به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
آبان
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر1) 1397-08-26 13:58:24
 • توقف نماد (مادیرا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-08-26 13:48:54
 • توقف نماد (وآتوس1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-08-26 12:25:19
 • مسدود نمودن دسترسی معامله گران برخط وغیربرخط در نماد (کگهر1) 1397-08-26 12:17:02
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ولانا1) 1397-08-26 11:42:59

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-08-26 13:58:24 تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر1)، از روز یکشنبه مورخ 1397/08/27، به میزان 10,000 سهم تعیین می گردد. �
1397-08-26 13:48:54 توقف نماد (مادیرا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (مادیرا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت صنایع ماشین های اداری ایران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-26 12:25:19 توقف نماد (وآتوس1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وآتوس1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-26 12:17:02 مسدود نمودن دسترسی معامله گران برخط وغیربرخط در نماد (کگهر1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (کگهر1) راس ساعت 12:30 امروز شنبه مورخ 1397/08/26 مقتضی است راس ساعت 12:30 هرگونه دسترسی معامله گران برخط و غیر برخط درنماد (کگهر1) مسدود گردد. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی معامله گران هر کارگزاری به عهده آن کارگزاری خواهد بود. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-26 11:42:59 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ولانا1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت لیزینگ آریادانا (ولانا1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز شنبه مورخ 1397/08/26 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
شلیا شرکت مواد ویژه لیا معامله تحت احتیاط 1397/07/30
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/05/01
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/19
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/09
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/09
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما