به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی (فولاد971) 1397-04-26 12:27:15
 • عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی (ثعمرا4) 1397-04-26 12:12:01
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (تجار1) 1397-04-26 11:43:35
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فسلیر1) 1397-04-26 11:38:33
 • بازگشایی مرتبه دوم و توقف نماد معاملاتی (شراز1) 1397-04-26 11:04:45

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-04-26 12:27:15 سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی (فولاد971) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق مرابحه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در نماد (فولاد971)، به دلیل سررسید در تاریخ 29/04/1397، در پایان معاملاتفردا چهارشنبه مورخ 27/04/1397 متوقف می گردد. اقساط سه ماهه اوراق به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید تعلق می گیرد. همچنین اصل مبلغ اوراق نیز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید نهایی اوراق تعلق می گیرد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 12:12:01 عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی (ثعمرا4) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1260/الف/97 مورخ 16/04/1397 این شرکت،میزان 50/21 درصد (بیست و یک ممیز پنجاه صدم درصد) سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکتعمران و توسعه شاهد (سهامی عام) در نماد معاملاتی (ثعمرا4) با قیمت پایه کل492,817,646,887 ریال، روز شنبه مورخ 06/05/1397 از طریق بازار اول فرابورسایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیهمذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 11:43:35 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (تجار1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (تجار1) پساز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوستهبدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروزسه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 11:38:33 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فسلیر1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سولیران (فسلیر1) پس از لغو مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سهشنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 11:04:45 بازگشایی مرتبه دوم و توقف نماد معاملاتی (شراز1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. تاکید می گردد نماد مذکور (شراز1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 30/04/1397، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 متوقف می گردد.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/04/23
دی بانک دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/27
وگردش بانک گردشگری مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/26
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/23
تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/23
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما