به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
کلید واژه نماد
از تاریخ تا تاریخ
تاریخعنوانمتن
1398/04/05
12:54:00
توقف نماد (شغدیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شغدیر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت پتروشیمی غدیر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1398/04/05
11:59:00
توقف نماد (غویتا1) به علت پذیرش در بازار دوم فرابورس ایرانکارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ویتانا (غویتا1) به دلیل پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در پایان جلسه معاملاتی روز یکشنبه مورخ 1398/04/09 متوقف می شود. بدیهی است گشایش نماد معاملاتی مذکور (غویتا1) در بازار دوم فرابورس ایران متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
1398/04/05
11:41:00
بازگشایی نماد معاملاتی (وسرمد1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه سرمد (وسرمد1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملات ، از طریق انجام حراج ناپیوسته، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 آماده انجام معامله می باشد. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
1398/04/05
11:40:00
بازگشایی نماد معاملاتی (وسین1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شرکت بیمه سینا (وسین1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و افشای اطلاعات بااهمیت- مصادیق گروه ب از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
1398/04/05
11:16:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فولای1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع فولاد آلیا‍ژی یزد (فولای1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1398/04/05
10:59:00
بازگشایی نماد معاملاتی (ثزاگرس1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری (ثزاگرس1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهام از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
1398/04/05
10:26:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (خعمرا1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
1398/04/05
10:17:00
توقف نماد (وثخوز1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد نماد اصلیکارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی (وثخوز1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
1398/04/05
10:13:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (کاسپین1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت داروسازی کاسپین تامین (کاسپین1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
1398/04/05
10:05:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (خدیزل1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بهمن دیزل (خدیزل1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما