به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
30
اردیبهشت
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف نماد (ساینا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-02-30 14:29:43
 • توقف نماد معاملاتی (غشهداب1) 1397-02-30 12:50:28
 • توقف نماد معاملاتی (پخش1) 1397-02-30 12:37:19
 • تعلیق نماد معاملاتی (ساینا1) 1397-02-30 12:23:12
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (هرمز1) 1397-02-30 11:25:19

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-02-30 14:29:43 توقف نماد (ساینا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ساینا1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت صنایع بهداشتی ساینا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-30 12:50:28 توقف نماد معاملاتی (غشهداب1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تغییر با اهمیت عملکرد واقعی سال مالی 1396 نسبت به آخرین پیش بینی اعلامی شرکت مذکور متوقف گردید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-30 12:37:19 توقف نماد معاملاتی (پخش1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پخش البرز (پخش1) با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تغییر با اهمیت عملکرد واقعی سال مالی 1396 نسبت به آخرین پیش بینی اعلامی شرکت مذکور متوقف گردید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-30 12:23:12 تعلیق نماد معاملاتی (ساینا1) به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت صنایع بهداشتی ساینا (ساینا1) حداکثر تا تاریخ 12/03/1397 تعلیق شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-30 11:25:19 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (هرمز1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فولاد هرمزگان جنوب(هرمز1) پس از ارائه اطلاعات واقعی، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 30/02/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
کی بی سی شرکت کی بی سی مشمول فرآیند تعلیق 1397/02/30
دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک مشمول فرآیند تعلیق 1397/02/30
حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان مشمول فرآیند تعلیق 1397/02/30
اپرداز آتیه داده پرداز مشمول فرآیند تعلیق 1397/02/30
حسیر ریل سیر کوثر مشمول فرآیند تعلیق 1397/02/30
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما