به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نمادهای معاملاتی (اشاد11) و (شستا0021) 1398-04-05 15:25:46
 • توقف نماد (شغدیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1398-04-05 12:54:05
 • توقف نماد (غویتا1) به علت پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران 1398-04-05 11:58:50
 • بازگشایی نماد معاملاتی (وسرمد1) 1398-04-05 11:40:36
 • بازگشایی نماد معاملاتی (وسین1) 1398-04-05 11:39:35

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1398-04-05 15:25:46 عدم تایید معاملات در نمادهای معاملاتی (اشاد11) و (شستا0021) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 در نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت طرح های عمرانی-انتفاعی دولت جمهوری اسلامی ایران (اشاد11)، اوراق اجاره تامین اجتماعی (شستا0021) مورد تأیید قرار نگرفت.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1398-04-05 12:54:05 توقف نماد (شغدیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شغدیر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت پتروشیمی غدیر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1398-04-05 11:58:50 توقف نماد (غویتا1) به علت پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ویتانا (غویتا1) به دلیل پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در پایان جلسه معاملاتی روز یکشنبه مورخ 1398/04/09 متوقف می شود. بدیهی است گشایش نماد معاملاتی مذکور (غویتا1) در بازار دوم فرابورس ایران متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس �
1398-04-05 11:40:36 بازگشایی نماد معاملاتی (وسرمد1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه سرمد (وسرمد1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملات ، از طریق انجام حراج ناپیوسته، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 آماده انجام معامله می باشد. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس �
1398-04-05 11:39:35 بازگشایی نماد معاملاتی (وسین1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شرکت بیمه سینا (وسین1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و افشای اطلاعات بااهمیت- مصادیق گروه ب از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1398/04/05
چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس مشمول فرآیند تعلیق 1398/04/01
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه مشمول فرآیند تعلیق 1398/04/01
حکمت بانک حکمت ایرانیان تعلیق شده 1397/04/26
وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی تعلیق شده 1397/04/20
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما