به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
24
آبان
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (سکرد981) 1397-08-23 15:11:33
 • توقف نماد (قشیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-08-23 14:58:18
 • توقف نماد (قشیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-08-23 14:36:00
 • توقف نماد (فالوم1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-08-23 13:51:50
 • توقف نمادهای معاملاتی (کالا11)، (کالا21)، (کالا31) و (کالا41) 1397-08-23 12:48:42

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-08-23 15:11:33 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (سکرد981) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/08/23 در نماد معاملاتی اوراق مشارکت سیمان کردستان (سکرد981) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-23 14:58:18 توقف نماد (قشیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قشیر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-23 14:36:00 توقف نماد (قشیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قشیر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-23 13:51:50 توقف نماد (فالوم1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فالوم1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت آلومتک‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-23 12:48:42 توقف نمادهای معاملاتی (کالا11)، (کالا21)، (کالا31) و (کالا41) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی کارگزاران بورس کالای ایران (کالا11)، تولیدکنندگان بورس کالای ایران (کالا21)، نهادهای مالی بورس کالای ایران (کالا31) و سایر اشخاص بورس کالای ایران (کالا41) باتوجه به مصوبه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار متوقف شدند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
شلیا شرکت مواد ویژه لیا معامله تحت احتیاط 1397/07/30
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/05/01
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/19
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/09
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/09
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما