به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف نماد (کاسپین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-03-29 14:49:11
 • توقف نماد (کاسپین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-03-29 12:23:53
 • توقف نماد (کاسپین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-03-29 12:16:36
 • توقف نماد (زاگرس1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد نماد اصلی 1397-03-29 11:34:56
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (دشیری1) 1397-03-29 10:11:32

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-03-29 14:49:11 توقف نماد (کاسپین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کاسپین1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت داروسازی کاسپین تامین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-03-29 12:23:53 توقف نماد (کاسپین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کاسپین1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت داروسازی کاسپین تامین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-03-29 12:16:36 توقف نماد (کاسپین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کاسپین1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت داروسازی کاسپین تامین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-03-29 11:34:56 توقف نماد (زاگرس1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد نماد اصلی کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (زاگرس1)به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد طی 5 روز معاملاتی متوالی در نماد اصلی، متوقف شد.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-03-29 10:11:32 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (دشیری1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیرین دارو (دشیری1) پس از ارائه اطلاعات شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 29/03/1397 آماده انجام معامله می باشد.لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط ، مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/29
حسیر ریل سیر کوثر مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/29
ودی بیمه دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/29
تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/29
وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/29
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما