به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
31
فروردین
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نمادهای معاملاتی (بکهنوج1) و (کاسپین1) 1397-01-29 15:47:29
 • مهم- توقف نماد واحدهای صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(رویش1) 1397-01-29 11:50:12
 • توقف نماد معاملاتی (شصفها1) 1397-01-29 11:35:28
 • بازگشایی مجدد نماد حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه آرمان(آرمانح1) 1397-01-29 10:56:41
 • تداوم توقف نماد ( ثغرب1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات 1397-01-29 10:22:39

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-01-29 15:47:29 عدم تایید معاملات در نمادهای معاملاتی (بکهنوج1) و (کاسپین1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 29/01/1397 در نماد معاملاتی شرکت های تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج1) و داروسازی کاسپین تامین (کاسپین1) مورد تأیید قرار نگرفت.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-01-29 11:50:12 مهم- توقف نماد واحدهای صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(رویش1) کلیه سهامداران محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس ، به اطلاع می رساند؛ به موجب اطلاعیه کدال شماره 1135-1397 مورخ 27/01/1397 در اجرای ماده 20اساسنامه صندوق مقرر گردید، مبلغ چهارصدهزار ریال از مبلغ تآدیه نشده سهام (معادل چهل درصد مبلغ اسمی هر سهم) از سهامداران محترم مطالبه و وصول گردد. مهلت فراخوان مبلغ سرمایه تعهد شده از تاریخ 01/02/1397 به مدت 30 روز می باشد. لذا نماد معاملاتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس (رویش1) در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 29/01/1397 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-01-29 11:35:28 توقف نماد معاملاتی (شصفها1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی (شصفها1) باتوجه ابهام در اطلاعات شرکت پتروشیمی اصفهان متوقف گردید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-01-29 10:56:41 بازگشایی مجدد نماد حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه آرمان(آرمانح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) در نماد (آرمانح1)، امروز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 بدون محدودیت دامنه نوسان، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی (آرمانح1)، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) در نماد (آرمانح1) تا تاریخ 23/03/1397 می باشد لذا نماد معاملاتی مذکور (آرمانح1) در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 23/03/1397 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سزمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-01-29 10:22:39 تداوم توقف نماد ( ثغرب1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: توقف نماد معاملاتی (ثغرب1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکتشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب حداکثر برای 2 روز کاری دیگر تداوم می یابد. زمان و نحوه بازگشایی نماد معاملاتی (ثغرب1) متعاقبا اعلام میگردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان مشمول فرآیند تعلیق 1396/11/09
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1396/11/08
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/17
هرمز فولاد هرمزگان جنوب مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/09
غگز گز سکه مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/09
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما