازگشایی نماد معاملاتی (قچار1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه‌شنبه مورخ 1397/09/27 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/09/27
10:03:00
بازگشایی نماد معاملاتی (فرابورس1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرابورس ایران (فرابورس1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه ب و پذیرش در بازار اول فرابورس در تارنمای کدال، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/09/27 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/09/27
09:38:00
توقف نماد (قچار1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قچار1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/09/27
09:35:00
توقف نماد معاملاتی (خکاوه1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سایپا دیزل (خکاوه1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1397/10/01 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/09/27 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/09/27
09:30:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثالوند1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/09/27 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/09/27
09:24:00
توقف نماد معاملاتی (وتعاون1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه تعاون (وتعاون1) جهت برگزاری جلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه در روز شنبه مورخ 1397/10/01 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/09/27 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1397/09/27
09:07:00
توقف نماد (فرابورس1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فرابورس1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فرابورس ایران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما